Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/3

2006. gada 13. martā
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/ viceprezidents/, Indulis Peilāns, Jānis Krūmiņš, Oskars Zērnis, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis.

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Eiropas čempionāts 2006.
 3. Baltijas čempionāts un OS 70 gadu pasākumi.
 4. Jaunu biedru uzņemšana, biedru pārreģistrācija.
 5. Latvijas kausi.
 6. Citi.
  • Siguldas dizaina studijas piedāvājums.
  • LČ biļetena apstiprināšana.
  • EOC 2008 Latvijā.

Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Pārskaitījām LOF biedru naudu IOF/ 1700,-EUR, kā arī WRE rīkošanas maksu 200,- EUR par katrām sacensībām/. Cerams, ka turpināsies sadarbība ar Jaunsardzes centru un izdosies dabūt finansējumu 2 jauniešiem Pasaules skolēnu čempionātam. Iesniedzu pieteikumu un tāmes. Pēdējā laikā ir sagatavots ļoti daudz vēstuļu un rēķinu šī pasākuma sakarā.
 • Bija tikšanās ar Juri Alksni no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja. Muzejs ierosina rīkot orientēšanās sacensības muzeja teritorijā naktī no 20. uz 21. maiju. Piedāvājām uzņemties šī pasākuma sarīkošanu Magnēta organizatoriem un pašlaik notiek saskaņošanas darbi.
 • Kopā ar P. Apini piedalījāmies Saeimas Izglītības komisijas sēdē... mazliet pastāstījām par savām veiksmēm, problēmām, plāniem.
 • Pasūtītas medaļas Latvijas čempionātam maijā, arī samaksāts vairāk kā 400,- Ls.
 • Iesniegta atskaite LSFP par jauniešu rezultātiem Eiropas ziemas čempionātā Maskavā.
 • Iesniegtas atskaites Finanšu ministrijā Sabiedriskā labuma komisijai par 2005. gada darbības rezultātiem un 2006. gada plāniem, gada pārskata kopija, izziņa no VID, ka nav nodokļu parādu...pieprasīja papildus izziņu, ka nav nekustāmā īpašu nodokļa parādu. LOF gan nav, vispār, nekustāmo īpašumu!
 • Iesniegta tāme LSFP par valsts budžeta finansējumu martā-nauda būs nepieciešama Eiropas čempionātam.
 • Nosūtīju vēstules IOF un atbildīgajiem par EOC ar jautājumiem par EOC 2008 termiņiem un rīkošanas maksām. Saņēmu atbildi, ka maksa būs 15000,-EUR, bet par termiņiem tiksim tuvākajā laikā informēti.
 • Tika sagatavoti komandējumi I. Holcmanei uz Maskavu un Z. Dambei uz Itāliju.
 • Piedalījos LSFP rīkotā sanāksmē Olimpiskajā centrā Grostonas ielā par Baltijas jūras valstu jaunatnes sporta spēlēm, kuras notiks 2007. gadā Vācijā, pirmoreiz sacensību programmā tiks iekļauts arī orientēšanās sports, nolēmām atbalstīt un piedāvāt startēt ar komandu 4+4.
 • Pasūtījām 30 Emit kartes, 12 Emit atzīmēšanās iekārtas un Etiming atjaunoto programmu.
  Nodevu Emit sistēmu un parakstīju līgumu ar Kasparu Kārkliņu par Emit sistēmas administrēšanu. Turpmāk visiem sacensību rīkotājiem, kuri vēlēsies īrēt LOF Emit komplektu, būs jāpiesakās pie Kaspara Kārkliņa, tel.9184203 vai e-pasts: brivnieki@inbox.lv


Par 2. jautājumu:

   Sakarā ar to, ka līdz 1.aprīlim ir jāsamaksā par dalību EOC, valdei ir jāpieņem lēmumi par maksāšanas kārtību.
   Sakarā ar to, ka LOF budžetā ir paredzēti tikai 1000,-Ls Eiropas čempionātam, ir nepieciešamība piesaistīt papildus līdzekļus.
   Valde nolemj, pagaidām, pārskaitīt tikai dalības maksu par 3 sievietēm, 3 vīriešiem, 1 pārstāvi un 2 stafešu komandām.
   Par dzīvošanas izmaksām tiks lemts, kad būs atrasti pietiekoši finansu līdzekļi. Pēc 1. EOC atlašu kārtas izlašu treneri noskaidros informāciju par izlases kandidātu iespējām pašiem apmaksāt savu dalību EOC. Tas attiecas uz 3 vīriešiem un 1 sievieti, kuru finansējumu nesegs LOF.


Par 3. jautājumu:

O. Zērnis sagatavojis Baltijas čempionāta 2. biļetena latvisko variantu.
   Tuvākajā laikā šis biļetens tiks pārtulkots angliski un izsūtīts Lietuvas un Igaunijas federācijām.
   Galvenās izmaiņas ir tādas, ka tomēr nebūs stafetes veterānu komandām, jo tas pārāk sarežģī organizatoru darbu.
   Oskars informē valdi par paredzētajiem pasākumiem Baltijas čempionāta laikā, par sacensību karšu gatavību, starta kārtību un citiem organizatoriskiem jautājumiem.
   LOF izpilddirektors uzņemas nodrošināt Baltijas čempionāta medaļu dizaina izstrādi un pasūtīšanu.
P. Apinis apņemas nodarboties ar papildus finanšu piesaisti Baltijas čempionāta sarīkošanas vajadzībām.


Par 4. jautājumu:

   Saņemts iesniegums no biedrības „Concorde” ar lūgumu uzņemt LOF. Valde nolemj noteikt biedru naudu 40,- Ls gadā un iestāšanās naudu 10,- Ls.
   Valde vienbalsīgi piekrīt uzņemt biedrību „Concorde” par LOF pagaidu biedru līdz LOF Kongresam.
   Ir saņemti iesniegumi sakarā ar likvidāciju pārreģistrēt OK „Purva Bridējs” kā TOPO 7 un OK „Brīvnieki” kā A2.
   Valde piekrīt pārreģistrācijai, nenosakot papildus samaksu par to.


Par 5. jautājumu:

   Valde nolemj publicēt LOF Sprinta kausa un LOF Stafešu kausa nolikumus, jo visi sacensību datumi ir saskaņoti.
   Ir saņemti daudz pieteikumi no pilsētām ar vēlmi rīkot Sprinta kausa posmus, līdz ar to tiks strādāts pie jauna nolikuma varianta 2007. gada sezonai.
   Saņemts iesniegums papildināt Latvijas kausa sacensību sarakstu ar Skolēnu sporta spēlēm. Valde piekrīt iekļaut Skolēnu sporta spēles LK vērtējumā.
   Ir saņemts iesniegums no jauniešu treneriem izņemt no LK vērtējuma „Pavasara divdienas” jauniešu grupas, jo daļa jauniešu šai laikā atradīsies Pasaules skolēnu čempionātā. Valde ir pret šo ierosinājumu.


Par 6. jautājumu:

   Siguldas dizaina studija ir sagatavojusi priekšlikumus reklāmas banera izgatavošanai LK apbalvošanas ceremoniju vajadzībām.
   LOF valde piekrīt izgatavot baneri.
   Jānis Krūmiņš ir sagatavojis Latvijas čempionāta 2. biļetena projektu. LOF valde piekrīt publicēt šo biļetenu ar dažām izmaiņām.
   Indulis Peilāns ir sagatavojis informāciju par 2008. gada Eiropas čempionāta sacensību rajoniem un aicina valdi aizbraukt un kopīgi novērtēt tos.
   LOF valde nolemj turpināt darbu pie EOC 2008 pēc Eiropas čempionāta Igaunijā. To ir gatavi apmeklēt gan LOF prezidents, gan izpilddirektors, gan citi valdes locekļi, lai uz vietas iepazītos, kā igauņiem veicas ar šo sacensību sarīkošanu.
   LOF valde nolemj līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot nolikumus konkursiem par EOC 2008 mājas lapu un logo.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta .
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 10. aprīlī.

Protokolēja Ģirts Mamis.
 


atpakaļ

0.13136982917786