Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Smuidra, Vitauts, Smuidris
20.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/4

2006. gada 9. aprīlī
Talsos

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Juris Cebulis/ viceprezidents/, Jānis Krūmiņš, Aigars Kokins, Gunārs Ikaunieks, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.
LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš.

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Eiropas čempionāts 2006.
 3. LOF sacensību inspekcija.
 4. Citi.
  • Konkursi par EOC 2008 mājas lapu un EOC 2008 logo.


Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:
  

 • Sakarā ar to, ka visi norēķini par Pasaules kausu ir izdarīti, ir likvidēts viens konts Latvijas Unibankā.
 • Pasūtītas medaļas Baltijas čempionātam, šim mērķim ir paredzēts finansējums LOF budžetā.
 • Ir izgatavots banneris, kurš tiks lietots LK un LČ sacensībās. Uz tā izvietos LOF atbalstītāju logo.
 • Nosūtīts skaitliskais pieteikums Eiropas jauniešu čempionātam Slovēnijā. Pieteicām 16 sportistus un vienu treneri.
 • Sagatavots un iesniegts Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centram jaunatnes pasākumu kalendārais plāns 2007. gadam.
 • Iesniedzām atbildi, informāciju LSFP par mūsu gatavību startēt Baltijas jūras valstu jaunatnes sporta spēlēs 2007. gadā Vācijā.
 • Sagatavots līgums ar K-Rauta par reklāmpakalpojumiem.
 • Sagatavots finansu pieprasījums Sporta pārvaldei 2006. gada otrajam pusgadam.
 • Pārskaitīta daļēja dalības maksa Eiropas čempionātam Igaunijā: par 3+3 sportistiem un vienu pārstāvi, kopā 880,- Ls.
 • Iesniegta atskaites LSFP par finansu līdzekļu izlietojumu martā.
 • Notikušas sarunas ar Jelgavas vides dienestu par sacensību rīkošanu Jelgavas un Dobeles rajonos.
 • Noslēgts līgums ar Hansabanku par atbalstu OK Mona Lieldienu sprinta sarīkošanai Rīgā.
 • Sagatavotas un iesniegtas tāmes un iesniegumi Nacionālajai sporta padomei par saskaņošanu un atbalstu 2007. gada Eiropas čempionātam rogainingā un 2008. gada Eiropas čempionātam.
 • Nosūtīts skaitliskais pieteikums Pasaules junioru čempionātam Lietuvā. Pieteicām 4 meitenes, 6 puišus un 1 treneri.
 • Iesniegtas tāmes LSFP par finansējuma piešķiršanu aprīlī.
 • Ir notikušas tikšanās LSFP un SP sakarā ar Baltijas čempionātu. Mēģinājām dabūt papildus finansējumu šim pasākumam.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.


Par 2. jautājumu:

   Gunārs Ikaunieks sniedz informāciju, ka notiek sarunas ar potenciālajiem Latvijas izlases kandidātiem par iespējām piesaistīt finansējumu dalībai Eiropas čempionātā Igaunijā. LOF ir pārskaitījusi dalības maksu par 3+3 sportistiem un 1 pārstāvi, pārējiem ir jāatrod finansējums pašiem.
   Ikaunieks pieļauj iespēju, ka varētu būt sportisti, kuri grib startēt tikai stafetē un izveidot otru stafetes komandu Eiropas čempionātam. Tas arī neprasītu īpaši daudz līdzekļus.
   Tiek nolemts tuvākajās dienās tikt skaidrībā, vai ir Latvijas izlases kandidāti, kuri var un grib paši finansēt dalību Eiropas čempionātā, lai varētu saskaņot maksājumus ar sacensību organizatoriem.


Par 3. jautājumu:

   Valdes sēdē piedalās LOF sacensību inspektoru-konsultantu komisijas vadītājs Jurģis Krastiņš.
   Viņš informē, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, ir problēma ar LOF sacensību nodrošināšanu ar sacensību konsultantiem. Galvenā problēma, visi grib paši startēt, nevis konsultēt organizatorus, jo tas liedz tiesības pašam piedalīties sacensībās.
   Pat samaksa par konsultācijām nespēj īpaši izmainīt situāciju. Ir vairāki priekšlikumi, kā varētu palielināt finansējumu, lai vairāk ieinteresētu konsultantus. Varētu izmantot sistēmu, kuru lieto IOF, IOF apmaksā konsultanta ceļa izdevumus, bet visus uzturēšanās un darba izdevumus sedz sacensību organizators.
   Valde gan neuzņemas atbildību radikāli mainīt pastāvošo kārtību, jo tas varētu palielināt dalības maksas.
   J. Krastiņš apņemas sastādīt LOF kausa un Latvijas čempionātu sarakstu prioritāšu kārtībā ar mērķi nodrošināt vismaz Latvijas čempionātus ar atbilstošu konsultāciju līmeni, tādējādi šīm sacensībām paredzot lielāko daļu no LOF budžetā paredzētajiem 160 Ls.


Par 4. jautājumu:

   LOF izpilddirektors ir sagatavojis nolikumu projektus konkursiem par EOC 2008 logo un mājas lapas izveidi.
   Tā kā valdes sēdē nepiedalās vairāki valdes locekļi un jautājums nav īpaši steidzams, tiek nolemts to atlikt līdz nākošajai valdes sēdei.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta .
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 15. maijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.051044940948486