Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/5

2006. gada 15. maijā
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/ viceprezidents/, Jānis Krūmiņš, Gunārs Ikaunieks, Indulis Peilāns, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.

LOF klubu pārstāvji: Ilze Driķe, Mārtiņš Lismanis.

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Izlašu komisijas atskaite.
 3. Baltijas čempionāts.
 4. EOC 2008 Latvijā.

Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegtas tāmes un saņemts viss iespējamais valsts budžeta finansējums šim gadam.
 • Noslēgti līgumi ar Sporta Pārvaldi par papildus budžeta finansējumu Baltijas čempionātam.
 • Saņemtas medaļas Latvijas čempionātiem 20. un 21. maijā.
 • Iesniegtas atskaites Rīgas domei un Sporta Pārvaldei.
 • Iesniegtas vēstules un tāmes Rīgas domei ar lūgumu atbalstīt Latvijas izlasi Pasaules čempionātā.
 • Maija sākumā tika izskatīta mūsu atskaite Finanšu ministrijā Sabiedriskā labuma komisijā, jādomā, ka problēmu nav, jo nav nekādu jautājumu...kad tiks atjaunots sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs, tad būs lielāka skaidrība.
 • Iesniegta atskaite Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centram par sacensību rezultātiem un iesniegtas tāmes un vēstules nākošajām sacensībām-Eiropas Jauniešu čempionātam.
 • Samaksāts par Baltijas čempionāta medaļām.
 • Sagatavota un nosūtīta atskaite Olaines pilsētas domei par rezultātiem Pasaules skolēnu čempionātā Slovākijā.
 • Nosūtīts pieteikums Pasaules čempionātam Dānijā. Pieteicām 4 puišus, 3 meitenes un 3 pārstāvjus. Viens no pārstāvjiem būs komandas treneris, P. Apinis un J. Cebulis piedalīsies IOF Kongresā un Eiropas federāciju sanāksmē, kur jāsniedz ziņojums par gatavošanos 2008. gada Eiropas čempionātam.
  Nepieciešamie finansu līdzekļi dalībai Pasaules čempionātā ir 4200,- Ls, kas jāpārskaita rīkotājiem un vēl transporta izdevumi.
 • Kopā ar P. Apini bijām pie Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietnieka E. Šnepa. Pārrunājām finansēšanas jautājumus.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.
 • Sagatavots līgums ar Hansabanku par ziedojumu Latvijas izlasei.
 • Pārskaitītas dalības maksas PČ junioriem-2250,-Ls un Eiropas čempionātam jauniešiem- 1550,-Ls.
 • P. Apinis piedalījās Nacionālās Sporta padomes sēdē Finanšu ministrijā, kur ziņoja par Eiropas 2008. gada čempionātu un Eiropas 2007. gada čempionātu rogainingā.
 • Izmaksas Eiropas čempionātā par 1300,- Ls pārsniedza budžetā paredzētās.


Par 2. jautājumu:

Izlašu komisija sniedz atskaiti par rezultātiem Eiropas čempionātā. Gunārs Ikaunieks novērtē rezultātus kā teicamus, ir ļoti daudz startu A finālos un, protams, Mārtiņa Sirmā 2. vieta vidējā distancē. Runājot par stafetēm, lai būtu iespēja cīnīties par augstākām vietām, nepieciešami sportisti, kuri var ļoti ātri skriet, lai jau pirmajā etapā neizkristu no vadošās grupas.


Par 3. jautājumu:

Pēc Oskara Zērņa lūguma jautājums par Baltijas čempionātu tiks izskatīts Latvijas čempionāta laikā Jelgavā.
Valde pārrunā jautājumus par ielūgumu izsūtīšanu un apbalvošanas iespējām Baltijas čempionātā.


Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors ir sagatavojis nolikumu projektus konkursiem par EOC 2008 logo un mājas lapas izveidi.
Ir vairākas prasības, kas attiecas uz mājas lapu:
   1. Online pieteikumi un iespējas komandām pašām pieteikt un rediģēt informāciju par dalībniekiem.
   2. Online informācija sacensību laikā: komentētājs, informācija no radiopunktiem, starta un finiša.
   3. Kameras skatītāju punktos un finišā, lai būtu internetā arī videoinformācija.
Valde nolemj šo konkursu neizsludināt, bet atrast cilvēku, kurš varētu koordinēt jautājumus, kas saistīti ar mājas lapu un IT nodrošinājumu gan sagatavošanās posmā, gan sacensību laikā.
Valde nolemj izsludināt konkursu par EOC 2008 logo un publicēt to LOF mājas lapā.
Sakarā ar to, ka vienlaicīgi ar EOC 2008 notiks arī EOC invalīdiem, nepieciešams atrast cilvēku, kurš varētu uzņemties šī pasākuma kopējo vadību. LOF izpilddirektors iesaka Jāni Gaideli, jo viņš kā Latvijas pārstāvis piedalīsies šī gada Eiropas čempionātā Lietuvā, tāpat viņš ir vairākkārt organizējis šāda veida sacensībās. Valde piekrīt un nolemj lūgt Jāni Gaideli uzņemties šos pienākumus.
Tiks sagatavotas tāmes un pieteikums Nacionālajai Sporta padomei par EuTOC 2008 atbalstīšanu.
2007. gadā nepieciešams noorganizēt sacensības, kurās jāuzaicina Eiropas valstu pārstāvjus. Būtu vēlams modelēt Eiropas čempionāta apstākļus.
Valde ierosina šīs sacensības sarīkot Liepājā, vienlaicīgi tur organizējot Kāpas 3-dienas un pasākuma vadību uzticēt Indulim Peilānam. Iespējamais sacensību nosaukums-Euromeeting 2007.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta .
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 12. jūnijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.f


atpakaļ

0.044217109680176