Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/6

2006. gada 12. jūnijā
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/ viceprezidents/, Jānis Krūmiņš, Aigars Kokins, Gunārs Ikaunieks, Indulis Peilāns, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Lismanis, Guntars Mankus

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāti.
 3. Pasaules čempionāts.
 4. EOC 2008 Latvijā.
 5. Citi.


Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem Eiropas čempionātā Igaunijā.
 • Sporta Pārvaldē iesniegta atskaite par Mārtiņa Sirmā sasniegto rezultātu-2. vietu Eiropas čempionātā. Sagatavots pieteikums prēmijas saņemšanai par šo rezultātu. Pieteikums tikšot izskatīts gada otrajā pusē.
 • Sagatavots un iesniegts 2. pusgada sacensību kalendārs LSFP.
 • Nosūtīts vārdiskais pieteikums Eiropas jauniešu čempionātam Slovēnijā.
 • Piedalījos LSFP Kopsapulcē viesnīcā Maritim Hotel.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.
 • Saņēmām jaunus Emitus un KP no Norvēģijas, daļēji samaksājām piegādātājfirmai.
 • Nosūtīts pieteikums Eiropas čempionātam invalīdiem Lietuvā.
 • Sagatavota atskaite par valsts budžeta finansējumu Baltijas čempionātam.


Par 2. jautājumu:

Gunārs Ikaunieks informē, ka ir zināms, kuri sportisti startēs EČ jauniešiem Slovēnijā, LOF ir nosūtījusi vārdisko pieteikumu.
PČ junioriem Lietuvā vārdiskais pieteikums jānosūta 15. jūnijā. Visi sportisti, kuri tur startēs ir zināmi.
G. Ikaunieks izsaka cerību, ka šogad Lietuvā būs labāki panākumi salīdzinot ar pagājušā gada startiem Šveicē.


Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par pašreizējo LOF finansu situāciju.
Pasaules čempionātam nepieciešamie finansu līdzekļi bez transporta ir 4200,- Ls.
Budžetā paredzēts 1700,- Ls.
Nepieciešamais finansējums joprojām tiek meklēts.
Transportam vajadzētu atrast mikroautobusu, ar kuru nokļūt gan līdz Dānijai, gan to varētu izmantot sacensību laikā.
Uz vietām izlasē joprojām ir vairāki kandidāti, lēmums tiks pieņemts pēc Kāpas 2. dienas.


Par 4. jautājumu:

Indulis Peilāns informē, ka EOC 2008 organizatori P. Apinis, J. Cebulis, O. Zērnis, I. Peilāns, Ģ. Mamis iepriekšējo sestdienu veltījuši, lai iepazītos ar sacensību rajoniem, starta, finiša iespējamo izvietojumu un citiem jautājumiem Ventspilī...ir vairākas problēmas un dažādi risinājumi, pie kuriem tiks strādāts tuvākajā laikā.
Tiek gatavoti materiāli EOC 2008 prezentācijai Eiropas valstu orientēšanās federāciju sanāksmei Dānijā Pasaules čempionāta laikā.
Valde uzdod I. Peilānam sazināties ar Emit, lai noskaidrotu iespējamo atbalstu sacensību sarīkošanai. Tas attiecas arī uz dažādiem sacensību informācijas jautājumiem. Šajos jautājumos par atbildīgo tiek nozīmēts G. Mankus.
G. Mankus uzņemas atbildību sagatavot informāciju arī jautājumos par IT iespējām un mājas lapas izveidošanu.
Tiek nolemts ievietot pagaidu informāciju LOF mājas lapā.
LOF valde nolemj lūgt atļauju izmainīt sacensību programmu. Ar šo jautājumu jānodarbojas LOF izpilddirektoram.


Par 5. jautājumu:

Saņemta Guntas Lebedokas vēstule par noteikumu pārkāpumiem Veterānu sporta spēlēs.
LOF valde vēstuli formulē kā iebildumus par noteikumu pārkāpumiem sacensību laikā.
LOF valde piekrīt, ka noteikumi nav bijuši precīzi ievēroti un aicina visus sacensību rīkotājus censties ievērot noteikumus arī par ciparu izmēriem un novietojumu kontrolpunktu apzīmēšanai.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta .
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 10. jūlijā.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,068128108978271