Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/8

2006. gada 14. augustā
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/ viceprezidents/, Jānis Krūmiņš, Gunārs Ikaunieks, Oskars Zērnis, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Izlašu komisijas atskaite.
 3. EOC 2008 Latvijā.
 4. Sacensību kalendārs 2007.


Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:
  

 • Ir sācies jau reāls darbs pie 2008. gada Eiropas čempionāta sagatavošanas.
 • Tika sagatavota un parakstīta vienošanās ar IOF par EČ 2008 sarīkošanu. Vienošanās arī paredz kārību, kā jāveic maksājumi par sacensību rīkošanas tiesībām. Pirmie 3750,- EUR jau jāsamaksā 2006. gadā. Ir sagatavotas tāmes un iesniegumi Sporta Pārvaldei un Ventspils domei ar lūgumu finansiāli atbalstīt LOF, maksājumu veikšanai par EČ rīkošanas tiesībām un OS karšu sagatavošanu 2006. un 2007. gadā.
 • Sadarbībā ar Jāni Gaideli, ir sagatavotas ETOC 2008 programma un tāmes.
 • Piedalījos Ventspils domes sēdē sakarā ar finansiālā atbalsta lūgumu 2006. un 2007. gadiem.
 • Rīgas domē iesniegta finansu un rezultātu atskaites par PČ junioriem, EČ jauniešiem un PČ pieaugušajiem. Iesniegtas arī tāmes ar lūgumu finansiāli atbalstīt izlašu startus un dažādus pasākumus 2007. gadā.
 • Pasūtītas un saņemtas LČ medaļas rogainingam un velo-o. Pasūtītas medaļas arī LČ vidējā distancē un stafetēs.
 • Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem EČ jauniešiem un PČ pieaugušajiem. Diemžēl, PČ junioru rezultāti bija pārāk slikti un neatbilst tiem kritērijiem, lai saņemtu punktus nākošā gada valsts budžeta finansējumam.
 • Iesniegta atskaite Sporta Pārvaldei par OS treneru akreditāciju Latvijā.
 • Sagatavota un aizsūtīta atskaite IOF par OS attīstību Latvijā.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.


Par 2. jautājumu:

   Juris Cebulis sniedz ziņojumu par IOF Kongresu, kurš notika vienlaicīgi ar Pasaules čempionātu. Kongresā no Latvijas piedalījās Juris Cebulis un Pēteris Apinis. Tika pieņemti diezgan daudz lēmumu attiecībā uz turpmāko OS attīstību, IOF stratēģiju un taktiku. Pasaules čempionātu rīkošanas tiesības tika piešķirtas 2010. gadā-Norvēģijai un 2011. gadā-Francijai. Par ilgtermiņa stratēģiju-visi spēki tiks veltīti, lai orientēšanās sports tiktu iekļauts Olimpisko Spēļu programmā- gan ziemā, gan vasarā, tā kā pietrūkst IOF biedru skaits, lai atbilstu Olimpisko Spēļu kritērijiem, tad tiks rīkotas sacensības, čempionāti pēc iespējas dažādos Pasaules reģionos, līdz ar to jārēķinās ar sacensību izmaksu palielināšanos dalībniekiem. Tiek paceltas biedru naudas, mums par 400,-Eur 2007. gadā un vēl par 200,- EUR 2008. gadā. Ir skaidrs, ka būs nepieciešams paaugstināt biedru naudas arī LOF klubiem.
MTBO čempionāti 2009. un 2010. gados notiks Izraēlā, Portugālē.
   2007. gada LOF Kongresā vajadzētu izskatīt jautājumu par pārstāvja izvirzīšanu IOF Padomē no Latvijas. Sevišķi vēlams, lai pārstāvis būtu angliski runājoša sieviete.
   Tika veikta EOC 2008 prezentācija. Vēl papildus bijām iesnieguši pieteikumu un piedalījāmies konkursā uz tiesībām rīkot EYOC 2008- maijā kopā ar EOC. Piedalījās vēl arī Šveice, zaudējām ar 9:11.
Latvijas izlases treneris G. Ikaunieks sniedz informāciju un savu vērtējumu par PČ. Rezultātus ietekmēja savādāka farstu sistēma stafetēs, vairāk izkliedēja sportistus, ļoti sarežģīts apvidus, daudz variantu ceļu izvēlē, līdz ar to sportisti daudz kļūdījās, sevišķi sievietes.
   Kopējais vērtējums par distancēm-ļoti smagas un sportisti ļoti nogura, tas sevišķi bija redzams vidējā distancē un arī Latvijas sportistiem.
   Kopējais vērtējums, visi, protams, gaidīja medaļu no Mārtiņa, kas viņam uzlika papildus atbildības slogu, bet gatavība, varbūt, tomēr nebija vairs tādā līmenī kā Eiropas čempionātā. Kopumā tomēr starts izlasei jāvērtē kā labs, jo ļoti daudz kvalificējās fināliem.
   Atzinība jāizsaka Ingai Dambei, kura skrien stabili visus pēdējos gadus un uzrāda nemainīgi augstus rezultātus.
   Sprinta fināls, diemžēl, neizdevās Mārtiņa diskvalifikācijas dēļ...
   Toties vīriem stafetē ļoti augsts sasniegums- 7. vieta.
   Runājot par nākotni, būtu vēlams, lai atgrieztos aktīvajā sportā daži sportisti, kas pēdējā laikā nav īpaši trenējušies.
   Liela problēma, ka nav kas strādā ar sportistiem, kuri beidz startus jauniešu un junioru grupās, sevišķi ar tiem, kuri dodas mācīties vai strādāt no laukiem uz Rīgu.
   LOF valdes nolemj LČ laikā Liepājā sarīkot visu Latvijas treneru tikšanos-semināru, kurā pārrunāt šos jautājumus, kā arī par OS attīstību kopumā.
   Atbildīgais par treneru uzaicināšanu un semināra sarīkošanu Gunārs Ikaunieks.


Par 3. jautājumu:

   LOF izpilddirektors informē, ka, ņemot vērā, ka ir parakstīta vienošanās ar IOF, varam turpināt gatavošanos EOC 2008. Pirmie darbi ir mājas lapas izveidošana un 1. biļetena publicēšana. Šie jautājumi noteikti jāatrisina līdz septembra beigām. Esam samaksājuši un rezervējuši EOC 2008 domēnu, kā būs zināmi Logo konkursa rezultāti, vairs nebūs problēmu izveidot mājas lapu, šim darbam jau tiek apzināti konkrēti speciālisti.
   Esam saņēmuši vēstuli no IOF, kurā ir nosaukts IOF inspektors-konsultants EOC 2008. Tas ir Lietuvas pārstāvis Rimas Jovaisas.


Par 4. jautājumu:

   LOF izpilddirektors informē, ka līdz 30. septembrim jāiesniedz pieteikumi IOF par WRE sacensību rīkošanu Latvijā 2007. gadā.
   LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos WRE sacensībām 2007. gadam līdz 10. septembrim. Līdz nākošajai valdes sēdei jāsagatavo sacensību inspektoru ziņojumu par 2006. gada WRE sacensību kvalitāti.
   LOF Prezidents iesaka piedāvāt turpmāku sadarbību dažādu LOF sacensību/ LČ, LK/ sarīkošanai lielāko pilsētu vadībām, tās varētu būt Jēkabpils, Kuldīga, Balvi, Rēzekne.
   Būtu vēlams paplašināt sacensību reģionus, tādējādi popularizējot OS visā Latvijā.
   Ilgi nav bijis neviens liels pasākums arī Cēsīs.
   LOF valde piekrīt Jēkabpils piedāvājumam sarīkot 2007. gadā LČ garajā distancē un sprintā.
   Oskars Zērnis iesaka izmainīt LK formātu, viņa viedoklis-sacensību ir pārāk daudz, zūd interese sportistiem. LOF valde uzdod O. Zērnim sagatavot priekšlikumus un ar tiem iepazīstināt valdi un pārējo OS sabiedrību. Būtu vēlams pirms LOF Kongresa sarīkot Konferenci, kurā izskatītu LK, LČ, Latvijas sportistu ranga attīstības jautājumus. Iepriekš gan vajadzētu notikt diskusijai par šīm tēmām.
   LOF valde ļoti atzinīgi vērtē iespējamo karšu zīmētāju semināru un izsaka atbalstu tā organizatoriem.
   LOF izpilddirektors atvainojas, ka, viņa vainas dēļ, 12. jūnija valdes sēdes protokolā neparādījās informācija, ka LOF valdē ir saskaņoti karšu mērogi LČ Liepājā.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 11. septembrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,022667169570923