Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2009/07

2009. gada 22. jūlijā Sigulda

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Henrijs Freimanis, Renārs Roze, Indulis Peilāns, Gunārs Ikaunieks, Mārtiņš Gaigals, Ingūna Valdmane, Kristīne Kokina


LOF klubu pārstāvji: Pēteris Apinis


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 2. Latvijas kauss.
 3. WMOC prezentācija.
 4. Latvijas izlases, rezultāti.
 5. Citi

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Notikusi sanāksme ar sacensību rīkotājiem par LK 2010
 • Iesniegta atskaite par finansu izlietojumu LSFP
 • Iesniegta tāme LSFP
 • Iesniegta atskaite VID
 • Iesniegta atskaite Valsts kasei
 • Iesniegta atskaite LSFP par EČ jauniešiem rezultātiem
 • Iesniegta atskaite LSFP par PČ junioriem rezultātiem
 • Iesniegta atskaite LSFP par PS rezultātiem
 • Pārskaitīts maksājums par PČ pieaugušajiem
 • Notikusi tikšanās pie Latvijas Prezidentu

 

Par 2. jautājumu:


Valde nolēmusi pieņemt iesniegumus LČ un LK līdz 1. oktobrim. Piesakoties jāinformē par apvidu, kurā paredzētas sacensības. Pēc tam katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli un tiks slēgti līgumi ar rīkotājiem.

Sprinti un stafetes tiks pieskaņotas LK sacensībām.

Tiks sagatavota Nolikuma par sacensību rīkošanas maksu jauna redakcija, paredzot, ka rīkotāji varēs izvēlēties, vai maksāt par katru startējušo dalībnieku vai noteiktu summu.

Par 3. jautājumu:

LOF valde turpinās darbu pie WMOC 2012 prezentācijas kopā ar Liepājas domes pārstāvjiem, ar kuriem bijusi tikšanās. Liepājas domes pārstāvis arī piedalīsies prezentācijā Ungārijā.

Par 4. jautājumu:

Ingūna Valdmane informē par EČ jauniešiem rezultātiem. Bijusi ļoti liela konkurence, sarežģīts apvidus, diemžēl, arī daudz kļūdu. Komandām Latvijai 5. vieta. LOF valde novērtē izlases startu kā labu, īpaši atzīmējot par 2. vietu stafetē /Rusova, Peilāne, Tilta/ un par 5. vietu sprintā Raivo Kivlenieku.

Par PČ junioriem rezultātiem atskaiti sagatavojis Gatis Berķis. Treneris īpaši atzīmējis komandas vienotību un sportisko garu, kā komandas augstāko sasniegumu minot 6. vietu stafetē / Žagata, Jubelis, Pauliņš/, atzīmējami arī rezultāti sprintā un vidējā distancē. LOF valde novērtē izlases startu kā labu.

Gunārs Ikaunieks informē par Pasaules spēļu sacensību gaitu. Labākie rezultāti-5. vieta Aija Skrastiņa, 16. vieta Inga Dambe, stafetē-6. vieta/ Bertuks, Dambe, Sirmais, Skrastiņa/. LOF valde novērtē šos rezultātus kā labus un uzdod LOF izpilddirektoram sagatavot pieteikumus naudas balvu saņemšanai, ja tas ir iespējams pašreizējos apstākļos.

Nākošās sacensības ir Pasaules čempionāts 16.-23. augustā Ungārijā. Izlases sastāvs: Sirmais, Bertuks, Krūmiņš, Roze, Dambe, Skrastiņa, Vīķe, Kokina, pārstāvis Jānis Lazdāns.

Par 5. jautājumu:

· LOF valde uzdod LOF izpilddirektoram informēt pārējo Baltijas valstu Federācijas par mūsu viedokli turpmāko Baltijas čempionātu rīkošanai. Pamatā mūsu nostāja, ka sacensības jārīko Baltijas valstīs, uzaicinot visu citu valstu pārstāvjus piedalīties.

· LČ nolikuma apstiprināšana-vidējā distance un stafete. Valde apstiprina LČ nolikumu.

· Pēteris Apinis informē LOF valdi par Baltijas ceļa jubilejas stafeti 23. augustā, kuras tehnisko izpildījumu uzticēts rīkot Baltijas valstu orientēšanās federācijām.

Jau notikusi tikšanās pie Latvijas prezidenta, kurā piedalījās arī Jānis Lazdāns un Ģirts Mamis. Piesaistīti arī mēdiju pārstāvji, notikušas sarunas ar Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem.

LOF valde izveido darba grupu, kura nodarbosies ar stafetes dalībnieku apzināšanu, kā arī citiem organizatoriskajiem jautājumiem. Tiek sagatavots darba plāns tuvākajām dienām.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākošā valdes sēde notiks 12. augustā


Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0.047954082489014