Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/11

2006. gada 13. novembrī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Indulis Peilāns, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Mārtiņš Lismanis, Kaspars Ābele

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF 2006. gada Kongress.
 3. Sacensību kalendārais plāns 2007.
 4. Latvijas kauss 2007.
 5. Latvijas izlases. Plāni un finansējums. 
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:


Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Sagatavots un parakstīts EČ 2008 sacensību plāns, kā arī budžets, viens eksemplārs nosūtīts IOF, viens sacensību inspektoram Rimas Jovaišas.
 • Sagatavots pieteikums LSFP par sportistiem, kuri atbilst kritērijiem, lai saņemtu valsts stipendijas 2007. gadā.
 • Izsūtīti pa pastu EČ un ETOC biļeteni visām federācijām.
 • Notikusi IOF inspektora Rimas Jovaišas izspekcija Ventspilī. Kopā ar Induli Peilānu un Jurģi Krastiņu apskatījām visus sacensību rajonus un pārrunājām EČ gatavošanas gaitu.
 • Nosūtīti pieteikumi IOF par starptautisko inspektoru tiesību pagarināšanu Latvijā. Tie ir Jurģis Krastiņš, Indulis Peilāns un Rodrigo Slaviņš.
 • Iesniegts pieteikums Nacionālajai Sporta padomei par prēmiju piešķiršanu par rezultātiem PČ rogainingā.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.
 • Notiek darbs pie LOF 2006. Gada pārskata sagatavošanas.


Par 2. jautājumu:


Indulis Peilāns, kā LOF Kongresa rīkotāju pārstāvis ziņo, ka ir panākta vienošanās par LOF Kongresa un Balles vietu. Abi pasākumi notiks Baložu pilsētas kultūras namā.

LOF izpilddirektors ir sagatavojis Kongresa darba kārtības projektu un pārstāvniecības normas.

Ir divi papildus punkti, ko LOF Kongresa darba kārtībā ierosina iekļaut IK Auseklis. Tie ir: 1. LOF darba uzlabošana. 2. LK reorganizācija. Tā kā viss Kongresa darbs ir veltīts jautājumam par LOF darba uzlabošanu, tad LOF valde nolemj to atsevišķi neiekļaut Kongresa darba kārtībā. Sakarā ar to, ka jautājums par Latvijas kausa sacensību tālāku attīstību ir aktuāls un tas daudzus interesē, valde nolemj pirms Kongresa sarīkot Konferenci, kurā izskatīt šo jautājumu. Tiek nolemts Konferenci sākt 12:00.

Līdz ar to tiek nolemts Kongresu sākt 15:00 un Balli 19:00.

Saņemti priekšlikumi no Jāņa Semjonova. Priekšlikumi ir iesūtīti izskatīšanai Kongresā, bet tādus var iesniegt tikai LOF biedri/ juridiskās personas/. LOF individuālie biedri var iesniegt priekšlikumus izskatīšanai LOF valdē. LOF valde iepazīstas ar iesniegtajiem priekšlikumiem un atzīst, ka tie daļēji jau tiek ievēroti un par šiem jautājumiem ir regulāri jāatgādina sacensību rīkotājiem.

Nākošie jautājumi ir par gada cilvēku, mūža ieguldījumu un gada labākajām sacensībām.
Valde nolemj apbalvot šādās nominācijās: 

 1. LOF gada cilvēks 2006 - Mārtiņš Sirmais - Eiropas čempionāta sudraba medaļas īpašnieks
 2. Par mūža ieguldījumu OS attīstībā:

           1.Ojāru Ulmani

           2.Māri Blodonu

           3.Alekseju Ozoliņu

           4.Gunāru Ostupu

LOF izpilddirektors piedāvā izskatīt 2006. gada budžeta izpildi un 2007. gada budžeta projektu, kuri būs jāizskata Kongresā.

Ņemot vērā, ka 2006. gada budžetā plānotais ir izpildīts un vairākās pozīcijās ir izdevies palielināt plānoto finansējumu, LOF valde nolemj to nodot izskatīšanai Kongresā bez izmaiņām

LOF 2007. gada budžeta projektā LOF izpilddirektors ir paredzējis pieaugumu gandrīz visās pozīcijās, īpaši attiecībā uz izlašu finansējumu. Tā kā ir diezgan droša informācija par sagaidāmo valsts budžeta finansējumu, izpilddirektors piedāvā palielināt LOF budžeta finansējumu vēl par kādiem 4000,- Ls. Valde izskata visas budžeta pozīcijas, daudzās vietās palielinot finansējumu un papildus izveido pozīciju-izlašu darba nodrošināšana, šis finansējums būs pieejams izlašu treneriem, lai viņiem nebūtu jāizlieto tik daudz personīgo līdzekļu, pavadot izlases uz sacensībām.

Nākošais jautājums ir par LOF biedru naudām, kuru vajadzētu lemt Kongresā. IOF ir palielinājusi biedru naudas, tās būs: 2007. gadā 2100,- EUR/1475/, 2008. gadā 2300,- EUR/ 1617,-/

Pašreizējās biedru naudas sedz tikai IOF biedru naudu tādos apmēros, kāda tā bija 2006. gadā. Būtu vēlams tās paaugstināt līdz tādam līmenim, lai varētu samaksāt biedru naudu, kāda tā būs 2008. gadā.

LOF valde nolemj piešķirt budžetā plānoto finansējumu OK Kāpa, lai klubs varētu sarīkot LOF Kongresu un Balli.

 

Par 3. jautājumu:


-

Par 4. jautājumu:

3. un 4. jautājumi netiek izskatīti, jo šos jautājumus risinās LOF Konference, kas notiks pirms LOF Kongresa.


Par 5. jautājumu:


Ņemot vērā, ka izlašu komisija dažādu attaisnojošu iemeslu dēļ nav pārstāvēta valdes sēdē, tad jautājumi par 2007. gada Latvijas izlasēm tiek atlikti uz nākošo valdes sēdi, kura notiks pēc Kongresa. LOF izpilddirektors informē, ka tuvākajās dienās tiks apmaksāts rēķins par aviobiļetēm junioru izlasei uz Pasaules čempionātu Austrālijā vasarā.

Šonedēļ tiks nosūtīts skaitliskais pieteikums Latvijas izlasēm PČ junioriem un EČ jauniešiem ziemas OS, kuri notiks Austrijā. No Latvijas startēs 3 juniori, 4 jaunieši, 1 jauniete. Komandu pavadīs 2 treneri: Iveta Holcmane un Paulis Bričonoks.


Par 6. jautājumu:

 1. Ir iespēja pieteikties konkursiem uz 2010. gada Pasaules Junioru un Pasaules Veterānu čempionātu rīkošanas tiesībām. LOF valde nolemj pieteikties uz abiem pasākumiem un uzdod LOF izpilddirektoram gatavot pieteikumus.
 2. Jānosauc delegāts LSVS konferencei 25. novembrī. LOF valde lūdz Māri Blodonu apmeklēt šo pasākumu.
 3. Tā kā ir saņemtas atsauksmes no Jelgavas, Balviem un Jēkabpils sakarā ar LOF lūgumiem atbalstīt LČ rīkošanu šajos rajonos, tad LOF Prezidents apņemas tuvākajā laikā apmeklēt šo pašvaldību vadītājus personīgi, lai turpinātu sarunas par pasākumu sarīkošanas iespējām.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt pēc LOF Kongresa.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,036568164825439