Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/12

2006. gada 20. decembrī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Oskars Zērnis, Henrijs Freimanis, Vilnis Veļķeris, Indulis Peilāns, Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Gatis Berķis, Andris Kosmačevs, Renārs Rozes, Mārtiņš Līsmanis.

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF komisiju izveidošana.
 3. Latvijas izlases. Plāni un finansējums.
 4. LK un kalendārais plāns.
 5. EOC 2008.
 6. Pieteikumi WMOC 2010 un JWOC 2010.
 7. Baltijas junioru kauss.
 8. Citi.

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:  

 • Nosūtīts sacensību kalendārs LSFP. Pasūtīti medaļu dizaini LČ 2007. gadam.
 • Samaksājām par PČ junioriem lidojumu uz Austrāliju.
 • Galvenais darbs, protams, bija saistībā ar LOF Kongresu.
 • Nosūtītas vēstules un tāmes Balviem un Kubulu pagasta pašvaldībai par atbalstu LČ 2007.
 • Parakstīts līgums ar Antidopinga aģentūru.
 • Veikta pārreģistrācija valdes sastāvā UR, lai atspoguļotu izmaiņas, kādas ir LOF valdes sastāvā pēc Kongresa.
 • LSFP nosūtīts LOF amatpersonu saraksts, atskaites par LOF aktivitātēm 2006. gadā, lai varētu saņemt valsts budžeta finansējumu 2007. gadam.
 • Pārskaitīta nauda par dalību EČ jauniešiem un PČ junioriem Austrijā.

Par 2. jautājumu:

   Atbilstoši LOF statūtiem LOF valde ievēl LOF Komisiju vadītājus un uzdod tiem līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus par komisiju sastāvu, lai LOF valde varētu tos apstiprināt.

 • Rogaininga komisija - Guntars Mankus,
 • Velo orientēšanās komisija - Ants Grende,
 • Izlašu komisija - Oskars Zērnis kā vadītājs, atbildīgais par pieaugušajiem Gunārs Ikaunieks, par junioriem-Gatis Berķis,
 • Ziemas komisija - Indulis Peilāns vai Juris Kokins/ tiks panākta savstarpēja vienošanās/,
 • Mediju grupa - Mārtiņš Līsmanis,
 • LOF valde nolemj atdalīt karšu komisiju un inspektoru komisiju no tehniskās komisijas.
 • Karšu komisija - Edmunds Zvaigzne,
 • Inspektoru komisija - Jurģis Krastiņš,
 • Tehniskā komisija - Indulis Peilāns,  

Tātad, tehniskajā komisijā, kā apakškomisijas saglabājas:    

 • Noteikumu uzraudzības komisija, 
 • Latvijas Kausa komisija,
 • Jauno tehnoloģiju komisija.


Par 3. jautājumu:

   Gatis Berķis īsumā pastāsta par junioru izlases plāniem, kuri tiks publicēti LOF mājas lapā.
   Ir paredzētas vairākas junioru izlases treniņnometnes, piesaistos sporta speciālistus.
   Visi izlašu noteikšanas plāni tiks publicēti vistuvākajā laikā, jo LOF valde ir nolēmusi apstiprināt sacensību kalendāru.


Par 4. jautājumu:

   LOF valde nolemj apstiprināt Kalendāro plānu, kuru ir sagatavojis Renārs Roze. Andris Kosmačevs iebilst pret sacensību datumiem, kādi ir paredzēti ziemā, bet LOF valde noraida šos iebildumus, kas vairāk ir balstīti uz iespējamajām laika apstākļu izmaiņām Latvijā.
   Sākot apspriest Latvijas Kausu projektus, LOF valde nolemj, ka LK sacensību organizatoriem būs pavasarī jāpiedalās seminārā par sacensību organizēšanu.
   Kā rīkotāji tiek nozīmēti Indulis Peilāns un Jurģis Krastiņš.
   Valdē nav vienots viedoklis par to, vai LK jāiekļauj Pavasara divdienas, kuras notiek Baltijas čempionāta laikā. Valde nolemj balsot par šo jautājumu.
   Par iekļaušanu nobalso 5 valdes locekļi.
   Valde nolemj sagatavot LK, Latvijas sprinta un stafešu kausu projektus un ievietot tos LOF mājas lapā un nākošajā valdes sēdē tos apstiprināt.
   LK projektu sagatavot tiek uzdots Ģirtam Mamim, Stafešu kausa projektu-Renāram Rozem un Sprinta kausa projektu-Oskaram Zērnim.


Par 5. jautājumu:

   LOF izpilddirektors informē, ka ir sagatavotas atkārtotas vēstules Ventspils domei par atbalstu EOC 2008. Samaksāts pirmais maksājums par EOC rīkošanas tiesībām 3750,-EUR.
   Notiek sarunas ar EMIT par elektroniskās sistēmas nodrošināšanu EOC un Kāpā 2007, lai varētu pārbaudīt tās darbību. Iespējams jau janvārī EMIT pārstāvji ieradīsies Latvijā, lai demonstrētu jaunākās tehnoloģijas, ko izstrādājusi firma.
   Indulis Peilāns sadarbībā ar Mārtiņu Līsmani sagatavos projektus par treniņnometņu organizēšanu potenciālajiem EOC dalībniekiem.
   LOF izpilddirektoram janvārī ir paredzēta tikšanās ar Ventspils sporta vadību, lai risinātu dažādus organizatoriskus jautājumus.


Par 6. jautājumu:

   Līdz 31. janvārim jānosūta pieteikumi WMOC un JWOC 2010. Lai tos sagatavotu nepieciešams nolemt, kas būs pieteikumos kā galvenais rīkotājs un kuri varētu būt pasākumu rajoni.
   LOF valde nolemj gatavot pieteikumus:
JWOC-VilnisVeļķeris un Alūksne, kā satelītsacensības piedāvājot Kāpas 3-dienas. WMOC-Indulis Peilāns un Liepāja.


Par 7. jautājumu:

    Gatis Berķis informē par to, ka panākta vienošanās ar Lietuvas un Igaunijas Orientēšanās federācijām par to, ka tiks apvienoti Baltijas junioru kauss un sacensības Latvija-Lietuva-Igaunija.
   Sakarā ar to, ka IK Auseklis atsakās nodrošināt sacensību dalībnieku uzņemšanu, bet gatavi uzņemties tikai sagatavot sacensību distances un sacensību norisi, LOF valde nolemj par sacensību direktoru iecelt Gati Berķi un uzdod viņam gatavot pasākuma tāmes un veikt sarunas par iespējām Jūrmalā izvietot sacensību dalībniekus.


Par 8. jautājumu:

 1. Indulis Peilāns iesniedz valdei apstiprināšanai LČ ziemā nolikumu. Valde to apstiprina un uzdod publicēt LOF mājas lapā.
 2. LOF izpilddirektors informē, ka ir saņemta vēstule no LSFP ar lūgumu atbildēt par Jāņa Semjonova Latvijas sporta vadībai adresētajā iesniegumā norādītajām nelikumībām LOF Kongresā un LOF rīkotajās sacensībās, kā arī par prasībām, ko uzstāda minētā persona.
  LOF izpilddirektors ir sazinājies ar Jāņa Semjonova pārstāvēto klubu OK Seniors, kurš pilnībā norobežojas no visa, kas minēts vēstulē, kā arī noliedz, ka Jānim Semjonovam būtu kādas tiesības pārstāvēt OK Seniors.
  LOF valde uzdod LOF izpilddirektoram sagatavot atbildes vēstuli. Vilnis Veļķeris ierosina uzsākt tiesas procesu pret Jāni Semjonovu par apmelošanu un goda un cieņas aizskaršanu un pieprasīt kompensāciju no minētās personas 1000 Ls apmērā.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 8. janvārī 2007. gadā.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.035579919815063