Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/1

2007. gada 8. janvārī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Vilnis Veļķeris, Indulis Peilāns, Gunārs Ikaunieks, Juris Kokins, Ģirts Mamis, Oskars Zērnis

LOF klubu pārstāvji: Gatis Berķis, Renārs Rozes, Iveta Veļķere, Jānis Krūmiņš


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF Komisiju apstiprināšana.
 3. LK nolikumu apstiprināšana.
 4. Latvijas izlases.
 5. EOC 2008.
 6. Citi.


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Galvenais ir, protams, Gada balva un pasākumi šī notikuma sagatavošanai.
 • LOF prezidents un izpilddirektors ir bijuši uz tikšanos ar IZM ministri Baibu Rivžu, piedalījās arī citas ministrijas amatpersonas. Galvenais jautājums bija par iespējamo LOF iesaistīšanos materiālā nodrošinājuma sagatavošanā visām Latvijas skolām. Tas saistīts ar plāniem ieslēgt orientēšanās sportu kā obligātu priekšmetu sporta nodarbībās Latvijas pamatskolu programmās.
 • Ministrija piedāvāja sagatavot Projektu individuālo projektu konkursam, kurš izsludināts 2006. gada 5. decembrī. Konkurss izsludināts EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālajiem projektiem. IZM var iesniegt projektus EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātei „Cilvēkresursu attīstība un izglītība”. Mēs varētu gatavot projektu apakšprioritātei –izglītības, apmācības un mūžizglītības sistēmas uzlabošana, kuras ietvaros ir īpaši atbalstāma aktivitāte: pasākumi izglītības, mācību un mūžizglītības sistēmu attīstības veicināšanai. Projekta iesniegšanas termiņš: 5. marts. LOF valde nolemj, ka ir iespējams sagatavot šādu projektu un uzdod Jurim Cebulim un Pēterim Apinim tuvākajās nedēļās atrast iespējamos sadarbības partnerus un tiešos izpildītājus šāda projekta sagatavošanai, lai būtu to iespējams iesniegt IZM.
 • LOF izpilddirektors ziņo, ka ir sagatavotas un iesniegtas atskaites VID
 • Ir sākts darbs pie pieteikumiem WMOC un JWOC 2010.
 • Iesniegtas atskaites un saskaņoti finansu līdzekļu atlikumi ar Sporta pārvaldi.
 • Izmaksātas visas prēmijas, ko saņēma mūsu sportisti par izciliem sasniegumiem sportā 2006. gadā.


Par 2. jautājumu:

     Pagājušajā sēdē tika ievēlēti LOF komisiju vadītāji, dažas komisijas jau ir turpinājušas darbu pie komisiju sastāva noteikšanas.
     Izlašu komisija ir papildinājusi savu sastāvu ar Jāni Krūmiņu.
     Ziemas komisija ir nolēmusi, ka tās vadītājs būs Juris Kokins.
     LOF valde uzdod LOF izpilddirektoram izsūtīt atgādinājumus visu komisiju vadītājiem, ka līdz nākošajai valdes sēdei ir jāsagatavo informācija par komisiju sastāvu.


Par 3. jautājumu:

     Ir saņemts priekšlikums no IK Auseklis ar lūgumu mainīt Pavasara divdienu sarīkošanas datumu. LOF valde izskata dažādus variantus, kā varētu apmierināt IK Auseklis lūgumu, bet neviens variants neapmierina visas ieinteresētās puses, līdz ar to sacensību datumi netiek mainīti.
     LOF valde izdara dažus labojumus LK sprintā nolikumā un nolemj visus LK nolikumus pieņemt un publicēt.


Par 4. jautājumu:

     Ir saņemtas vēstules no Ingas Dambes un Zelmas Dambes ar protestiem par Ingas Dambes iekļaušanu to sportistu sarakstā, kuriem jāsniedz atskaites par plāniem un treniņu vietām IOF antidopinga programmas ietvaros. Tāpat Inga Dambe informē par atteikšanos startēt Latvijas izlases sastāvā 2007. gada sezonā.
     Pieaugušo izlases vadītājs Gunārs Ikaunieks un Sporta medicīnas valsts aģentūras pārstāvis Gatis Berķis informē, kā veidojusies šī situācija un kādi ir noteikumi.
     Nepieciešamību informēt par vadošajiem ziemas, velo un vasaras OS sportistiem nosaka prasības, kuras uzstāda IOF. LOF izlašu komisija pieņēmusi lēmumu sniegt šo informāciju par 1 velo un ziemas un 2 vasaras OS izlašu pārstāvjiem. Vasaras OS izraudzīti Inga Dambe un Mārtiņš Sirmais, jo abi sportisti ir visaugstākajās vietās Pasaules 2006. gada rangā.
     LOF nav iespēju atbrīvot kādu no šiem sportistiem no informācijas sniegšanas, jo tas varētu nozīmēt šo sportistu karjeras beigas.

     LOF valde nolemj piešķir finansējumu 50,- Ls apmērā katram Latvijas izlases sportistam, kuram jāsniedz atskaites IOF, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar informācijas sniegšanu.
LOF nolemj atļaut Ingai Dambei nelietot ADAMS sistēmu informācijas sniegšanai, bet sniegt informāciju aizpildot IOF formas un nosūtot tās pa pastu.
     Gunārs Ikaunieks ziņo par izlašu noteikšanas plāniem lielākajām 2007. gada sacensībām. LOF valde tos pieņem un nolemj publicēt.


Par 5. jautājumu:

     Tā kā LOF izpilddirektoram ir paredzēta tikšanās ar Ventspils sporta vadību, LOF valde izskata jautājumus, par kuriem būtu jārunā, lai turpinātu darbu pie EOC2008 sagatavošanas.
     LOF valde uzdod LOF izpilddirektoram organizēt EOC2008 orgkomitejas sēdes, vispirms Ventspilī kopā ar Ventspils sporta vadību un pēc tam Rīgā, lai izveidotu EOC2008 vadības struktūru, sadalītu pienākumus un izveidotu sacensību sagatavošanas plānu.


Par 6. jautājumu:

     Ir saņemta informācija no velo-o komisijas par sagaidāmajiem izdevumiem 2007. gada Eiropas un Pasaules čempionātos.
     LOF izpilddirektors ierosina segt dalības maksu 3 sportistiem gan Pasaules, gan Eiropas čempionātos. No LOF budžeta tas kopā prasītu 840,- Ls. LOF valde piekrīt finansējuma piešķiršanai.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 12. februārī


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.032055854797363