Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/3

2007. gada 12. martā
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Gunārs Ikaunieks, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns,

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Lismanis, Mārtiņš Gaigals

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas izlases, finansējums.
 3. EOC 2008.
 4. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Pasūtītas jaunas Emitkartes.
 • Pasūtītas un apmaksātas aviobiļetes uz Pasaules čempionātu Ukrainā, Kijevā.
 • Saskaņots šī gada finansējums, ko piešķīrusi Rīgas dome orientēšanās sportam. Diemžēl tas ir zemākais pēdējo gadu laikā un strauji tuvojas pilnīgai nullei!
 • Iesniegtas tāmes un parakstīti līgumi ar LSFP un Sporta pārvaldi par finansējumu 2007. gadā.
 • Sagatavota un iesniegta atskaite un pārējie dokumenti Finanšu ministrijā Sabiedriskā labuma statusa pagarināšanai.
 • Iesniegta atskaite AM Jaunsardzes centrā par rezultātiem Eiropas jauniešu čempionātā Austrijā, kā arī tāmes un rēķins jauniešu izlases nometnei Ungārijā.
 • Iesniegta atskaite Ventspils sporta pārvaldē par finansējuma izlietojumu EuOC 2008 vajadzībām.
 • Iesniegta atskaite Sporta pārvaldē par finansējuma izlietojumu februārī.
 • Notikusi IZM iesniedzamā Projekta apspriešanas sēde, kuras gaitā tika veikti pēdējie labojumi, lai Projektu varētu iesniegt. Projekts tika iesniegts 5. martā.


Par 2. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka ir vairākas sliktas ziņas:

 1. Nav pagaidām saņemts solītais valsts finansējums Mārtiņam Sirmajam.
 2. Kā zināms, 2007. gadā nebūs valsts budžeta labojumi, tātad jārēķinās, ka rudenī nebūs nekāds papildfinansējums sportam.
 3. Rīgas dome gandrīz pārtraukusi finansēt orientēšanās sportu.


Tas viss atstās iespaidu uz iespējām vēl palielināt finansējumu dažādiem pasākumiem. Lai izpildītu valdes apņemšanos par A-izlases izveidošanu 2007. gadā un tās finansēšanu līdz 2008. gada Pasaules čempionātam, pašlaik jāatturas no citu budžeta izdevumu palielināšanas.

G. Ikaunieks sagatavojis izlases veidošanas kritērijus, kā arī A-izlases finansēšanas principus. Ir paredzēts slēgt līgumus ar sportistiem, kuri iekļūs A-izlasē. Valde veic dažus labojumus sagatavotajā dokumentā un nolemj to publicēt.


Par 3. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka notikusi sēde Ventspilī, kurā no LOF puses piedalījās Pēteris Apinis, Mārtiņš Gaigals un Ģirts Mamis, bet no Ventspils puses Aldis Ābele un Daina Paipala.

Nolemts noslēgt līgumu ar Ventspils domi par sadarbību EuOC 2008 sarīkošanā, kā arī ar firmu, kura nodrošinās sacensību dalībnieku izmitināšanu.

Mārtiņš Gaigals sniedz informāciju par paveikto pēdējā laikā EuOC 2008 sagatavošanā, kā arī par problēmām un jautājumiem, kuri prasa drīzu risinājumu. Valde uzdod izpilddirektoram atrast iespējas vai ieinteresētās personas, kuras nodarbotos ar sacensību suvenīru sagatavošanu.

Pēteris Apinis informē, ka bijis pašvaldībās, kurās notiks sacensības, notikušas sarunas ar pašvaldību darbiniekiem.


Par 4. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka ir saņemti divi iesniegumi par vēlmi iestāties LOF:

 1. Rīgas rajona BJSS.
 2. OK Ziemeļkurzeme

LOF valde vienbalsīgi nolemj uzņemt abus klubus Latvijas Orientēšanās Federācijā kā pagaidu biedrus līdz 2007. gada Kongresam, nosakot biedru naudu 50,- Ls apmērā katram klubam. 2007. gadā abiem klubiem būs jāmaksā 75% no šīs summas, kā arī 10,-Ls iestāšanās nauda.

LOF valde nolemj iesniegt pieteikumu IOF par vēlmi rīkot 2009. gada Eiropas jauniešu čempionātu. Sacensību tiešais rīkotājs varētu būt klubs A2.

Par Latvijas Paralimpisko kausu 2007. o-taku distancē informē Juris Cebulis un aicina nobalsot par Nolikumu . Ar vairākiem labojumiem Nolikums tiek pieņemts.

Juris Cebulis ziņo, ka pamatā ir pabeigts darbs pie Taku orientēšanās noteikumiem, kuri drīzumā tiks iesniegti valdē apstiprināšanai.

Henrijs Freimanis uzdod valdei jautājumu, vai LOF Kongress un balle varētu notikt Jaunmoku pilī Tukuma rajonā. Valde piekrīt izvēlētajai vietai, ja ir iespējams saskaņot datumus.


 

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 9. aprīlī pēc Lieldienu balvas.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.03571081161499