Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/4

2007. gada 9. aprīlī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Oskars Zērnis, Henrijs Freimanis, Ģirts Mamis.

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas izlases, finansējums.
 3. EOC 2008.
 4. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Saņemtas, pagaidām, 25 jaunas Emitkartes, visas jau izmantotas Kurzemes pavasarī, gaidām nākošo sūtījumu, kurš būs tuvākajā laikā.
 • Tā kā Rīgas domē ir mainījusies kārtība, kā ir saņemams piešķirtais finansējums, ir problēmas to apgūt. Galvenās izmaiņas, ka Rīgas dome vairs nepārskaita finansējumu Federācijai, bet gan tikai tiešajam pakalpojuma sniedzējam. Tā kā treniņnometne Ungārijā jau beigusies un visi pakalpojumi ir apmaksāti, ir problēmas. Tāpat nepieciešams dabūt rēķinu no Austrālijas tieši par to summu, kādu piešķīrusi Rīgas dome un ar Rīgas domes rekvizītiem.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ārzemnieku apkalpošanas departamentā sagatavoti ielūgumi Baltkrievijas sportistiem, lai viņi saņemtu vīzas un varētu piedalīties Kurzemes pavasarī.
 • Nosūtīts pieteikumu uz IOF par 2009. gada Eiropas jauniešu čempionātu. Sacensības varētu notikt Siguldā.
 • Ir nosūtīti skaitliskie pieteikumi PČ junioriem un EČ jauniešiem.
 • Iesniegtas tāmes Sporta pārvaldē un LSFP par finansējumu aprīlī.
 • Sagatavota atskaite LSFP par LOF statistiku...cik biedru klubos, kādos rajonos, pa vecuma grupām, cik treneru utt.
 • Iesniegta atskaite LR IZM Sporta pārvaldē un LSFP par finansējuma izlietojumu martā.


Par 2. jautājumu:


Esam nosūtījuši vēstules LSFP, SP un Nacionālās Sporta padomes vadītājiem, ar lūgumu izskatīt jautājumu par stipendijām. Saņēmām atbildi, ka jautājums tiek risināts.

LOF valde ir saņēmusi Zelmas Dambes iesniegumu LOF valdei:

LOF izpilddirektors nolasa iesnieguma tekstu: Tā kā O-klasiskā Komisijā jautājumus par Izlasi šopavasar Zemessardzes biedrs Gunārs Ikaunieks ir izlēmis vienpersoniski, kas nav objektīvi attiecībā pret civilpersonām, tad, lūdzu, Valdi pārņemt iniciatīvu, jo visi citi komisijas locekļi arī ir zemessardzē, lai pieteiktu civilsportistus starptautiskajām sacensībām. Lūdzu uzticēt to komercdirektoram ar kuru ir izveidojusies koleģiāla sadarbība! Lūdzu pieteikt Ingu Dambi un Signi Dambi startam PK-Sprintam Somijā, kurš notiks laikā no 12.-15. jūnijam. Pieteikumi jāizdara līdz 30. aprīli, taču, lai plānotu visu, lūdzu, paziņot par lēmumu uzreiz pēc Valdes sēdes aprīlī. Sportistes startēs par saviem līdzekļiem un visu organizatorisko pusi veiks pašas. Tā sievietēm ir 6 vai 8 kvotas, lūdzu, neierobežot startu, lai veicinātu LOF prestižu! Dalībnieces, lūdzu, pieteikt kā rezervistes Izlasei vai arī kā B-gr., ja pamatsastāvs par šo sacensību neizrādīs interesi, neizpildot kvotas, jo dalība netiek segta no LOF līdzekļiem. Lūdzu uzskatīt šo maču kā treniņsacensības 2008. gadam, jo sportistes startē ar samazinātu slodzi un negatavojas PČ, BČ un PK Zviedrijai izlases sastāvā. Lūdzu, uzskatīt šo vēlmi tikai par atbalstu LOF, nevis par akciju personīgo mērķu sasniegšanai.

Trenere Zelma Dambe.


Pirms valdes sēdes gan pieaugušo izlases treneris Gunārs Ikaunieks, gan LOF izpilddirektors Ģirts Mamis, gan LOF Prezidents Pēteris Apinis ir personīgi tikušies ar Zelmu Dambi, lai pārrunātu šo situāciju.

Pēteris Apinis informē, ka ir ticies arī ar Ingu Dambi un kā galveno problēmu pašlaik uzskata viņas atteikšanos sniegt antidopinga atskaites, kuras nepieciešams nosūtīt IOF.


LOF valde nolemj:

 1. LOF Prezidentam Pēterim Apinim Izglītības un Veselības ministriju struktūrās lūgt rakstveida skaidrojumu par antidopinga pārbaudēm un ziņu nosūtīšanu, kā arī iespēju pieteikt un sūtīt Ingu Dambi kā Latvijas izlases sportisti uz sacensībām.
 2. Līdz skaidrojuma saņemšanai nepieteikt Ingu Dambi sacensībām Latvijas izlases sastāvā, ja viņa joprojām atteiksies sūtīt antidopinga atskaites.
 3. Nepieteikt Pasaules kausa posmam Somijā Signi Dambi, jo viņa nav izpildījusi kritērijus, kādi nepieciešami, lai sportists varētu startēt Latvijas pieaugušo izlases sastāvā. Izlases komisija piedāvā iespēju Signi Dambi pieteikt šīm sacensībām, ja viņa atlasās Latvijas izlases sastāvam dalībai Baltijas čempionātā un personīgi apliecina dalību Baltijas čempionātā.
 4. Pēc 2007. gada Latvijas pieaugušo A- izlases atlases cikla beigām visiem A-izlases sportistiem jānodrošina antidopinga atskaišu iesniegšana IOF. Atbildīgais būs LOF valdes konsultants antidopinga jautājumos Gatis Berķis.
 5. Lai stimulētu jaunatnes un junioru sportu un iespēju robežās novirzītu līdzekļus jaunatnes sporta veicināšanai, turpmāk B- izlasi veidot uz junioru izlases bāzes, piesaistot tai talantīgākos jauniešus un juniorus. Par B izlases treneri iecelt Gati Berķi. Gatim Berķim sagatavot un iesniegt LOF valdei un izlašu komisijai B- izlases izveidošanas un darbības plānu 2007./2008. gadiem.


Par 3. jautājumu:


Siguldas Dizaina studija piedāvā sadarbību EuOC 2008 logo izmantošanā un reģistrācijā, kā arī dažādu suvenīru un citu atribūtu izgatavošanai Eiropas čempionāta vajadzībām.

LOF valde nolemj sadarboties ar Siguldas Dizaina studiju un tuvākajā laikā sagatavot un parakstīt līgumu par sadarbību.


Par 4. jautājumu:


LOF valde apstiprina Latvijas čempionātu nolikumus.

 1. Nolikums par Latvijas čempionātiem garajā distancē un sprintā.
 2. Nolikums par Latvijas čempionātiem vidējā distancē un stafetē.


 

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 14. maijā.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,22233605384827