Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/5

2007. gada 14. maijā
Rīgā


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Juris Kokins, Vilnis Veļķeris, Gunārs Ikaunieks, Henrijs Freimanis, Indulis Peilāns, Ģirts Mamis.

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Līsmanis, Mārtiņš Gaigals, Gatis Berķis, Baiba Smila, Ligita Indriksone

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas izlases, plāni, finansējums.
 3. IOF antidopinga noteikumu izpilde Latvijas izlasēs.
 4. EuOC un ETOC 2008.
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Pasūtītas medaļas Latvijas čempionātam jūnijā.
 • Turpinājies darbs ar finansējuma piesaisti no Jaunsardzes centra, daudz problēmu dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ.
 • Pārskaitītas dalības maksas par Eiropas čempionātu jauniešiem jūnijā.
 • Nosūtīti skaitliskie pieteikumi Pasaules kausa etapiem Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā.
 • Saņemtas Emit kartes no Norvēģijas un veikts norēķins par tām.
 • Iesniegts 2. pusgada sacensību kalendārs LSFP.
 • Noslēgts līgums ar Rīgas domi par finansējumu.
 • Iesniegtas tāmes Sporta pārvaldē un LSFP par finansējumu maijā.
 • Veikti maksājumi par dalību Pasaules kausa posmos Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā.
 • Iesniegta atskaite LR IZM Sporta pārvaldē un LSFP par finansējuma izlietojumu aparīlī.
 • Noslēgts līgums ar LOK par jaunatnes olimpiādes finansēšanu.
 • Sagatavoti un iesniegti papildinājumi projektam IZM.


Par 2. jautājumu:


Izlašu komisijas pārstāvis Gunārs Ikaunieks informē par Latvijas izlases sastāvu, kurš piedalīsies Baltijas čempionātā, vēl nav skaidrības par jauniešiem, bet pieaugušo un junioru izlases tiek nosauktas un valde tās apstiprina.

Gunārs Ikaunieks lūdz valdi izvērtēt iespējas palielināt finansējumu Baltijas čempionātam un segt ne tikai dalības maksas, bet arī transporta un dzīvošanas izdevumus.

Valde nolemj segt dalības maksu 560,- EUR apmērā, kā arī transporta izmaksas 475,- Ls un dzīvošanas izmaksas 1064,- Ls apmērā.

Tāpat tiks prēmēti 3 labākie vīrieši un 3 labākās sievietes no Latvijas izlases 120,- 100,- un 80,- Ls apmērā.

LOF valde nolemj 2007. gada sezonā apmaksāt visu Latvijas izlases sportistu dalības maksas Pasaules kausa etapos.

Ir zināms arī Latvijas junioru izlases sastāvs dalībai Pasaules junioru čempionātā un valde apstiprina to.

Tā kā līdz 19. maijam ir jānosūta pieteikums Pasaules čempionātam, tiek saskaņots dalībnieku un pārstāvju, kā arī dzīvošanas iespēju varianti, lai varētu nosūtīt pieteikumu.


Par 3. jautājumu:


LOF valde nolemj rīkot semināru par antidopinga jautājumiem 2. jūnijā pēc LČ sprintā. Seminārā būs jāpiedalās treneriem, vēlama arī visu izlašu kandidātu dalība, lai izvairītos no potenciālām problēmām, kuras var izraisīt antidopinga noteikumu nezināšana.

Ir saņemts iesniegums no Velo-o komisijas, kurā tiek informēts, ka Velo-o komisijas sēdē 13.05.2007. pieņemts šāds lēmums:

Lai atbilstoši IOF antidopinga noteikumiem, reģistrētu sportistus, kuriem būtu jāsniedz nepieciešamā informācija, piedāvājam sarakstā iekļaut sportistus, kuri 2006. gada Pasaules velo-o čempionātā startēja Latvijas izlases sastāvā stafešu sacensībās un kuri ir apstiprinājuši savu gatavību kandidēt uz Latvijas izlasi 2007. gadā, lai piedalītos Eiropas un Pasaules čempionātos. Sportistu saraksts:

 1. Jānis Malcāns.
 2. Ants Grende.
 3. Uģis Voiceščuks.

Līdz ar to, turpmāk antidopinga atskaites iesniegs visi minētie sportisti. Valde nolemj iekļaut minētos sportistus IOF pārbaudāmo sportistu reģistrā (IOF Registered Testing Pool).

Tā kā ir saņemti atkārtoti IOF atgādinājumi Ingai Dambei nosūtīt Antidopinga atskaites (informāciju par viņas atrašanās vietām), valde nolemj aicināt Ingu Dambi nosūtīt tās. Pārējie IOF sarakstā iekļautie Latvijas sportisti ir izpildījuši prasības. Valde atgādina, ka saskaņā ar LOF statūtiem valdes pieņemtie lēmumi ir saistoši visiem LOF biedriem. LOF biedri var apstrīdēt valdes lēmumus LOF statūtos noteiktā kārtībā, bet tos nedrīkst ignorēt vai nepildīt. Atsaucoties uz skaidrojumu, kurš saņemts no Sporta medicīnas valsts aģentūras, valde paskaidro, ka Ingas Dambes izvairīšanās no informācijas sniegšanas IOF, atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksa 10.4.3. punktam, draud ar diskvalifikāciju no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem.

Lai IOF nepiemērotu sankcijas par izvairīšanos no informācijas sniegšanas IOF, Sporta medicīnas valsts aģentūra ierosina Ingai Dambei sniegt minēto informāciju jebkurā no IOF ieteiktajiem veidiem – nosūtot aizpildītas formas pa e-pastu, pa pastu vai ievietojot informāciju ADAMS sistēmā, Ja sportiste atsakās to darīt, sportiste nav tiesīga pārstāvēt Latvijas valsts izlasi. Ja sportiste pārtrauc dalību sportā, viņai par to jāsniedz rakstisks paziņojums IOF, ka viņa pārtrauc dalību sportā. Atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksa 10.10. pantam sportistam, kurš pārtraucis dalību sportā un vēlas atjaunot to, pirms tam jābūt pieejamam dopinga kontroles veikšanai, ko var izdarīt tikai sniedzot informāciju par atrašanās vietu vismaz 6 mēnešus pirms pirmā starta izlases sastāvā.

Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē, ka ir aizsūtīts līguma projekts uz Ventspili un ir saņemta garantija, ka tuvākajā laikā būs iespējams to parakstīt.

Tuvākajās nedēļās no Norvēģijas ieradīsies IOF inspektors. Ir jānolemj par inspekcijas laikiem un jautājumu izskatīšanas kārtību. Tiek nolemts piedāvāt kopēju organizatoru un inspektora sēdi 1. jūnijā 10:00 Ventspils Informācijas centrā un tālāko praktisko darbību organizētu Jānis Gaidelis. LOF izpilddirektoram jāsaskaņo minētais lēmums ar IOF inspektoru.

Ir sagatavoti EuOC un ETOC biļeteni, tie vēl jāsaskaņo ar minētos sacensību IOF inspektoriem, lai varētu publicēt un tiražēt. Valde vienojas par tirāžas apjomu.

Tā kā ir saņemts iesniegums, ka iepriekšējā atbildīgā par mēdijiem atsauc savu kandidatūru, tiek nolemts šos pienākumus uzticēt Mārtiņam Līsmanim.

Ir saņemts pieteikums no kāda Norvēģijas komentētāja, kurš piedāvā savus pakalpojumus Eiropas čempionāta laikā. Tiek nolemts veikt cenu aptauju starp iespējamiem kandidātiem.

Ir parakstīts līgums ar firmu, kura Ventspilī nodrošinās visu dalībnieku dzīvošanu un ēdināšanu.

Norit sarunas ar iespējamo pasākuma ģenerālsponsoru un vairākiem mazākiem atbalstītājiem.


Par 5. jautājumu:


1. Baiba Smila informē LOF valdi par orientēšanās sporta paredzamo iekļaušanu skolu sporta programmās no nākošā gada kā obligāto priekšmetu līdz 9. klasei.

Līdz ar to rodas jautājums par kartēm pie skolām, lai varētu veikt šo apmācību. Baiba Smila uzskata, ka LOF vajadzētu uzņemties iniciatīvu šī pasākuma organizēšanā un arī finansēšanā.

LOF valde izskata dažādus iespējos risinājumus gan finansējuma piesaistei, gan organizatoriskā darba veikšanai un nolemj, līdzko būs saņemts apliecinājums, ka skolu sporta programmās orientēšanās sports ir iekļauts kā obligātais priekšmets, tiks izsludināts aicinājums pieteikties interesentam, kas par zināmu finansiālu kompensāciju būtu gatavs uzņemties organizatorisko darbu. Finansējumu tiks mēģināts piesaistīt no pašvaldību budžetiem, finansējuma projektiem, IZM , kā arī tiks piešķirts finansējums no LOF budžeta. Tiks sagatavota dažāda veida informācija arī LOF mājaslapā.

2. LOF valde apstiprina Latvijas čempionāta nolikumu: Nolikums par Latvijas čempionātu Velo-o 2007.

3. Tiek izskatīts veterānu grupas iesniegums, kurā tiek lūgts LK sacensībās neplānot vidējās distances veterāniem virs VS55, bet visas distances sagatavot garākas. LOF valde nolemj rekomendēt sacensību rīkotājiem plānot garākas distances grupām sākot no VS 55.


 

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2. jūnijā pēc Latvijas čempionāta sprintā.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.031648874282837