Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/7

2007. gada 9. jūnijā
Ādažos


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Henrijs Freimanis, Vilnis Veļķeris, Oskars Zērnis, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns

LOF klubu pārstāvji: Latvijas jauniešu treneri


Darba kārtība:

  1. Situācija Latvijas jaunatnes izlasē.
  2. Izlases sastāva apstiprināšana dalībai EČ.


Par 1. jautājumu:

     LOF valde ir saņēmusi vairāku Latvijas jauniešu treneru iesniegumus un vēstules ar neapmierinātību par to, kā izveidota Latvijas jauniešu izlase. Treneri lūdz LOF valdi palīdzēt atrisināt radušās problēmas.
     Izskatot iesniegumus, LOF valde ir konstatējusi, ka ir problēmas gan ar atlases sistēmu, rezultātu aprēķināšanu, gan arī ar to, kā tikuši noteikti sportisti, kuri tiek izlasē pēc treneru lēmuma.
     Lai gan visi treneri apstiprina, ka jau iepriekšējā gadā ir bijis kopējs treneru lēmums par Ivetas Holcmanes nozīmēšanu par izlases vecāko treneri uz Eiropas jauniešu čempionātu, tātad, arī dodot viņai iespēju lemt par izlases gatavošanos, komplektēšanu un pārējiem jautājumiem, pašlaik vairāki treneri ir neapmierināti ar Ivetas Holcmanes darbību.
Diemžēl, LOF valde līdz šim nav informēta ne par treneru kopējiem lēmumiem, ne par problēmām, kuras veidojušās jau ilgāku laiku.
     LOF valde nolemj tuvākajās valdes sēdēs lemt par iespējām sakārtot jauniešu izlašu jautājumus: par jauniešu komisiju, treneriem, to iespējamo atalgošanu utt.
     Attiecībā uz pašreizējo situāciju LOF valde nolemj:

  1. Uzdot pārrēķināt jaunatnes izlases atlases rezultātus V18 grupā Mazajā Balvā, ņemot vērā uzvarētāja Artūra Pauliņa rezultātu.
  2. Eiropas čempionātam V18 grupā pieteikt papildus piekto sportistu Andi Laveiķi, piešķirot šiem mērķiem papildus finansējumu 160,-EUR apmērā.
  3. Piešķirt finansējumu divu izlases treneru Ivetas Holcmanes un Ingūnas Valdmanes izdevumu segšanai Eiropas čempionātā.
  4. Nepieteikt papildus sportisti S18 grupā Ilzi Cahrausu, jo šī sportiste ir atlasījusies dalībai Pasaules junioru čempionātā Austrālijā.


Par 2. jautājumu:

     LOF valde apstiprina Latvijas jauniešu izlases sastāvu dalībai Eiropas jauniešu čempionātā, kā arī treneres Ivetu Holcmani un Ingunu Valdmani.


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 29. jūnijā Liepājā Kāpas 3-dienu laikā
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.04736590385437