Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/8

2007. gada 29. jūnijā
Liepājā


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Juris Kokins, Vilnis Veļķeris, Oskars Zērnis, Indulis Peilāns, Ģirts Mamis, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Aigars Kokins, Iveta Holcmane


Darba kārtība:

  1. Izpilddirektora ziņojums.
  2. Latvijas izlases, rezultāti, finansējums, plāni.
  3. EOC 2008.
  4. Citi.


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

  • Nosūtīti pieteikumi jauniešu izlasēm EČ Ungārijā.
  • Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem EČ.
  • Iesniegtas vēstules un tāmes Rīgas domē ar lūgumu par finansējuma piešķiršanu Rīgas sportistiem.
  • Iesniegta atskaite Rīgas domē par jauniešu rezultātiem EČ.
  • Pabeigta EOC2008. 2. biļetena saskaņošana ar IOF.


Par 2. jautājumu:

     Tā kā tuvojas Pasaules čempionāts, aktuāls ir jautājums par biļetēm sportistiem, kā arī par dalības, dzīvošanas un pārējām izmaksām.
     Daļa biļešu ir jau rezervētas un apmaksātas par 1500,-Ls.
     Par dalību un dzīvošanu jāpārskaita 4500,- Ls līdz 10. jūlijam. Vēl būs nepieciešami līdzekļi sportistu ēdināšanai un transportam sacensību laikā.
     Gunārs Ikaunieks informē, ka vēl nepieciešamais finansējums tiks tuvākajā laikā saskaņots, kā arī nedēļas laikā tiks nosaukti tie sportisti, kuriem vajadzēs lidmašīnai biļetes.
     Tad arī tiks lemts par līgumu slēgšanu ar sportistiem un A-izlases izveidošanu.
     LOF izpilddirektors lūdz valdes piekrišanu apmaksāt izdevumus Jānim Gaidelim kā trenerim un pārstāvim WTOC 2007 Kijevā. Tā kā viņš būs arī atbildīgais par ETOC2008 Ventspilī, šis komandējums noderēs pieredzes iegūšanai šādu sacensību rīkošanā.
     LOF izpilddirektors lūdz iekļaut komandas sastāvā kā pārstāvi Mārtiņu Gaigalu, kurš ir EOC2008 direktors, lai viņam būtu vieglāk iepazīties ar Pasaules čempionāta organizācijas jautājumiem.
     LOF valde piekrīt piešķirt finansējumu Pasaules čempionātam un izdarīt izmaiņas pieteikumā.
     Izlase tiks apstiprināta tuvākajā laikā, kad tiks precizēts sastāvs.
     Ir beidzies Eiropas čempionāts jauniešiem, kurā ir sasniegti vairāki labi rezultāti. LOF valde izsaka atzinību Arturam Pauliņam, Andrim Jubelim, arī W16 grupas meiteņu stafetes komandai par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī pārējiem jauniešiem par dalību Eiropas čempionātā.
     LOF valde ir informēta, ka Latvijas jauniešu treneri ir nolēmuši uzlabot darbu ar jauniešu izlasēm un izveidot Jaunatnes izlašu komisiju, kuras sastāvs, kā arī komisijas vadītājs, tiks tuvākajā laikā nosaukts, lai varētu to apstiprināt LOF valdē. Jaunatnes komisija darbosies izlašu komisijas sastāvā, līdz ar to nav nepieciešams, lai komisijas vadītāju ievēlētu LOF valde, kā to nosaka LOF Statūti.
     LOF valde lūdz Jaunatnes izlašu komisiju sagatavot priekšlikumus turpmākajai darbībai, lai valde varētu noteikt uzdevumus, kādi veicami komisijai.


Par 3. jautājumu:

     LOF izpilddirektors informē, ka ir publicēti EOC un ETOC 2. biļeteni un atvērtas valstu pieteikumu online formas. Visām IOF dalībvalstīm ir izsūtīti biļeteni elektroniskā formā un pieejas kodi, kā arī tuvākajā laikā biļeteni tiks izsūtīti pa pastu.
     Pašlaik notiek darbs, lai izvēlētos pēc iespējas labāko komentētāju čempionātam. Tiek gatavoti projekti pasākuma apskaņošanai, TV apraidei, ceremonijām, banketam.
     Ir problēmas ar nepietiekošu skaitu viesnīcu, kur varētu izmitināt ETOC dalībniekus ratiņkrēslos.


Par 4. jautājumu:

     Sakarā ar to, ka WRE sacensību rīkotāji Baltas kausa izcīņai ir atteikušies no šo sacensību sarīkošanas un laika ir palicis ļoti maz, LOF valde piedāvās uzņemties sacensību sarīkošanu Valmieras atklātā čempionāta rīkotājiem un pārcelt šīs sacensības uz 11. augustu, lai saskaņotu ar IOF kalendāru. LOF valde lūgs tuvākajā laikā sagatavot sacensību nolikumu.
Lai saglabātu LK kārtu skaitu un nolikumu, Latvijas kausa kalendārs tiks papildināts ar Kāpas kausu izcīņu 8. septembrī.
     LOF izpilddirektoram ir jāsaskaņo izmaiņas ar IOF.

 

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 13. augustā.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.13549304008484