Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/10

2007. gada 10. septembrī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Indulis Peilāns, Ģirts Mamis, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Juris Knēts, Kaspars Kārkliņš, Mārtiņš Līsmanis, Anatolijs Tarasovs, Māris Blodons

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Pasaules čempionāts, rezultāti.
 3. Latvijas izlases 2008.
 4. Kalendārais plāns 2008.
 5. LOF Kongress 2007.
 6. Baltijas junioru kauss.
 7. Citi.

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Nosūtīta informācija IOF par LOF ziemas komisijas amatpersonām tālākiem kontaktiem.
 • Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem Pasaules čempionātā.
 • Iesniegts pieteikums Nacionālajai sporta padomei par prēmijām junioriem, kuri izcīnīja 3. vietu Pasaules čempionātā.
 • LOF notikusi VID tematiskā pārbaude par ziedojumiem un to izlietojumu. Netika saņemts neviens aizrādījums.
 • Notiek tāmju gatavošana 2008. gada valsts budžeta finansējuma saņemšanai.


Par 2. jautājumu:


Informāciju par rezultātiem un par to, kā veicās ar LOF prezentācijām dažāda mēroga sacensību tiesību iegūšanai, sniedz LOF Prezidents Pēteris Apinis.


Diemžēl neizdevās iegūt tiesības rīkot kādas no mūsu izvēlētajām sacensībās, iemesli ir dažādi, bet ir pamatotas cerības, ka nākošajā gadā varētu veikties labāk.

Par rezultātiem ziņo Latvijas izlases treneris Gunārs Ikaunieks.

G. Ikaunieks uzskata, ka finālos iekļuvušo skaits ir ļoti augsts.

Muļķīgas kļūdas bija vidējās distances finālā, bet bija iespēja iegūt ļoti augstas vietas gan Mārtiņam Sirmajam, gan Edgaram Bertukam.

Vienīgā visas distances pabeidza Zanda Abzalone, jāizsaka cieņa par tādu izturību.

Lai sasniegtu augstākus rezultātus meitenēm vajadzētu trenēties un gatavoties daudz profesionālāk.

Stafetēs bija cerības uz augstākām vietām puišiem, diemžēl neizdevās sacensības jau sākot ar pirmo etapu un tik ātrās distancēs kaut ko labot nav tikpat kā iespējams.

Sprintā Mārtiņam Sirmajam reāli bija iespējama 3. vieta, bet ātrumā bija vismaz viena lielāka kļūda.

Kopējais vērtējums: individuāli rezultāti ir labi, stafetes neizdevās vīriem.


Par 3. jautājumu:

Ir sagatavots līguma paraugs Latvijas A-izlases sportistiem.

Gunārs Ikaunieks iesaka slēgt līgumus ar visiem puišiem, kuri bija Ukrainā, jo visi nolēmuši nopietni gatavoties nākošā gada sezonai. Iespējams tiks piesaistīts vēl kāds juniors.

Meitenēm pašlaik ir tikai 3 reālas kandidātes, ar kurām varētu slēgt līgumus.

LOF valde nolemj sarīkot tikšanos ar visiem A izlases kandidātiem un līguma parakstīšanu 15. septembrī Latvijas čempionāta laikā.

Latvijas A-izlases sportistiem pirmā treniņnometne notiks oktobra beigās 5 dienas Čehijā.


Par 4. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka līdz 1. oktobrim jānosūta pieteikumi WRE sacensībām, rīkošanas tiesības maksā 250,-EUR.

Renārs Roze ir sagatavojis sarakstu, kuri klubi ir jau iesnieguši pieteikumus nākošā gada Latvijas kausa sacensībām.

Mārtiņš Līsmanis piedāvā izgatavot pāršķiramo kalendāru 2008. gadam ar LK un LČ sacensībām. Valde piekrīt tādu sagatavot, ar nosacījumu, ja to var izdarīt vistuvākajā laikā.

LOF klubiem A2 un IK Auseklis tā arī nav izdevies savstarpēji vienoties par konflikta atrisināšanu. Abi klubi ir nolēmuši rīkot sacensības vienā un tajā pašā rajonā, dažādā gatavības pakāpē ir arī sacensību kartes.

Kluba A2 argumenti: viņi jau karti ir pabeiguši, jau gadu atpakaļ saskaņojuši rajonu ar vietējo pašvaldību, saņēmuši arī pašvaldības finansējumu, kā arī pieteikuši sacensības kā Latvijas kausa posmu 2007. gada 14. oktobrī.

IK Auseklis argumenti: par apvidus uzmērīšanu sacensību rīkošanai LOF STK tika ziņots (vadoties pēc LOF izstrādātas kārtības ) 2007. gada aprīļa sākumā, tad arī izņemti nepieciešamie materiāli darbu veikšanai, kā arī uzsākti lauku darbi. Izpildītājs Kārlis Magons. Savukārt klubs „IK Auseklis” savlaicīgi ir pieteicies LOF par vēlmi sarīkot 2008. gada Latvijas čempionātu vidējā distancē un stafetē. 2007. gada augusta LOF sēdē tiek apstiprinātas rīkošanas tiesības un no LOF valdes puses tiek lūgts klubam „IK Auseklis”, kā nākamo sacensību rīkotājam, izsludināt šo rajonu par slēgtu sacensībām un treniņiem. Ko arī klubs „IK Auseklis” ir veicis.

Kluba „IK Auseklis” pārstāvis H. Freimanis lūdz LOF valdi radušos situāciju skatīt pēc būtības nevis personālijām t.i. vadīties pēc svarīguma, šajā gadījumā Latvijas čempionāts vērtējams augstāk un tam būtu jānotiek vispirms un tikai pēc tam Latvijas kausa sacensībām, kā arī LOF noteiktā sacensību pieteikšanas kārtība LOF STK un LOF valdei izdarīta savlaicīgi, bet oponenti to vispār nav veikuši.

J. Cebulis izsaka nožēlu, ka izveidojusies šāda situācija un LOF valde ir padarīta par tiesnesi un izsaka cerību, ka nākotnē šādas situācijas neatkārtosies.

J. Cebulis piedāvā šādu LOF valdes lēmumu: atļaut klubam A2 sarīkot Latvijas kausa sacensības 2007. gada 14. oktobrī minētajā teritorijā un pēc sacensībām rajonu slēgt līdz 2008. gada Latvijas čempionātam.

Izskan iebildums no „A2” pārstāvja K. Kārkliņa, ka vēl šajā apvidū klubs ieplānojis rīkot stafetes 2008. gada pavasarī. Valde noraida šādu iespēju.

Savukārt kluba „IK Auseklis” pārstāvis H. Freimanis vēlreiz norāda uz iespējamām negatīvajām sekām nākotnē, ja jautājums tiks izskatīts ne pēc būtības.

Tā kā nav vienprātības šajā jautājumā, tiek nolemts balsot.

LOF valde balso par izteikto lēmuma variantu: 5 par un 1 pret.

Lai nākotnē izvairītos no šādiem konfliktiem, LOF valde atgādina, ka visiem karšu zīmētājiem jāsaskaņo rajoni pirms karšu zīmēšanas uzsākšanas ar LOF karšu komisijas vadītāju Edmundu Zvaigzni.

Par 5. jautājumu:


LOF valde izziņo 2007. gada LOF Kongresa vietu un laiku. LOF Kongress notiks 24. novembrī Jaunmoku pilī, Tukuma rajonā, 15:00.

 

Par 6. jautājumu:


Gatis Berķis ir informējis LOF valdi, ka gatavošanās Baltijas junioru kausam, kurš notiks Jūrmalā 29.-30. septembrī, notiek veiksmīgi, ir sagatavoti līgumi un drīzumā tiks apmaksāti rēķini par pakalpojumiem, lai šīs sacensības varētu sarīkot.

LOF izpilddirektors informē, ka saņemts atkārtots ielūgums uz Eiropas junioru kausu 12.-14. oktobris Francijā. LOF valde nolemj šajās sacensībās nopietni iesaistīties no 2008. gada. Šogad tās varētu apmeklēt atsevišķi Latvijas pārstāvji.


Par 7. jautājumu:

 1. LOF izpilddirektors ierosina Latvijas izlases formas, kuras tika izsniegtas Latvijas pārstāvjiem dalībai WTOC Ukrainā, atstāt dalībnieku īpašumā. LOF valde piekrīt šādam piedāvājumam.
 2. LOF valde apstiprina 2007. gada Latvijas čempionāta orientēšanās maratonā Nolikumu, kuru sagatavojis Juris Knēts.


 

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 15. oktobrī.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.039399147033691