Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/11

2007. gada 8. oktobrī
Rīgā


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Ģirts Mamis, Gunārs Ikaunieks, Juris Kokins, Oskars Zērnis, Vilnis Veļķeris

LOF klubu pārstāvji: Juris Knēts, Gundars Rusovs

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. EOC 2008.
 3. LOF Kongress 2007.
 4. Kalendārais plāns 2008.
 5. Citi.


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:
  

 • Iesniegts budžeta pieprasījums 2008. gadam Sporta Pārvaldē.
 • Iesniegti pieteikumi LSFP stipendijām par studentiem-orientieristiem.
 • Parakstīti līgumi ar Latvijas A-izlases sportistiem. Tie ir: Mārtiņš Sirmais, Edgars Bertuks, Jānis Krūmiņš, Anatolijs Tarasovs, Kalvis Mihailovs, Aija Skrastiņa, Dace Gaigala, Zanda Abzalone, Krista Mihailova. Kritērijs, lai tiktu noslēgti līgumi, bija šo sportistu dalība 2007. gada Pasaules čempionātā, papildus tika piesaistīti stiprākie juniori pēc Izlašu komisijas lēmuma. Līgumu pilns teksts netiks publicēts. Iekļaušana A-izlasē ir saistīta ar vairākiem obligātiem nosacījumiem, pirmkārt, atskaišu nosūtīšana IOF, saistībā ar antidopinga noteikumiem, sportisti arī parakstīja IOF antidopinga noteikumu pielikumu. A-izlases sportistiem netiek garantēta dalība 2008. gada Pasaules un Eiropas čempionātos un būs jāpiedalās atlases sacensībās pēc vispārējiem noteikumiem, kādus izstrādās LOF izlašu komisija.
 • Nosūti 2 pieteikumi Pasaules ranga sacensību sarīkošanai Latvijā 2008. gadā. Tie būs Kurzemes pavasara un Kāpas 3-dienu laikā. Tuvākajā laikā tiks nosūtīts arī trešais pieteikums.
 • Notikusi tikšanās ar Aizsardzības Ministrijas Jaunsardzes centra pārstāvjiem par finansējumu jaunsargiem 2008. gadā. Iesniegtas tāmes.
 • Parakstīts līgums ar Sporta Pārvaldi par sadarbību finansējuma nodrošinātāju atpazīstamības nodrošināšanai.
 • Notikusi tikšanās Ventspils domē par EOC 2008 organizācijas jautājumiem.
 • Tika sarīkots Baltijas junioru kauss Jūrmalā. No dalībniekiem tika saņemta atzinība par labām sacensībām, vienīgie pārmetumi bija par to, ka satelītsacensības/ Rīgas kausi/ notika vienlaicīgi ar BJC.
 • Iesniegtas finansu atskaites Sporta pārvaldē un LSFP.
 • Iesniegta vēstule VVA Antidopinga nodaļai ar lūgumu daļēji finansēt dopinga analīžu izmaksas 2008. gada EOC laikā.


Par 2. jautājumu:

   LOF izpilddirektors informē, ka ETOC 2008 sakarā pie mums grib braukt IOF inspektors Knuts Ovesens 25.-28. oktobrī, jānolemj, kas viņu sagaidīs un pavadīs inspekcijas laikā, Knuts Ovesens izteicis vēlēšanos tikties ne tikai ar karšu sagatavotājiem un distanču plānotājiem, bet arī ar kādu no sacensību vadības. Pēteris Apinis apņemas veltīt laiku sarunām ar inspektoru.
   EOC 2008 sakarā vēlas ierasties IOF izpilddirektors Bjorns Persons un sacensību komentators Pers Forsbergs 21-22 novembrī. 21. novembrī tikšanos uzņemas Mārtiņš Gaigals, par tālāko programmu nolemts vienoties 26. oktobra EOC orgkomitejas sēdē.
   Mārtiņš Gaigals pastāsta par aktuālāko, kas pēdējā laikā noticis EOC sagatavošanā. Turpmāk EOC sēdes notiks pirms LOF valdes sēdēm un vismaz vienu reizi pa trim mēnešiem paplašinātas sēdes, pirmā no tām notiks 26. oktobrī Saldus apkārtnē.
   LOF izpilddirektors informē par pašlaik neatrisināto problēmu ar ETOC dalībnieku izvietošanu, tas attiecas uz dalībniekiem ratiņkrēslos, kuriem nepieciešams speciāls transports un izmitināšana. Šī jautājuma atrisinājuma variantus uzņemas apzināt Pēteris Apinis.


Par 3. jautājumu:

   IK Auseklis pārstāvji sniedz informāciju par nespēju uzņemties LOF Kongresa un orientieristu balles sagatavošanu ar LOF budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Rezervētās Jaunmoku pils izmaksas esot 850,- Ls, pasākuma vadītājs maksājot 1000,-Ls un muzikālais pavadījums 1500,-Ls. Pasākumā rīkošanu vienkāršākās telpās un bez profesionāla pasākuma vadītāja IK Auseklis pārstāvji uzskata par banālu un, sakarā ar to, atsakās no pasākuma organizēšanas.
   LOF valde ir spiesta atsaukt izsludināto LOF Kongresa vietu un laiku.
   LOF valde nolemj tuvāko dienu laikā apzināt iespējas, kas un kur var sarīkot LOF Kongresu un Gada noslēguma pasākumu.


Par 4. jautājumu:

   LOF izpilddirektors informē, ka saņemts iesniegums no biedrības A2 par gatavību sarīkot LČ sprintā un garajā distancē 2008. gada 9.-10. augustā.
   Ir sagatavoti Latvijas kausa 2008 Projekts, kā arī Latvijas Stafešu kausa Projekts.
LOF izpilddirektors aicina tos apstiprināt.
   IK Auseklis pārstāvis Henrijs Freimanis paziņo, ka viņa vadītais klubs atsakās no 2008. gada Latvijas čempionāta rīkošanas, kā arī no satelītsacensību rīkošanas EOC laikā Ventspilī, kuras ir paredzētas kā Latvijas kausu sacensības.
Līdz ar to LK Projektu apstiprināt nav iespējams.
LOF valde nolemj turpināt darbu pie šo sacensību rīkotāju apzināšanas un līdz šim par slēgtu pasludinātajam LČ rajonam šo statusu noņem.
   Juris Kokins informē par stāvokli ar sacensībām ziemas OS. Ir paredzētas vairākas sacensības, LČ ziemā varētu būt 1.-3. februārī. Lielākā problēma ir ar LČ rīkotāju atrašanu, jo, pēc saņemtajiem pārmetumiem iepriekšējā gadā, neviens negrib nopietni darboties ziemas OS. J. Kokins prognozē, ka situāciju varētu glābt finansējums no LOF puses. LOF izpilddirektors ierosina LČ ziemā atbrīvot no rīkošanas maksas, kā arī lūdz sagatavot pamatotus finansiālus aprēķinus, lai varētu lemt par nepieciešamo atbalstu.
   2008. gadā notiks 2 Pasaules kausa etapi un Eiropas čempionāts, kuros paredzēts piedalīties Latvijas izlasēm.


Par 5. jautājumu:

   LOF izpilddirektors informē, ka saņemti divi iesniegumi, par vēlmi iestāties LOF. LOF valde tos izskata un nolemj, ka kā pagaidu biedri tiek uzņemti: 1. Nedzirdīgo sporta biedrību „Liepava” ar biedru naudu 15,-Ls gadā un 2. SIA „Jēkaba aģentūra” ar biedra naudu 50,-Ls gadā.
   Saņemts iesniegums no Zelmas Dambes. LOF valde to izskata, bet tā kā visi uzdotie jautājumi ir jau izskaidroti LOF izpilddirektora ziņojumā, tad atsevišķi vairs tie netiek apskatīti.
LOF valde apstiprina LČ naktī Nolikumu, kuru iesniedzis IK Auseklis.


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 12. novembrī.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.031994819641113