Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/12

2007. gada 12. novembrī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Ģirts Mamis, Juris Kokins, Vilnis Veļķeris, Indulis Peilāns


LOF klubu pārstāvji: Māris Blodons, Mārtiņš Līsmanis, Jānis Krūmiņš, Inese Purgaile, Mārtiņš Gaigals


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. EOC 2008.
 3. LOF Kongress 2007.
 4. Kalendārais plāns 2008.
 5. Latvijas izlases
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Nosūtīti visi pieteikumi WRE sacensību rīkošanai, kā arī saņemts apstiprinājums no IOF, ka sacensības iekļautas kopējā kalendārā.
 • Notikusi tikšanās ar ETOC sacensību inspektoru Knutu Ovesenu.
 • Notikusi EOC orgkomitejas sēde Saldū.
 • Sagatavotas un iesniegtas ikmēneša atskaites VID.
 • Nosūtīti pieteikumi Pasaules kausa etapam Zviedrijā un Eiropas čempionātam Šveicē.
 • Pārskaitīta dalības maksa PK etapam.
 • Notiek līgumu sagatavošana ar LSFP un studentiem, kuriem piešķirtas sporta stipendijas, tie ir Jānis Kūms, Krista Mihailova, Anatolijs Tarasovs.
 • Notiek darbs, lai sagatavotu 2007. Gada pārskatu.


Par 2. jautājumu:


Mārtiņš Gaigals ir sagatavojis 14 jautājumus, kuri ir aktualizējušies Eiropas čempionāta sakarā, valde tos izskata.

Ir notikusi EOC orgkomitejas sēde Saldū, kurā piedalījās arī IOF inspektors Rimas Jovaišas.

No 20. līdz 22. novembrī Latvijā viesosies EOC komentētājs Pers Forsbergs un IOF izpilddirektors Bjorns Persons.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors ir sagatavojis Kongresa darba kārtības projektu, pārstāvniecības normas, LOF 2007. gada budžeta izpildi un LOF 2008. gada budžeta projektu un īsumā raksturo svarīgākās vietas šajos dokumentos.

Joprojām neskaidrs jautājums par LOF balli. Valdes sēdē tiek atrisināta daļa no neskaidrajiem jautājumiem, lai pasākums varētu notikt.

LOF valde nobalso par 3 veidu nominācijām: 1. Gada rezultāts. 2. Gada cilvēks. 3. Mūža ieguldījums.


Par 4. jautājumu:


Ir sagatavots Latvijas stafešu kausa Nolikums.

LOF izpilddirektors aicina to apstiprināt. Valde nolemj to publicēt.

Jāatrisina jautājums par LČ vidējā distancē un stafetē rīkotāju 6. un 7. septembrī. Pieteikušies ir Purva Bridējs-Cēsīs un OK Saldus-Kuldīgā.

Par rīkotāju tiks nolemts nākošajā valdes sēdē, savstarpēji konsultējoties abiem potenciālajiem rīkotājiem.

Vēl papildus ir pieteicies IK Auseklis uz LK posmu 10.-11. maijā.

Tā kā LK Nolikums jau ir sagatavots vairāk kā mēnesi atpakaļ, tikai netiek publicēts, jo jāprecizē Latvijas čempionāta rīkotājs, tad LOF valde šoreiz nevar iekļaut Pavasara divdienas LK, pretējā gadījumā būtu jāizslēdz kādas sacensības, kuras ir pieteikušās jau sen un apstiprinātas kā LK posmi.

LOF valde noteikti izskatīs šo sacensību iekļaušanu 2009. gada LK kalendārā, jo sacensības ir populāras un tiek rīkotas jau ilgāku laiku pietiekoši augstā kvalitātes līmenī.

LOF valde nolemj publicēt LK Nolikuma projektu un to apstiprināt nākošajā valdes sēdē.

Par 5. jautājumu:


LOF izlašu komisija vēršas LOF valdē ar iesniegumu, ka, sakarā ar augstvērtīgiem rezultātiem 2007. gadā, Izlašu komisija lūdz piedāvāt Ingai Dambei iespēju iekļauties Latvijas A-izlasē.

LOF valde nolemj: Sakarā ar augstvērtīgiem rezultātiem 2007. gadā, valde ir gatava iekļaut Ingu Dambi 2007./2008. gada A-izlasē, pie nosacījuma, ka Inga Dambe paraksta līgumu ar LOF un IOF Antidopinga noteikumu 2. pielikumu.

Vienlaicīgi valde aicina Ingas Dambes treneri Zelmu Dambi neizplatīt nekorektu un maldinošu informāciju par LOF valdes un Latvijas izlases darbību, kas ievērojami kaitē Ingas Dambes reputācijai un apgrūtina LOF iespējas piesaistīt Ingai Dambei finansējumu.

LOF valde uzdod izpilddirektoram informēt par šo lēmumu Ingu Dambi un viņas treneri Zelmu Dambi un atkarībā no saņemtās atbildes pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu.

Jānis Krūmiņš informē valdi par sagatavotajiem pieaugušo izlašu noteikšanas kritērijiem. Valde lūdz veikt vairākus labojumus un tad tos publicēt LOF mājaslapā.

Juris Kokins informē par ziemas izlašu noteikšanas kritērijiem, arī tie tiks publicēti LOF mājaslapā pēc saskaņošanas ar visiem ziemas sportistu treneriem.

Juris Kokins informē, ka Latvijas ziemas čempionāts paredzēts 1.-3. februārī Siguldā.


Par 6. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka līdz 31. janvārim ir iespējams iesniegt pieteikumus IOF WMOC, EYOC un JWOC rīkošanai. Valde nolemj pieteikties uz Pasaules veterānu čempionāta rīkošanu un izskatīt iespēju pieteikties uz Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanu.


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 10. decembrī.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0.037256002426147