Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.marts /
Ella, Elmīra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2021/2

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2021/2

2021. gada 17. februārī

Elektroniski

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Gunārs Ikaunieks, Jānis Lazdāns, Ainārs Lupiķis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
  3. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  4. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. LOF Kongresa uzdevumi.

LOF Kongress uzdevis LOF valdei izskatīt šādus jautājumus:

-Nav izstrādāta metodoloģiskā bāze saistību veidošanai starp LOF un O!Latvija.

I.Straume sagatavojusi dokumentus metodoloģiskās bāzes izveidošanai LOF un O!Latvija sadarbībai. LOF valde pieņem šo dokumentu, lai varētu iesniegt Revīzijas komisijai izvērtēšanai.

I.Straume sagatavojusi O!Latvija 2020. gada darbības pārskatu.

2.2.Par LOF vēstures grāmatas sagatavošanu un gatavošanos LOF 60 gadu jubilejai.

Mājas lapā bija publicēta aptaujas anketa. Orientieristi tika aicināti tajā piedalīties.

Aptauja ir noslēgusies. Saņemtas 80 anketas. Ir vairāki secinājumi, kā turpināt darbu.

2.3. LOF Kongress.

LOF valde izsludinājusi LOF Kongresu 2021. gada 20. martā. Kongress notiks attālināti.

LOF izpilddirektors sagatavojis LOF Kongresa darba kārtību un pārstāvniecības normas, kas tiks publicēti LOF mājas lapā.

2.4. LOF 2021. gada budžeta projekts.

LOF finanšu komisija sagatavojusi LOF 2021. gada budžeta projektu. LOF valde veic dažus labojumus budžeta projektā.

A.Lupiķis iesūtījis nepieciešamo finansējumu izlašu startiem 2021. gadā.

2.5. LOF stratēģija un komisiju priekšlikumi.

Dubrovskis informējis par plāniem ar stratēģijas sagatavošanu. Lai stratēģiju pieņemtu LOF Kongresā, valde aicināja komisijas sagatavot un iesniegt priekšlikumus līdz 3.februārim.

D.Dubrovskis apkopojis saņemtos priekšlikumus, projekts tiks publicēts mājas lapā.

Par 3. jautājumu:

3.1 Sacensību kalendārs.

Oskars Zērnis piedāvā sarīkotKurzemes pavasari 12.-13.06.reizē ar Latvijas veterānu savienības čempionātu. Tiek pārcelta arī Lieldienu balva uz 28.08. LOF valde piekrīt šīm izmaiņām.

3.2. Latvijas izlases.

LOF valde apstiprina Latvijas pieaugušo, junioru un jauniešu izlašu sastāvus dalībai PČ, PČ junioriem un EČ jauniešiem Igaunijā.

Jauniešu izlases sastāvs tika noteikts pēc 3 kontroltreniņiem.

Pieaugušo un junioru izlasēm sastāvs tika veidots no tiem sportistiem, kuri ir gatavojušies šiem startiem.

3.3. LK apbalvošana.

Saņemts OK Briksnis priekšlikums - 2021. gada LOF ballei noteikt datumu 4. decembris.

Valdei jāpieņem lēmums, kā atrisināt LK 2020. gada apbalvošanu.

LOF valde lūgs OK Kāpai iespēju apbalvošanu veikt Kāpas 3 dienu laikā.

3.4. Sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

D. Dubrovskis informē, ka 18. februārī notiks tikšanas ar DAP, lai risinātu sadarbības jautājumus.

3.6. Sacensību rīkošana.

LOF kopā ar vairākām federācijām nosūtījusi vēstuli valdībai un Saeimai ar aicinājumu nekavējoties pārskatīt un atļaut ārpustelpu sacensību rīkošanu Latvijā.

3.7. LK nolikumi.

LOF valde apstiprina LK nolikumu projektus, kas tiks apstiprināti atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 10. martā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,039031982421875