Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/13

2007. gada 10. decembrī
Rīgā


Piedalās:


LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis /prezidents/, Juris Cebulis /viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns


LOF klubu pārstāvji: Māris Blodons, Mārtiņš Līsmanis, Jānis Bergs, Renārs Roze


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. LK un kalendārais plāns.
 3. EOC 2008.
 4. Latvijas izlases.
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Parakstīti līgumi un pārskaitītas naudas studentiem, kuri saņem sportistu stipendijas.
 • Nosūtīti pieteikumi Pasaules kausam Zviedrijā un Eiropas čempionātam Šveicē, tiek precizēta dzīvošana.
 • Tiek gatavots līgums ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru.
 • Sagatavoti ielūgumi vīzu saņemšanai 41 Baltkrievijas sportistam. Viņi regulāri brauks uz Latvijas lielākajām sacensībām, sākot ar Kurzemes pavasari.

Galvenie darbi pašlaik un tuvākajā laikā:

 1. Projekta sagatavošana Sabiedrības integrācijas fonda EEZ un Norvēģijas finansu līdzekļu piesaistei līdz 18. decembrim. 
 2. Gada pārskats. 
 3. Federācijas darbības pārskats par 2007. gadu LSFP, valsts budžeta finansējuma saņemšanai. 
 4. Federācijas darbības pārskats par 2007. gadu Finanšu ministrijai, Sabiedriskā labuma organizācijas statusa pagarināšanai.

Par 2. jautājumu:


LOF izpilddirektors aicina valdi apstiprināt LOF sacensību kalendāro plānu. LOF valde nolemj to apstiprināt un lūdz Renāram Rozem turpināt darbu pie kalendāra.

LOF izpilddirektors aicina apstiprināt LK Nolikumu. LOF valde nolemj to apstiprināt.

Tuvākajā laikā tiks sagatavots arī LOF Sprinta kausa nolikums.

Par 3. jautājumu:

No 20. līdz 22. novembrī Latvijā viesojās EOC komentētājs Pers Forsbergs un IOF izpilddirektors Bjorns Persons. EOC organizatori ir ļoti pateicīgi par atbalstu, kas saņemts tikšanās laikā.

Ir izdevies sagatavot precizētas programmas gan EOC, gan ETOC.

Turpinās darbs pie 3. biļetena gatavošanas.

Jānis Bergs informē, kādas varētu būt problēmas ar ETOC sagatavošanu, īpaši uzsverot kvalificētu tiesnešu trūkumu. Ir nolemts sarīkot semināru, kurā notiks tiesnešu apmācība.

Par 4. jautājumu:


LOF valde pārrunā iespējas kā attīstīt un uzlabot darbu ar izlasēm, īpašu vērību pievēršot jaunatnes izlasēm. Tiek nolemts turpināt darbu pie finansu līdzekļu piesaistīšanas, kā arī treneru apzināšanas, kuri vēlētos nopietni iesaistīties šajā darbā.


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 14. janvārī

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


 

Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0.10353112220764