Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.decembris /
Emanuels, Arnolds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/11

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/11

  1. gada 21. oktobrī Elektroniski

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Gunārs Ikaunieks, Jānis Lazdāns

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks, Jānis Ozoliņš

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par izlasēm

LOF valde ir uzdevusi Jānim Ozoliņam sagatavot Latvijas izlases darba plānu 2021. gadam un izlašu veidošanas kritērijus 2021. gadam.

LOF valde apspriež izlases atlases kritērijus. J. Ozoliņš informē par Izlašu veidošanas vīziju, kas tikusi apspriesta treniņnometnē Turaidā. Izlases vadīs izlašu vadītāju komanda trīs cilvēku sastāvā, kuri kopā centīsies veikt izlašu vadības darbu.

Nākamā gada izlases darba plāns tiek gatavots. Novembra beigās ir paredzēta izlases nometne, kurā tiks prezentēti nākamā gada plāni.

LOF valde uzdod jautājumus attiecībā uz sagatavotajiem kritērijiem un lūdz tos papildināt, un precizēt līdz nākamajai valdes sēdei.

2.2. LOF Kongresa uzdevumi

LOF Kongress uzdevis LOF valdei izskatīt šādus jautājumus:

-Nav izstrādāta metodoloģiskā bāze saistību veidošanai starp LOF un O!Latvija.

-Jāuzsāk darbs pie LOF jaunās stratēģijas.

Jautājums par LOF un O!Latvijas sadarbību jāuzņemas Finanšu komisijai. Atbildīgā Ildze Straume.

Stratēģijas jautājuma virzību uzņēmies D.Dubrovskis.

Dubrovskis sagatavojis LOF stratēģijas projekta pirmo darba variantu. D.Dubrovskis vēlētos, lai stratēģijas sagatavošanā iesaistītos pēc iespējas vairāk orientieristu, vēlams būtu sarīkot atsevišķu semināru, kas būtu veltīts šai tēmai. LOF valde nolemj nodot komisijām apspriešanai stratēģijas projektu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegtas atskaites pašvaldībām par LOF Projektu realizāciju.
  2. Iesniegtas atskaites LSFP par LOF Projektu realizāciju.
  3. Iesniegtas atskaites LSFP par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
  4. Iesniegta atskaite LTSA.

Par 4. jautājumu:

4.1.Saņemts iesniegums no OK Ogre ar lūgumu samazināt sacensību rīkošanas maksu “Daugavas kausa” stafetēm 14.06.2020.

LOF valde nolemj nesamazināt sacensību rīkošanas maksu.

4.2.Par LK karšu atbilstību LK prasībām.

Dubrovskis aicina LK posmus rīkot sacensību līmenim atbilstoši sarežģītos apvidos, lai dalībniekiem nebūtu vilšanās, īpaši tiem, kas mērojuši tālu ceļu.

4.3.2021.gada kalendārais plāns.

Ratnieks informē par saņemtajiem pieteikumiem 2021. gada Latvijas kausam.

LOF valde apstiprina kalendāru, kurš tiks publicēts.

4.4.Informācija par sadarbību ar a/s Latvijas valsts meži 2021.gada sezonā.

Dubrovskis informē par nākamā gada projektiem sadarbībai ar LVM. Sadarbība tiks turpināta vismaz šī gada apmērā.

4.5.LOF balle un LK apbalvošana.

LOF valde nolemj atlikt šos jautājumus līdz 6. novembrim, kad gaidāms jauns valdības lēmums par pulcēšanās noteikumiem pasākumos.

LOF valde nolej nemainīt Latvijas kausa un Latvijas Sprinta kausa 2020 nolikumu saistībā ar kausu pēdējo kārtu atcelšanu. Nolikuma mainīšana (ieskaites kārtu skaita samazināšana utml.) pēc sacensību beigām nav atbalstāma un būtu pieļaujama vienīgi izņēmuma gadījumos, ja būtu izveidojusies kāda īpaši negodīga situācija.

4.6.LOF valde izvirza nominantus Trīs zvaigžņu balvai 2020.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 25. novembrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,02511191368103