Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/10

2020. gada 16. septembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Gunārs Ikaunieks, Jānis Lazdāns, Ainārs Lupiķis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Jānis Ozoliņš,

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par izlasēm

LOF valdes sēdē piedalās Latvijas izlases treneris Jānis Ozoliņš.

LOF valdē notiek diskusija par turpmāko Latvijas izlases vadību.

LOF valde uzdod Jānim Ozoliņam sagatavot Latvijas izlases darba plānu 2021. gadam un izlašu veidošanas kritērijus 2021. gadam. Termiņš nākamā valdes sēde.

2.2. LOF Kongresa uzdevumi

LOF Kongress uzdevis LOF valdei izskatīt šādus jautājumus:

-Nav izstrādāta metodoloģiskā bāze saistību veidošanai starp LOF un O!Latvija.

-ODB kvalitātes uzlabojumi.

-Sacensību inspektoru darba kvalitātes uzlabošana.

-Jāuzsāk darbs pie LOF jaunās stratēģijas.

Jautājums par LOF un O!Latvijas sadarbību jāuzņemas Finanšu komisijai. Atbildīgā Ildze Straume.

Stratēģijas jautājuma virzību uzņēmies D.Dubrovskis.

D. Dubrovskis sagatavojis LOF stratēģijas projekta pirmo darba variantu. D.Dubrovskis vēlētos, lai stratēģijas sagatavošanā iesaistītos pēc iespējas vairāk orientieristu, vēlams būtu sarīkot atsevišķu semināru, kas būtu veltīts šai tēmai. LOF valde nolemj nodot komisijām apspriešanai stratēģijas projektu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP.
 2. Sagatavoti no noslēgti līgumi ar LSFP.
 3. Noslēgti līgumi ar pašvaldībām LOF projektu realizēšanai.

Par 4. jautājumu:

 1. Dagnis Dubrovskis informē par sarunām ar LSFP jautājumā par klubu un federācijas savstarpējo sadarbību. Šis jautājums ir saistīts ar orientēšanās un rogaininga sacensību rīkošanu, kuras rīko ar federāciju nesaistītas juridiskas personas. LOF ir iepriekš saņemtas vēstules un mutiskas sūdzības par valstī noteikto sabiedriskās kārtības un drošības, veselības, dabas aizsardzības, īpašumtiesību, autortiesību, orientēšanās un rogaininga sacensību noteikumu un citu normatīvo aktu prasību neievērošanu šajās sacensībās. Saskaņā ar Sporta likuma 10.pantu, Latvijas Orientēšanas federācijas mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā. LOF ir atbildīga par attiecīgā sporta veida noteikumiem, attīstību un pasākumu norisi valstī. D.Dubrovskis aicina izstrādāt orientēšanās un rogaininga sacensību rīkošanas reglamentu, kas precīzi nosaka LOF un sacensību rīkotāju saistības, atbildību un atzītu sacensību saskaņošanas kārtību. Valde ierosinājumu atbalsta.
 2. LSFP aicina piedalīties konferencē par COVID noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Latvijas izlašu sportistiem un Latvijā rīkotajām starptautiskajām sacensībām. LOF valde uzdod Ildzei Straumei piedalīties šajā seminārā.
 3. LOF valde izskata jautājumu par embargo piemērošanu Latvijā. Īpašs izaicinājums ir rogaininga sacensību saskaņota rīkošana un LOF prasību ievērošana. LOF valde balsojot pieņem pagaidu noteikumus attiecībā uz embargo piemērošanu. Turpmāk embargo pārkāpušie sportisti LOF sacensībās varēs startēt vienīgi Open grupā vai savā grupā – izlozes sākumā, ārpus konkurences. Uz oficiālām citu sporta veidu sacensībām, kuras notiek pa marķētām trasēm (taku skrējieni, kalnu divriteņi utml.), embargo nav attiecināms. LOF valde sagatavos noteikumu izmaiņas izskatīšanai Kongresā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 21. oktobrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,034152984619141