Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/9

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/9

 1. gada 19. augustā Elektroniski

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Jānis Lazdāns, Ainārs Lupiķis, Ilze Lapiņa

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks, Jānis Ozoliņš

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par izlasēm

 1. LOF valde nolēma izsludināt konkursu uz izlašu formu piegādi izlasēm, iepriekš noskaidrojot kādas ir reālās vajadzībās. Atbildīgais A.Lupiķis.
 2. LOF valde iepriekšējās valdes sēdēs aicināja pieaugušo izlases treneri sagatavot izlases darba plānu.

Jānis Ozoliņš iepazīstināja ar pieaugušo izlases virzības skatījumu. Vēl nav sagatavoti atlašu kritēriji dalībai sacensībās Euromeeting. Norit darbs pie A;B;C izlašu formēšanas kritērijiem.

A.Lupiķis informē par iecerēm aktivizēt darbu ar izlasēm. LOF valde nolemj turpināt šī jautājuma risināšanu nākamajā valdes sēdē.

2.2. LOF Kongresa uzdevumi

LOF Kongress uzdevis LOF valdei izskatīt šādus jautājumus:

-Nav izstrādāta metodoloģiskā bāze saistību veidošanai starp LOF un O!Latvija.

-ODB kvalitātes uzlabojumi.

-Sacensību inspektoru darba kvalitātes uzlabošana.

-Jāuzsāk darbs pie LOF jaunās stratēģijas.

Jautājums par LOF un O!Latvijas sadarbību jāuzņemas Finanšu komisijai. Atbildīgā Ildze Straume.

Stratēģijas jautājuma virzību uzņēmies D.Dubrovskis.

Dubrovskis sagatavojis LOF stratēģijas projekta pirmo darba variantu. D.Dubrovskis vēlētos, lai stratēģijas sagatavošanā iesaistītos pēc iespējas vairāk orientieristu, vēlams būtu sarīkot atsevišķu semināru, kas būtu veltīts šai tēmai. LOF valde nolemj nodot komisijām apspriešanai stratēģijas projektu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP.
 2. Iesniegtas labotas tāmes valsts budžeta finansējuma saņemšanai.
 3. Noslēgts līgums ar LSFP par finansējumu EČ rogainingā.
 4. Noslēgts līgums ar Antidopinga aģentūru.
 5. Iesniegtas atskaites Jūrmalas un Valmieras pašvaldībām.

Par 4. jautājumu:

 1. Saņemts iesniegums no Jāņa Kalniņa ar iebildumiem par viņa rezultāta anulēšanu Latvijas čempionātā sprintā Valmierā. J.Cebulis informē par situāciju sacensību laikā, kad dalībnieks šķērsojis teritoriju, kurā saskaņā ar sacensību noteikumiem nedrīkst ieiet un kontrolpunkta tiesnesis fiksējis šo pārkāpumu. Iepazīstoties ar iesniedzēja skaidrojumu, LOF valde izprot iemeslus, kāpēc notika pārkāpums un piekrīt, ka pārkāpums bijis netīšs. LOF valde, izvērtējot situāciju, nolemj piešķirt Jānim Kalniņam bezmaksas startu LČ vidējā distancē.
 2. Vaidakovs sagatavojis savu redzējumu par nepieciešamajām aktivitātēm publisko attiecību jomā. LOF valde pieņem zināšanai iesniegto plānu un aicina turpināt iesākto darbu.
 3. LOF saņēmusi informāciju no LSFP par papildus finansējuma piešķiršanu COVID seku likvidēšanai. Par finansējuma izlietojumu tiks lemts pēc līguma parakstīšanas.
 4. Saņemts iesniegums atļaut atrasties LČ maratona distancē 2021. gadā aizliegtajā (embargo) rajonā, jo šajā teritorijā atrodas iesniedzēja dzīvesvieta un treniņu vietas.

J.Cebulis informē par situāciju un norāda, ka saskaņā ar sacensību noteikumu 14.3. punktu aizliegtais sacensību rajons ir “slēgts sacensībām un treniņiem”. Tāpat arī atļauja vienam sacensību dalībniekam trenēties sacensību rajonā būtu godīgas spēles principa pārkāpums attiecībā pret citiem sacensību dalībniekiem. LOF valde balsojot pieņem lēmumu no aizliegtā rajona izņemt mājas, kurās dzīvo iesnieguma iesniedzēji, bet trenēties aizliegtajā rajonā (ar vai bez kartes) ir aizliegts.

 1. Ilze Lapiņa informē par situāciju ar EČ rogainingā, ir samazinājies dalībnieku skaits.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. septembrī.


atpakaļ

0,08392596244812