Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/01

2008. gada 14. janvārī
Rīgā


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Ģirts Mamis, Vilnis Veļķeris, Oskars Zērnis

LOF klubu pārstāvji: Māris Blodons, Renārs Roze, Jānis Lazdāns, Iveta Veļķere, Mārtiņš Līsmanis, Jānis Krūmiņš, Inese Purgaile, Ints Kalniņš


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas kausi.
 3. LOF Gada pārskats.
 4. EOC 2008.
 5. Citi.


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Sagatavots un nosūtīts pieteikums WMOC 2011. sarīkošanai Latvijā.
 • Noticis seminārs LSFP par atskaišu sagatavošanu.
 • Sagatavots un iesniegts projekts Sabiedrības integrācijas fondam.
 • Noslēgts līgums ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru.
 • Iesniegtas atskaites Ventspils domē par 2007. gada finansējuma izlietojumu.
 • Iesniegtas atskaites LSFP par LOF darbību 2007. gadā.
 • Pasūtītas medaļas Latvijas ziemas čempionātiem.
 • Pārskaitītas prēmijas sportistiem: Aijai Skrastiņai, Ievai Šustai, Anatolijam Tarasovam, Kalvim Mihailovam, Mikum Žagatam un Gatim Berķim.
 • Sagatavoti pieteikumi Latvijas izlases dalībai Eiropas ziemas čempionātā Šveicē.
 • Iesniegti e-kases lietotāju saraksti Valsts kasē.


Par 2. jautājumu

     LOF izpilddirektors ierosina veikt izmaiņas Latvijas kausu nolikumos, jo tas nepieciešams atskaišu iesniegšanai par Federācijas darbību.
     Izpilddirektors ierosina papildināt nolikumus ar punktiem, ka LK rezultāti un nolikumi jāievieto LOF mājas lapā www.orient.lv un visos nolikumos jābūt norādei, ka sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar LOF.
     Valde uzdod izpilddirektoram veikt papildinājumus un tad saskaņot tos valdē.


Par 3. jautājumu:

     LOF izpilddirektors informē, ka ir sagatavots LOF Gada pārskats, ar kuru ir iepazīstināta LOF Revīzijas komisija. Valdes sēdes laikā notiek arī LOF grāmatvedības revīzija.


Par 4. jautājumu:

     LOF izpilddirektors informē, ka sakarā ar to, ka EOC2008 laikā būs jāveic dopingkontroles, sacensību budžets palielināsies vismaz par 2500,-Ls
     Tiek nolemts EOC orgkomitejas paplašinātu sēdi sarīkot 1. februārī. Siguldā 18:00, Latvijas čempionāta laikā.


Par 5. jautājumu:

     LOF izpilddirektors lūdz valdei izlemt, cik jaunas Emit kartes iegādāties. Valde nolemj iegādāties 50 Emit kartes.
     Jānis Lazdāns iepazīstina ar Latvijas ziemas čempionāta nolikumu un informē par gatavošanos sacensībām. Valde apstiprina nolikumu.
     Ints Kalniņš un Jānis Krūmiņš sniedz informāciju, ka sagatavots 1. LČ maratonā biļetens un lūdz to apstiprināt, lai varētu slēgt sacensību rajonus. Valde apstiprina LČ maratonā 1. biļetenu.
     Renārs Roze sagatavojis informāciju par Latvijas iespējām piedalīties 2009. gada Pasaules spēlēs. Noteikumi ir apskatāmi IOF mājas lapā. LOF valde pieņem šo informāciju zināšanai.
     Tā kā IOF pieprasījusi Latvijai nolemt, kādā formā turpmāk tiks sūtītas atskaites IOF Antidopinga programmai, LOF valde pieņem lēmumu, ka visiem sportistiem turpmāk jāatskaitās ADAMS sistēmā. LOF izpilddirektors informē, ka pašlaik atskaites sniedz 13 Latvijas sportisti-orientieristi. Jebkuru problēmu gadījumā sportistiem jāsazinās ar Gunāru Ikaunieku.
     LOF valde pieņem lēmumu, ka Latvijas jauniešu izlases 2008. gadā vadīs un koordinēs Mārtiņš Līsmanis.
     Oskars Zērnis informē par Latvijas čempionātu vidējā distancē un stafetē gatavošanas gaitu.
     Vilnis Veļķeris sniedz informāciju par Igaunijas pieredzi Federācijas darba organizēšanā.


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 11. februārī
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.
 


atpakaļ

0.032058000564575