Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/6

LOF ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/6

2020. gada 27. maijā Elektroniski

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
  2. LOF Kongress.
  3. LOF sacensību kalendārs.
  4. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valde izsludina LOF Kongresu 27. jūnijā 9:00. Kongress notiks elektroniski.

LOF valde aicina visus ziņojumus iesniegt līdz 13. jūnijam. LOF Kongresa delegātu jautājumi jāiesūta līdz 20. jūnijam.

Par 3. jautājumu:

Ņemot vērā sagaidāmās izmaiņas sacensību rīkošanā, paredzams, ka būs iespēja pēc 9. jūnija rīkot sporta sacensības brīvā dabā vienlaicīgi 200 sportistiem, neskaitot apkalpojošo personālu, sagatavots LOF sacensību kalendāra projekts.

LOF valde apstiprina sacensību kalendāru, kurš tiks publicēts. Tiks veiktas arī izmaiņas LK sacensību nolikumos.

Par iespēju organizēt EČ rogainingā vēl nav skaidrības.

Par 4. jautājumu:

Dubrovskis informē, ka esam saņēmuši DAP vēstuli ar pārmetumu, ka īpaši aizsargājamās teritorijās tikuši rīkoti publiski treniņi. D.Dubrovskis sagatavos atbildes vēstuli.

Vairāk jautājumu nav un LOF ārkārtas valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 10. jūnijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,33104085922241