Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

31.maijs /
Jūsma, Alīda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/5

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/5

2020. gada 13. maijā.

Elektroniski

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Gunārs Ikaunieks, Jānis Lazdāns

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

LVM turpina gatavot orientēšanās poligonus.

2.2. LČ un LK jautājumi

LOF valde pieņem zināšanai LČ un LK atjaunoto kalendāra projektu. Lēmums par kalendāra oficiālu apstiprināšanu tiks pieņemts, kad būs zināmi Latvijas valdības lēmumi attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, kas noteikti lai ierobežotu COVID 19 izplatību.

LOF valde pieņem lēmumu ievietot LOF mājas lapā kalendārā plāna projektu ar nosacījumu, ka kalendārs un nolikumi tiks mainīti atbilstoši situācijai. Kalendārā plāna izmaiņu gadījumā, prioritāri plānot Latvijas Čempionātu un Latvijas Kausa posmu norisi.

M. Ratnieks informē par izmaiņām kalendārā ar cerību, ka augustā varēs rīkot sacensības.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP.
 2. Noslēgts līgums ar Luminor banku par e-komercijas savienojumu.
 3. Pārstrādātas tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
 4. Sagatavota informācija LSFP par LOF iespējamajiem zaudējumiem Covid-19 rezultātā.

Par 4. jautājumu:

 1. LOF valde nolemj izsludināt konkursu uz izlašu formu piegādi izlasēm, iepriekš noskaidrojot kādas ir reālās vajadzībās. Atbildīgais A.Lupiķis.

 2. LOF valde izvirza pārstāvēt Dagni Dubrovski IOF Ģenerālajai asamblejai, kura notiks šā gada jūlijā attālināti. Latviju iespējams pārstāvēt 3 delegātiem. LOF valde aicina klubus izvirzīt pārstāvjus.

 3. D.Dubrovskis informē par a/s Latvijas valsts meži noteikumiem attiecībā uz individuālajiem treniņiem a/s Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos. Ar noteikumiem var iepazīties https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/zemes-pirksana-un-noma/publisku-pasakumu-saskanosana
 4. Pēdējo dažu mēnešu laikā Latvijas Orientēšanās federācija ir vairākkārt iesaistījusies Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes procesā un dokumentu publiskajās apspriedēs. Vērojama negatīva tendence bez pamatojuma ievērojami ierobežot orientēšanās sacensību rīkošanu šajās teritorijās, pat ja to neparedz normatīvo aktu prasības. Aicinām LOF klubus aktīvi iesaistīties Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes procesos, jo tikai ar aktīvu līdzdarbošanos un pieprasot plānošanu balstīt uz zinātniskiem pamatiem, iespējams panākt mūsu interešu ievērošanu un rast kompromisus. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumu kalendārs atrodams šeit: https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/kalendars/
 5. Lai veicinātu orientēšanās izaugsmi un aicinātu sabiedrību iesaistīties individuālajos orientēšanās treniņos, LOF ir sagatavojusi Orientēšanās ABC materiālu, kas domāts orientēšanās pamatu apgūšanai. LOF valde izsaka pateicību visiem, kuri palīdzēja sagatavot materiālu par orientēšanās sporta pamatiem, kurš ir publicēts LOF mājas lapā: Guntai Lebedokai, Ildzei Straumei, Matīsam Ratniekam, Aigaram Vārnam, Andrim Lejam.

 6. LOF apspriež jautājumu par EČ rogainingā rīkošanas iespējām.

 7. Uz LOF Kongresu ir sagatavotas izmaiņas sacensību noteikumos, atbilstoši IOF noteikumiem. LOF valde nolemj publicēt šo noteikumu projektu. LOF valde aicina LOF biedrus līdz Kongresam sniegt savus priekšlikumus.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 10. jūnijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,027957201004028