Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.maijs /
Junora, Anšlavs
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/4

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/4

Elektroniski

2020 gada 22. aprīlī

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Gunārs Ikaunieks, Jānis Lazdāns, Ainārs Lupiķis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē piedalās 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

Turpinās darbs pie LVM projekta “Orientējies Latvijā”.

2.2. LČ un LK jautājumi

LOF valde pieņem zināšanai LČ un LK atjaunoto kalendāra projektu. Lēmums par kalendāra oficiālu apstiprināšanu tiks pieņemts, kad būs zināmi Latvijas valdības lēmumi attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, kas noteikti lai ierobežotu COVID 19 izplatību.

LOF valde pieņem lēmumu ievietot LOF mājas lapā kalendārā plāna projektu ar nosacījumu, ka kalendārs un nolikumi tiks mainīti atbilstoši situācijai.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Sakarā ar valstī noteiktajiem COVID 19 izplatības ierobežojumiem, kas atstājuši ievērojamu ietekmi uz LOF darbību un finanšu resursiem, ar vairākiem LOF darbiniekiem pārtrauktas darba attiecības.
 2. Pārstrādātas tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.

Par 4. jautājumu:

  1. LOF valde apspriež jautājumus par iespējām drīzumā rīkot treniņus un sacensības, par IZM ministrijas gatavotajiem priekšlikumiem.

   Svarīgi, lai topošajā dokumentā nebūtu ierobežojumu, kas attiecas uz orientēšanās sportu.

  2. Aktuāls ir jautājums par valsts budžeta līdzekļu saņemšanu LOF, jo nav pasākumu, kuru rīkošanai šos līdzekļus varētu saņemt un izlietot.
  3. Saņemts priekšlikums izveidot apģērbu līniju ar LOF simboliku. Šāds priekšlikums saņemts no vairākiem apģērbu ražotājiem. Līdz nākamai valdes sēdei jāsagatavo priekšlikumi turpmākai jautājuma virzīšanai.
  4. Pašlaik tiek uzlabota LOF pasākumu pieteikumu sistēma, paredzot tūlītējas dalības maksas un citu maksājumu apmaksas iespēju. Tiek veiktas visas nepieciešamās procedūras sadarbībā ar Luminorbanku.
  5. LOF valde apspriež jautājumus par e-pasākumu organizācijas uzlabošanu.
  6. A.Lupiķis informē par piedāvājumu izlašu formu piegādei. LOF valde nolemj līgumus slēgt atbilstoši izdevīgumam.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 13. maijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,033566951751709