Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

2.jūlijs /
Lauma, Ilvars, Halina
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/3

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/3

2020. gada 11. martā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Juris Cebulis, Ainārs Lupiķis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji:

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts risināt. Termiņš līdz nākamajai valdes sēdei.

2.2. Pasaules kauss

Atcelts sniega trūkuma dēļ. Uzdot I. Straumei un G. Ikauniekam savilkt finanšu rezultātus.

IOF ir ar mieru segt inspektoru izdevumus, pārējie izdevumi ir LOF zaudējumi.

2.3. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

Bijusi sanāksme LVM par atļaujām rīkot sacensības. Pašlaik tiek pārveidoti saskaņošanas noteikumi.

Noteikumi uzlabos iespējas rīkot sacensības teritorijās, kurās ir aizsargājamie objekti.

2.4. Par karšu zīmētāju semināru

J.Cebulis informē, ka karšu zīmētāju seminārs ir noticis 22. februārī, tikuši izskatīti aktuālie jautājumi, kas saistīti ar karšu zīmēšanu. Seminārs bijis ļoti labi organizēts.

2.5. LČ un LK jautājumi

Uzdot Matīsam Ratniekam izsludināt iespēju pieteikties uz LČ2021 un LK2021, un apkopot priekšlikumus līdz 1. maijam. Pieteikšanās ir izsludināta.

Drīzumā jāpieņem lēmums par 2021. gada Baltijas čempionātu, pagaidām tiks izskatītas iespējas.

Ir noslēgti līgumi par 2020. gada Latvijas kausa rīkošanu.

LOF valde pieņem lēmumu par atvieglotās distances(orientēšanās tikai pa līnijveida orientieriem) nosaukumu. Tā sauksies orientēšanās kross jeb O-kross.

Pašlaik notiek līguma slēgšana ar Maksimu.

2.6. EČ rogainingā

I.Straume informē, ka pieteikušies 700 dalībnieki. Noslēgti līgumi ar COK Silva un Tukuma pilsētas domi.

2.7. Klubu kauss

Valde nolemj izsludināt Klubu kausu 2020. Klubi sacentīsies 3 grupās:, Lielie klubi, Vidējie klubi, Mazie klubi. Tiek apstiprināts nolikums. Uzdots publicēt lof.lv. Atbildīgais Aigars Vārna.

LOF valde apstiprina klubu sarakstu.

2.8. LOF nominācijas

Valde nolemj izsludināt jaunas nominācijas: “Aktīvākais orientierists 2020” un “Apceļo dzimto zemi jeb dažādu seriālu kolekcionārs”. (nosaukumi var mainīties). Nolikumu pēc tehnisko iespēju saskaņošanas ar LOF datubāzes administratoru apstiprināt elektroniski un publicēt lof.lv. Atbildīgais Ildze Straume.

Nolikums ir publicēts.

2.9. ERASMUS projekts

Ir apstiprināts ERASMUS projekts par Taku orientēšanās labās prakses apkopošanu, kurā arī LOF ir iesaistīts kā partneris(vadošais partneris Itālija). Pirmajā kick-off sapulcē piedalās Matīss Ratnieks un Ilze Lapiņa. Uzdot Matīsam Ratniekam sagatavot valdei pārskatu par projektu un LOF iesaisti.

Ilze Lapiņa informē par notikušo komandējumu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Sagatavots LOF Gada pārskats.
 2. Sagatavotas tāmes finansējumam no LSFP, noslēgti līgumi.
 3. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem EČ jauniešiem ziemā.
 4. Saņemta LOF pasākumu Civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Par 4. jautājumu:

 • LOF valde izveidos ziedojuma vietni LOF mājaslapā un sagatavos aicinājumu ziedot līdzekļus konkrētiem orientēšanās attīstības pasākumiem. Projektu saraksts tiks publicēts.
 • Ir saņemts piedāvājums rīkot tuvākajos gados starptautiskas sacensības MTBO. LOF valde aicina sagatavot pasākumu budžetus, lai varētu izvērtēt iespējas pieteikties šo sacensību rīkošanai.
 • LOF valde pārceļ klubu Siguldas takas uz vidējo klubu grupu, līdz ar to, klubam kongresā būs divi pārstāvji.
 • LOF valde apspriež jautājumus par Covid-19 vīrusa ietekmi uz orientēšanās sacensībām. LOF valde nolemj uzrunāt mediķus, noskaidrot viņu viedokli, kā arī publicēt ieteikumus sacensību rīkotājiem.
 • LOF valde sagatavojusi budžetu 2020. gadam, kurš tiks prezentēts LOF Kongresā.
 • LOF iesaistīšanās Dabas aizsardzības plānu izstrādē un apspriešanā.Uzsākta Dabas aizsardzības plāna izstrāde Gaujas Nacionālajam Parkam. LOF iesaistījusies šajos procesos, aicinām būt aktīviem arī klubiem, kuri izmanto šīs teritorijas. Notiek Mežoles dabas parka dabas aizsardzības plāna publiskā apspriešana. Galvenās tendences, kas parādās šajos plānos, citējot Mežoles dabas aizsardzības plānā rakstīto: ´Kā potenciāli negatīvs faktors teritorijā ir minama orientēšanās pasākumu norise”. Aicinām klubus pašiem sekot līdzi aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumu plānam un nepieciešamā atbalsta gadījumā kontaktēties ar LOFhttps://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/kalendars/

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 22. aprīlī

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,024685144424438