Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.jūlijs /
Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF 2020. gada Kongresa darba kārtība.

LOF 2020. gada Kongresa darba kārtība.

Visi Kongresa ziņojumi jāiesūta līdz 13. jūnijam, lai būtu iespēja tos publicēt LOF mājas lapā. LOF Kongresa delegātiem jautājumi jāiesniedz līdz 20. jūnijam.

Ziņojumi un jautājumi jāsūta uz e-pastu:lof@lof.lv

  1. Mandātu komisijas ziņojums.
  2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
  3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
  4. Valdes atskaite par 2019. gadā paveikto. D.Dubrovskis.
  5. LOF komisiju atskaites par 2019. gadā paveikto.
  6. Finansu atskaite par 2019. gadu. D.Dubrovskis. Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I.Straume.
  7. Revīzijas komisijas ziņojums.
  8. 2020. gada budžeta projekts. D.Dubrovskis. Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I.Straume
  9. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
  10. Citi.

Pēc katra darba kārtības punkta ir paredzēts laiks jautājumiem vai debatēm, kuru ilgumu noteiks Kongresa vadītājs. Katru debašu laikā viens Kongresa delegāts var izteikties vienu reizi, nepārsniedzot Kongresa vadītāja atvēlēto laika limitu.


atpakaļ

0,036244869232178