Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

9.aprīlis /
Valērija, Žubīte
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF 2020. gada Kongresa darba kārtība.

LOF 2020. gada Kongresa darba kārtība.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Valdes atskaite par 2019. gadā paveikto. D.Dubrovskis.
 5. LOF komisiju atskaites par 2019. gadā paveikto.
 6. Finansu atskaite par 2019. gadu. D.Dubrovskis. Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I.Straume.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. 2020. gada budžeta projekts. D.Dubrovskis. Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I.Straume
 9. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 10. Par LOF dalību Starpnozaru koalīcijā Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai.
 11. Citi.

Pēc katra darba kārtības punkta ir paredzēts laiks jautājumiem vai debatēm, kuru ilgumu noteiks Kongresa vadītājs. Katru debašu laikā viens Kongresa delegāts var izteikties vienu reizi, nepārsniedzot Kongresa vadītāja atvēlēto laika limitu.


atpakaļ

0,037894010543823