Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

18.februāris /
Kintija, Kora
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/1

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/1

 1. gada 15. janvārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Aigars Kokins, Juris Cebulis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks, Baiba Smila, Atis Heinols, Jānis Ozoliņš, Liene Leske, Guntars Mankus

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatījusi Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts. Termiņš līdz nākamajai valdes sēdei.

2.2. Pasaules kauss

Pasaules kauss orientēšanās ar slēpēm risināsies vienlaicīgi ar Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātiem no 2020. gada 3. līdz 10. februārim Madonā. Programmā paredzētas sacensības sprintā, vidējā, garajā distancē un stafetēs.

Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks informē par situāciju ar PK sagatavošanu. Pašlaik ir skaidrs, ka uz paredzētajiem datumiem sniegs Madonā vēl nebūs. Būtu vēlams sacensības pārcelt uz februāra beigām.

IOF tiks informēts par mūsu piedāvājumu. Atbildīgais G. Ikaunieks.

2.3. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

Turpinās sarunas par projektu „Orientējies Latvijā”.

2.4. Par karšu zīmētāju semināru

J.Lazdāns ierosinājis, ka būtu vēlams sagatavot karšu zīmētāju semināru.

Galvenie jautājumi, kas būtu jāizskata šādā seminārā ir:

 • Lidar datu apstrāde
 • apzīmējumu interpretēšana
 • datu pāreja uz ISOM-2017

Atbildīgais J.Lazdāns.

Jautājums tiek atlikts.

2.5. Par LOF sabiedriskajām attiecībām

LOF valde apspriež jautājumu par iespējām uzlabot darbu ar sabiedriskajām attiecībām. Atbildīgais J.Lazdāns.

J.Lazdāns sagatavojis priekšlikumus par atbildībām, kas būtu jāuzņemas sabiedrisko attiecību speciālistam.

Jautājums pagaidām tiek atlikts.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LSFP par LOF aktivitātēm 2019. gadā
 2. iesniegts finansu pieprasījums IZM 2020. gadam.
 3. Pasūtīts jauns LČ medaļu dizains 2020. gadam, kā arī medaļas LČ ziemā.
 4. Iesniegta atskaite Ogres pašvaldībai.
 5. Iesniegta atskaite Krāslavas pašvaldībai.

Par 4. jautājumu:

Tehniskā komisija sagatavojusi dokumentus izskatīšanai valdes sēdē:

1) Līguma paraugu ar Latvijas kausa 2020 rīkotājiem

2) Latvijas kausa 2020 nolikumu

3) Latvijas sprinta kausa 2020 nolikumu

4) Latvijas stafešu kausa 2020 nolikumu

LOF valde apstiprina Latvijas kausu nolikumus ar nelieliem labojumiem.

LOF valde apstiprina Līguma paraugu ar Latvijas kausa rīkotājiem.

Saņemts pieteikums par OS filmu konkursa rīkošanu.

LOF valde nolemj atbalstīt šāda konkursa rīkošanu.

LOF valdes sēdē piedalās izlašu treneri. Treneri informē par izlašu nākotnes plāniem un galvenajām problēmām, skat.prezentāciju.

G.Ikaunieks ierosina iesaistīties sarunās ar IZM par finansējuma piešķiršanu Madonas bāzei ziemas sporta veidu attīstībai.

LOF valde apstiprina Latvijas ziemas izlases sastāvu.

Martā Krievijā notiks EČ ziemā, uz kuru dosies arī Latvijas izlase.

LOF valde saņēmusi ierosinājumus no LOF mājas lapas administratora par mājas lapas uzlabošanas iespējām. LOF valde piekrīt veikt uzlabojumus.

Par 5. jautājumu:

LOF valde izsludina LOF 2020. gada Kongresu. Kongress notiks 2020. gada 21. martā Majoros, Jomas ielā 4, Elektrum Energoefektivātes centrā. Kongresa sākums 11:00.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 2020. gada 19. februārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,022469043731689