Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

2.jūlijs /
Lauma, Ilvars, Halina
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/10

2019. gada 20. novembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Jānis Lazdāns, Aigars Kokins, Juris Cebulis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Guntars Mankus

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatījusi Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts. Termiņš līdz nākamajai valdes sēdei.

2.2. Pasaules kauss

Pasaules kauss orientēšanās ar slēpēm risināsies vienlaicīgi ar Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātiem no 2020. gada 3. līdz 10. februārim Madonā. Programmā paredzētas sacensības sprintā, vidējā, garajā distancē un stafetēs.

Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks informē par gatavošanos PK. Gandrīz pabeigti meža darbi, sagatavotas sacensību kartes.

2. decembrī ieradīsies sacensību inspektors no Somijas. Uz to laiku būs jau saplānotas distances.

2.3. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

Jau noslēgti līgumi ar klubiem 7 reģionos par karšu zīmēšanu.

Turpinās sarunas par projektu „Orientējies Latvijā”.

2.4. Par karšu zīmētāju semināru

J.Lazdāns ierosinājis, ka būtu vēlams sagatavot karšu zīmētāju semināru.

Galvenie jautājumi, kas būtu jāizskata šādā seminārā ir:

 • Lidar datu apstrāde
 • apzīmējumu interpretēšana
 • datu pāreja uz ISOM-2017

LOF valde nolemj novembrī plānoto karšu zīmētāju semināru pārcelt uz 2020. gada janvāri. Atbildīgais J.Lazdāns.

2.5. Par LOF sabiedriskajām attiecībām

LOF valde apspriež jautājumu par iespējām uzlabot darbu ar sabiedriskajām attiecībām. Atbildīgais J.Lazdāns.

J.Lazdāns sagatavojis priekšlikumus par atbildībām, kas būtu jāuzņemas sabiedrisko attiecību speciālistam.

Ir notikušas sarunas ar diviem pretendentiem.

Dagnis Dubrovskis un Jānis Lazdāns informē par saviem iespaidiem pēc sarunām.

Jautājums pagaidām tiek atlikts.

2.6. Latvijas kauss 2020

 1. Cebulis informē par Tehniskās komisijas sēdi, kurā izskatīja Latvijas kausa 2019. sacensību kvalitāti .

LOF valde nolemj sagaidīt trūkumu novēršanas plānu no klubiem, kuru rīkotās LK sacensības saņēmušas zemāko-“C” novērtējumu. Termiņš 25. novembris. Pēc tam tiks pieņemts LOF valdes lēmums par šo sacensību iekļaušanu Latvijas kausā 2020. Nosacījums LK 2020 sacensību rīkotājiem- LK statuss tiks piešķirts tikai tām sacensībām, kuru rīkotāji noslēgs līgumu ar LOF par LK rīkošanu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LSFP par semināru.
 2. Sagatavotas atskaites Siguldas pašvaldībai.
 3. Sagatavota atskaite Liepājas pašvaldībai.
 4. Iesniegts finansu pieprasījums 2020. gadam Paralimpiskajai komitejai

Par 4. jautājumu:

Lazdāns informē, ka turpinās sarunas ar iespējamiem LOF atbalstītājiem.

LOF valde izskata sagatavoto LOF budžeta projektu, kurš tiks pabeigts, kad būs zināms Valsts budžeta finansējums.

LOF valde LČ sprintā nolemj rīkot iepriekš paredzētajā datumā.

Par 5. jautājumu:

LOF Balle notiks 7. decembrī Baložu kultūras namā.

LOF valde nolemj par Gada cilvēku nosaukt Jāni Krūmiņu, bet par mūža ieguldījumu balvas piešķirt Mārai un Alģirtam Bolšteiniem..

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 2020. gada 15. janvārī

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,037873983383179