Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/02

2008. gada 8. februārī
Rīgā


Piedalās:


LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Ģirts Mamis, Gunārs Ikaunieks, Juris Kokins, Indulis Peilāns


LOF klubu pārstāvji: Andris Kosmačevs, Tamāra Kosmačeva, Ingūna Valdmane, Gatis Berķis, Māris Blodons


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas jauniešu, junioru izlases.
 3. EOC 2008.
 4. Citi.
   

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Notikusi Sporta Pārvaldes revīzija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2007. gadā.
 • Iesniegtas atskaites VID par nodokļu nomaksu.
 • Iesniegtas atskaites un tāmes Sporta Pārvaldei finansējuma saņemšanai.
 • Iesniegts LOF gada pārskats VID, UR un publicēts ziņojums par ziedojumiem Latvijas Vēstnesī.
 • Sagatavoti ielūgumi Baltkrievijas un Krievijas sportistiem 2008. gada sacensībām Latvijā.
 • Apmeklēts seminārs par Gada pārskata sagatavošanu.
 • Sagatavota un nosūtīta atskaite IOF par LOF darbību 2007. gadā.
 • Tiek gatavota atskaite Finanšu ministrijai Sabiedriskā labuma statusa pagarināšanai.


Par 2. jautājumu


Par komisijas darbu ziņo Jaunatnes komisijas vadītāja Ingūna Valdmane. Ingūna Valdmane lūdz valdi izskatīt jauniešu izlases darba plānu 2008. gadam un to apstiprināt.

Ingūna Valdmane informē valdi, ka ir iespējams saņemt finansējumu no skolu sporta federācijas un tuvākajā laikā jāizlemj, kā to labāk izmantot, vai braucienam uz Skotiju vai skolēnu sporta spēļu sarīkošanai.

Pašlaik aktuālākais jautājums ir biļešu iegāde lidojumam uz Skotiju.

LOF valde apstiprina komisijas sagatavoto darbības plānu un atlases kritērijus iekļūšanai Latvijas jauniešu izlasēs.

LOF valdes prioritāte būs jauniešu dalība EČ Šveicē un, ja būs iespējams, tiks palielināts finansējums šim pasākumam.

Turpinājumā Ingūna Valdmane informē par problēmām pēc pagājušās valdes sēdes, sakarā ar Mārtiņa Līsmaņa iecelšanu par jaunatnes izlašu vadītāju.

LOF Valde ir saņēmusi Mārtiņa Līsmaņa iesniegumu par atteikšanos no pienākumiem jaunatnes izlases vadīšanai un koordinācijai.

LOF Valde pieņem lēmumu par Jaunatnes izlašu vadītāju iecelt Jaunatnes komisijas vadītāju Ingūnu Valdmani.

Turpinājumā par junioru izlases plāniem ziņo Gatis Berķis. Gatis Berķis lūdz apstiprināt komandas skaitlisko sastāvu Pasaules junioru čempionātam Zviedrijā.

LOF valde piekrīt Junioru izlases sastāvam PČ: 6 puiši+3 meitenes+2 treneri.

Gunārs Ikaunieks informē par pieaugušo izlases nometni 30.04-05.05. Čehijā.

Gunārs Ikaunieks lūdz pārdomāt, vai nevajadzētu papildus dalībniekus noteiktām disciplīnām Pasaules čempionātā Čehijā.

Tiek piedāvāts variants, ka uz Pasaules čempionātu daži lido ar lidmašīnu, iespējams tie, kas gatavojas sprintam, pārējie brauc ar autotransportu.

Valde lūdz izvērtēt vajadzību lidot uz sacensībām, jo nereti tas nogurdina vairāk, nekā braukšana, īpaši, ja ir pārsēšanās lidostās.


Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors ir sagatavojis piedāvājumus tiesnešu tērpiem EOC 2008. Valde piekrīt pasūtīt tērpus EOC tiesnešiem atbilstoši vienam no variantiem un tuvākajā laikā firmai dot precīzu pasūtījumu.

Pēc Ventspils domes ierosinājuma tiks rīkota sēde tuvākajās nedēļās Ventspilī. LOF izpilddirektoram ir jāsazinās ar Ventspils pusi un jāvienojas par laikiem.
 

Par 4. jautājumu:

 • LOF valde ir saņēmusi OK Kāpa iesniegumu ar lūgumu rezervēt rajonus tuvākajiem gadiem, lai varētu sarīkot Latvijas mēroga sacensības. LOF valde nolemj sasaukt Tehniskās komisijas sēdi par sacensību rajonu rezervēšanas- plānošanas kārtību Latvijas sacensībām 17. martā 18:00 Rīgā, Hospitāļu ielā.
 • LOF valde ir saņēmusi Zelmas Dambes vēstule ar lūgumu ļaut Ingai Dambei startēt Pasaules kausa posmos Latvijas izlases sastāvā. Valde piedāvā Ingai Dambei noslēgt līgumu ar LOF, kura ietvaros ir jāparedz atskaites atbilstoši Antidopinga noteikumiem.
 • LOF izpilddirektors lūdz valdi piešķirt papildus finansējumu PČ junioriem ziemā-209,-Ls un Junioru nometnei Zviedrijā-257,-. LOF Valde piekrīt piešķirt finansējumu.
   


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 10. martā
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0.032674074172974