Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

19.novembris /
Liza, Līze, Elizabete, Betija
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF valdes lēmums par 2019. gada 16. oktobrī saņemtajiem iebildumiem no Ilzes Lapiņas un Guntara Mankus

Latvijas Orientēšanās federācija

17.10.2019

LOF valdes lēmums par 2019. gada 16. oktobrī saņemtajiem iebildumiem no Ilzes Lapiņas un Guntara Mankus

LOF valde ir saņēmusi no Latvijas čempionāta (LČ) Taku-O stafetē dalībniekiem Ilzes Lapiņas un Guntara Mankusa (iesniedzēji) iebildumus LOF sacensību noteikumu 31. punkta kārtībā.

Iebildumi iesniegti par komandas “Taciņa 1” (Zita Rukšāne, Jānis Rukšāns) apbalvošanu ar LČ zelta medaļām, kaut arī Jānis Rukšāns Orientieristu datu bāzē (ODB) reģistrēts kā cita LOF kluba biedrs. Rīkotāji ir paskaidrojuši iesniedzējiem, ka Jānis Rukšāns ir reģistrēts biedrības Taciņa biedru reģistrā, kas rīkotāju ieskatā ļaujot viņam startēt LČ stafetē Taciņas komandā.

LOF valde iepazinās ar LČ Taku-O stafetē rezultātiem un konstatēja, ka tajos ir iekļautas visas startējušās komandas, nenorādot komandu statusu – piedalās vai nepiedalās LČ medaļu izcīņā. Saskaņā ar iesniegumu rezultātos norādītie 1.vietas ieguvēji Andrejs Šulcs un Vjačeslavs Lukašēvičs LČ medaļas nesaņēma, jo pārstāv dažādus klubus. Savukārt, 2. vietas ieguvēji Zita Rukšāne un Jānis Rukšāns saņēma LČ zelta medaļas kā komandas “Taciņa 1” pārstāvji.

LOF valde norāda, ka:

  • Saskaņā arSacensību noteikumu LOF Taku-O pasākumiem(sacensību noteikumi) 6.5. punktu Latvijas čempionātos “Taku-O stafetē komanda sastāv no 2-3viena kluba dalībniekiem, Latvijas čempionāta medaļas izcīna tikai to klubu komandas, kuru dalībnieki ir reģistrējušies ODB”.
  • Saskaņā arNolikuma par orientieristu reģistrāciju Orientieristu datu bāzēpunktu “Katrs orientierists var būt reģistrēts ODB tikai kā viena LOF kluba (LOF organizācijas) biedrs”.
  • Jānis Rukšāns ir reģistrēts ODB ar numuru 202 kā kluba Kāpa OK biedrs un ir 2019. gadā pārstāvējis klubu Kāpa OK gan Taku-O, gan O-skrējiena sacensībās.

Ņemot vērā, ka komandas “Taciņa 1” dalībnieks Jānis Rukšāns saskaņā ar ODB ir kluba Kāpa OK biedrs, LOF valde secina, ka komanda “Taciņa 1” saskaņā ar sacensību noteikumu 6.4. punktu ir uzskatāma par jaukto komandu, nevis LOF kluba komandu un saskaņā ar sacensību noteikumu 6.5. punktu nav tiesīga izcīnīt LČ medaļu. Jāatzīmē, ka LČ rīkotāji ievēroja minētās normas attiecībā uz jaukto komandu A. Šulcs – V. Lukašēvičs, tāpēc atšķirīga rīcība attiecībā uz komandu Z. Rukšāne – J. Rukšāns ir vienlaikus arīGodīgas spēles principupārkāpums.

LOF valde nolemj:

  1. Uzdot LČ Taku-O stafetē rīkotājiem precizēt LČ rezultātus:
    • norādot, ka Jānis Rukšāns pārstāv klubu Kāpa OK;
    • norādot, kuras komandas ir tiesīgas un kuras nav tiesīgas (startē ārpus konkursa) izcīnīt LČ medaļas.
  2. Uzdot LČ Taku-O stafetē rīkotājiem labot LČ apbalvošanā pielaisto kļūdu un pasniegt LČ medaļas atbilstoši precizētajiem LČ rezultātiem.

LOF Valdes lēmums attiecībā uz iebildumu ir galīgs.

LOF valdes priekšsēdētājs Dagnis Dubrovskis


atpakaļ

0,023375988006592