Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/8

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/8

2019. gada 18. septembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Jānis Lazdāns, Aigars Kokins

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts risināt. Termiņš līdz 1. oktobrim.

2.2. Par junioru izlases treneri

Ir problēmas ar Junioru izlases treneri.

Pašlaik nekas nav mainījies attiecībā uz treneriem.

Ir ierosinājums sarīkot kopēju jauniešu, junioru treneru tikšanos, lai apspriestu nākotnes perspektīvas. Tiks sagatavots tikšanās plāns. Atbildīgais A.Lupiķis.

Sanāksme varētu notikt septembra beigās. A. Lupiķis informē, ka sanāksme notiks vēlāk.

A.Lupiķis ir sagatavojis priekšlikumus, ko vajadzētu ieviest izlašu sagatavošanas darbā.

2.3. Pasaules kauss

Pasaules kauss orientēšanās ar slēpēm risināsies vienlaicīgi ar Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātiem no 2020. gada 3. līdz 10. februārim Madonā. Programmā paredzētas sacensības sprintā, vidējā, garajā distancē un stafetēs.

Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks informē, ka tiek plānota tikšanās Madonā oktobra sākumā.

Ir apzinātas naktsmītnes, septembra beigās tiks vairāk strādāts pie distancēm. Jāsāk gatavot 2. biļetens un budžets.

2.4. LVM Projekti

Turpinās sarunas ar LVM par karšu zīmēšanas atbalstu.

D.Dubrovskis informē, ka tiek gatavots vēl viens projekts sadarbībai ar LVM.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegta atskaite Rīgas domei par Āgenskalna svētku organizēšanu.
  2. Iesniegta atskaite Smiltenes domei.
  3. Sagatavotas atskaites Ventspils domei.

Par 4. jautājumu:

Turpinās darbs pie Baltijas junioru kausa organizēšanas. Atbildīgais D. Kārkliņš.

I.Straume informē, ka turpinās gatavošanās, atrasta skola, kur izmitināt sportistus.

Ir saplānotas distances. Ir steidzami jāsagatavo budžets.

A.Vārna informē par semināru oktobrī.

Siguldas sporta skolā ir pieņemts darbā jauns treneris. Problēmas ir ar treneri Ikšķilē, tomēr ir cerības, ka treneris tiks atrasts.

Saņemta vēstule no V. Janova par sportistu reģistrēšanu klubos. LOF valde izskata šo jautājumu un informēs par iespējamo risinājumu V. Janovu.

J.Lazdāns ierosina, ka būtu vēlams sagatavot karšu zīmētāju semināru.

LOF valde sagatavos priekšlikumus Kongresam ieviest ierobežojumus ārvalstu sportistu dalībai Latvijas čempionātos.

LOF valde apspriež jautājumu par iespējām uzlabot darbu ar sabiedriskajām attiecībām. Atbildīgais J.Lazdāns.

Par 5. jautājumu:

LOF valde aicina pieteikties LOF balles organizatoru. Balle būtu vēlama decembra sākumā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. oktobrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,024178028106689