Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.jūnijs /
Mairita, Bernedīne, Biruta
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/7

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/7

 1. gada 21. augustā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Jānis Lazdāns, Aigars Kokins

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts risināt. Termiņš līdz 1. oktobrim.

2.2. Par junioru izlases treneri

Ir problēmas ar Junioru izlases treneri. Pašlaik nav neviena kandidāta šim postenim. Atbildīgais no valdes Ainārs Lupiķis.

Pašlaik nekas nav mainījies attiecībā uz treneriem.

Ir ierosinājums sarīkot kopēju jauniešu, junioru treneru tikšanos, lai apspriestu nākotnes perspektīvas. Tiks sagatavots tikšanās plāns. Atbildīgais A.Lupiķis.

Sanāksme varētu notikt septembra beigās.

A.Lupiķis ir sagatavojis priekšlikumus, ko vajadzētu ieviest izlašu sagatavošanas darbā.

2.3. Pasaules kauss

Pasaules kauss orientēšanās ar slēpēm risināsies vienlaicīgi ar Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātiem no 2020. gada 3. līdz 10. februārim Madonā. Programmā paredzētas sacensības sprintā, vidējā, garajā distancē un stafetēs.

Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks informē, ka turpinās sagatavošanās darbs.

2.4. LVM Projekts- Mežs ir mans stadions

Sācies LVM projekts.

Turpinās sarunas ar LVM par karšu zīmēšanas atbalstu.

Ir cerības tikt līdz līgumiem septembrī.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noslēgts līgums un iesniegta atskaite par projektu Āgenskalnā.
 2. Iesniegtas atskaites Sējas pašvaldībai.
 3. Iesniegta atskaite LSFP par starptautisku sacensību rīkošanu.
 4. Iesniegta atskaite LSFP par Skolu sprinta tūri.
 5. Iesniegtas atskaites LSFP par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
 6. Iesniegtas atskaites LSFP par ziedojumu līdzekļu izlietojumu.
 7. Iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
 8. Iesniegtas atskaites Rīgas domei par EČ jauniešiem un PČ junioriem.
 9. Iesniegta atskaite Siguldas pašvaldībai par PČ junioriem.
 10. Iesniegta atskaite Carnikavas pašvaldībai.
 11. Iesniegta atskaite Rīgas domei par WMOC.
 12. Iesniegta atskaite Jelgavas pašvaldībai par Latvijas Olimpiādi.
 13. Iesniegta atskaite Jūrmalas domei par Ķemeru projektu.
 14. Iesniegta atskaite LSFP par PČ rezultātiem.

Par 4. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē par Latvijas komandu dalību WTOC Portugālē un WRC Spānijā (pielikums).

 1. Dubrovskis informē par sanāksmi LSFP, kurā tika apspriesti Federāciju finansējuma kritēriji, sarunas turpināsies IZM. Neolimpisko sporta veidu federācijas izvirzīja Dagni Dubrovski pārstāvēt viedokli sanāksmē.
 2. Dubrovskis informē par pieredzēto Pasaules čempionātā Norvēģijā. Latvijas izlasei labi rezultāti! Notikusi Prezidentu sanāksme. IOF stratēģija vērsta uz orientēšanās sportu kā populārāko piedzīvojumu sportu. Ar mērķi palielināt orientieristu skaitu pasaulē, tiek veidotas rekreācijas orientēšanās programmas.

IOF pašlaik veido 75 valstu orientēšanās federācijas, mērķis ir sasniegt 80 līdz 2020. gadam.

Orientēšanās sporta popularizēšanai pasaulē tiek organizēta Pasaules orientēšanās diena. Šogad tajā piedalījās 398 tūkstoši orientieristu. Statistikas dati liecina, ka 72% dalībnieku bija vecumā līdz 16 gadiem. Mērķis bija sasniegt pus miljonu Tika salīdzināti rezultāti starp valstīm. Īpaši liels pieaugums Rumānijā, 20 tūkstoši dalībnieku. Nākamgad vajadzētu pievērst lielāku uzmanību orientēšanās dienai, lai sasniegtu lielāku dalībnieku skaitu, kā arī izmantot iespējas popularizēt sporta veidu.

 1. gadā ziemas Olimpiskās spēles būs Itālijā, notiek aktīvs darbs, lai tur varētu parādīt arī orientēšanos. Tāpēc federācijas tika aicinātas vairāk atbalstīt orientēšanos ar slēpēm, lai čempionātos būtu liela valstu pārstāvniecība, kas ir svarīgs kritērijs pretendēšanai uz iekļaušanu olimpisko spēļu programmā.

Ticis runāts par TakuO. Ir priekšlikums to likvidēt kā atsevišķu disciplīnu. Tam ir dažādi iemesli, ieskaitot zemo organizatorisko līmeni, nepietiekamu finansējuma apjomu un citus faktorus. Nolemts, ka federācijām tiks izsūtītas aptaujas anketas, kurās tiks aicināts izteikt viedokli par šo jautājumu. Lēmums tiks pieņemts nākamgad IOF kongresā.

Aigars Vārna informē par sanāksmi Norvēģijā saistībā ar skolu sportu, Latviju pārstāvējusi Elīna Krēmere.

D.Dubrovskis aicina atgriezties pie jautājuma par izlašu formas tērpu lietojumu.

Jauniešiem, izlašu kandidātiem, turpmāk nebūs ierobežojumu iegādāties izlases formas.

Turpinās darbs pie Baltijas junioru kausa organizēšanas. Atbildīgais D. Kārkliņš.

Līdz šodienai bija jāiesniedz pieteikumi par o- skrējiena LČ rīkošanu 2020. gadā.

Uz sprintu ir saņemti 2 pieteikumi. LOF valde nolemj piešķirt sprinta un sprinta stafešu rīkošanu ZVOC.

LČ maratonā tiek piedāvāts rīkot OK Saldus ar OK Ziemeļkurzeme.

Uz vidējo un stafeti ir 2 pieteikumi. Pēc balsošanas LOF valde nolemj piešķirt šos čempionātus OK Kāpa.

Uz garo ir 1 pieteikums no OK Arona. LOF valde piešķir šo čempionātu OK Arona.

Uz nakts čempionātu pieteicies OK Mežmalas. LOF valde piešķir šo čempionātu OK Mežmalas.

Ikaunieks aicina nākotnē atgriezties pie sistēmas, ka LČ rīkošana tiek pilnībā nodota klubiem. Pagaidām tiek saglabāta sistēma, ka LČ notiek LOF vadībā, slēdzot līgumu ar klubiem.

J.Cebulis prezentē izmaiņas Latvijas OS karšu reģistrācijas kārtībā, lai to aktualizētu. LOF valde apstiprina dokumentu jaunajā redakcijā.

Par ziemas LČ tiks pieņemts lēmums vēlāk.

Ainārs Lupiķis aktualizē jautājumu par Elites sērijas izveidi. Ir nepieciešams šo projektu prezentēt LOF biedriem.

Par 5. jautājumu:

Ildze Straume informē par WMOC rezultātiem. Ir saņemta atzinība par augsto tehnisko līmeni.

Par 6. jautājumu:

 • Saņemts ierosinājums no Māra Stabiņa par SV 23 grupas izveidošanu pašreizējās SV 20 grupas vietā. Iemesls šādam ierosinājumam ir mazais dalībnieku skaits SV 20 grupās, kā arī tas, ka daudzos sporta veidos šāda grupa pastāv. Valde lemj, ka pagaidām šādu ierosinājumu nevar atbalstīt, jo starptautiskās sacensībās šāda grupa nepastāv. Valdes ieskatā, šis ir jautājums par ko ir nepieciešamas diskusijas, taču šis jautājums jārisina 2020. gada LOF kongresā.
 • Valde lemj, ka nepieciešami uzlabojumi LOF valdes komunikācijā attiecībā uz valdei iesniegtajiem priekšlikumiem, iesniegumiem un jautājumiem. Nolemts, ka komisijai, uz kuru attiecas iesniegtie priekšlikumi, iesniegumi un jautājumi, ir jākontrolē, ka iesniedzējs tiek informēts par valdes pieņemto lēmumu.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 18. septembrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,037367105484009