Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/6

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/6

2019. gada 12. jūnijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Aigars Kokins, Jānis Lazdāns

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts.
  6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts risināt. Termiņš līdz 1. oktobrim.

2.2. Par junioru izlases treneri

Ir problēmas ar Junioru izlases treneri. Pašlaik nav neviena kandidāta šim postenim. Atbildīgais no valdes Ainārs Lupiķis.

Ainārs Lupiķis informē, ka nav nekādu pozitīvu ziņu par junioru izlases treneri.

Reāli darbs notiek, būs treniņnometne tuvākajā laikā, ir zināmi cilvēki, kas dosies uz PČ junioriem.

Jautājumu vajadzētu aktualizēt pēc PČ junioriem.

Ir ierosinājums sarīkot kopēju jauniešu, junioru treneru tikšanos, lai apspriestu nākotnes perspektīvas. Tiks sagatavots tikšanās plāns. Atbildīgais A.Lupiķis.

LOF valde apstiprina jauniešu un junioru izlašu sastāvus.

2.3. Gada grāmata Orientieris

D.Dubrovskis informē, ka sagatavots un nodots izplatīšanai žurnāls/gadagrāmata Orientieris.

Lai varētu turpināt gadagrāmatu nākamajā gadā, ir jābūt laicīgai informācijai par sacensību kalendāru un sagatavojamo informāciju. Atbildīgais D.Dubrovskis.

2.4. LVM Projekts- Mežs ir mans stadions

Sācies LVM projekts.

Turpinās sarunas ar LVM par karšu zīmēšanas atbalstu.

2.5. Par izlašu finansējumu

D.Dubrovskis aicina uzsākt ziedojumu procesu Latvijas izlasēm, ziedotājiem kā kompensāciju piedāvājot iegādāties ekskluzīvus LOF suvenīrus.

Atbildīgais J.Lazdāns.

J.Lazdāns informē, ka turpinās izlašu sponsoru meklēšana, ir dažas perspektīvas.

LOF valde lemj par iespējām vairāk popularizēt izlašu darbu un finansiālās vajadzības, par publicitātes iespējām un finansu piesaistes variantiem. Atbildīgais J.Lazdāns.

2.6. Par LOF logo

LOF valde uzskata, ka būtu vēlams mainīt LOF logo, lai tas būtu laikmetīgāks. Nepieciešams izsludināt konkursu, lai sagatavotu priekšlikumus uz LOF Kongresu. Jautājums tiek pārcelts uz vēlāku laiku.

2.7. Par LOF valdes atribūtiku

LOF valdē izskatu iespēju par pašu līdzekļiem iegādāties kreklus vai citu atribūtiku, kas būtu izmantojami reprezentācijas vajadzībām.

J.Lazdāns sagatavos priekšlikumus kreklu dizainam un iepazīstinās ar tiem valdi.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Noslēgts līgums par PK ziemā rīkošanu ar IOF.
  2. Noslēgts līgums ar Paralimpisko komiteju.
  3. Noslēgti līgumi un iesniegtas atskaites LSFP.
  4. Noslēgts līgums ar Rīgas domi par WMOC atbalstu.

Par 4. jautājumu:

LOF valde saņēmusi Siguldas sporta skolas trenera Ata Heinola iesniegumu.

Problēma ir tā, ka jaunieši, kuri mācās sporta skolās, ne reti odb ir reģistrēti citos klubos, rodas problēmas ar dalību Latvijas čempionātos un Latvijas kausa posmos.

Priekšlikums no LOF valdes, ka sportistiem jāizvēlas prioritātes, ko pārstāvēt, jo divus klubus vienlaicīgi pārstāvēt nebūtu pieļaujams, no jaunatnes sporta attīstības viedokļa un jauniešu izaugsmes veicināšanai sporta skolu audzēkņiem būtu vēlams pārstāvēt sporta skolu, kurā notiek viņu apmācības orientēšanās sportā.

Saņemta Latvijas Meža Sertifikācijas padomes vēstule ar aicinājumu sadarboties meža politikas jautājumos, lai panāktu mums labvēlīgus risinājumus vides politikā.

LOF valde nolemj iesaistīties un sadarboties. Atbildīgais D.Dubrovskis.

Ņemot vērā, ka noslēgts līgums par PK rīkošanu ir jāsagatavo biļetens un vajadzētu sākt veidot rīkotāju komandu, un sarīkot tikšanos Madonā. Pasaules kauss risināsies vienlaicīgi ar Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātiem no 3. līdz 10. februārim Madonā. Programmā paredzētas sacensības sprintā, vidējā, garajā distancē un stafetēs.

Atbildīgais G. Ikaunieks.

J.Cebulis informē par Imanta Pelna kausu, kurš ticis izcīnīts pagājušajā gadsimtā, kauss ticis atrasts un ir priekšlikums atjaunot šī kausa izcīņu.

Par 5. jautājumu:

Turpinās gatavošanās WMOC.

Uz šo brīdi pieteikušies 3700 dalībnieki.

Ir publicēts jauns biļetens, kurš tiks arī nodrukāts.

Tuvojas finišam karšu un distanču sagatavošana.

Drīzumā tiks drukāti numuri, tas notiks Vācijā.

Vēl trūkst brīvprātīgie.

Ratnieks informē par problēmām ar piebraucamajiem ceļiem Bumbukalnā. Rīga nav gatava šo ceļu sakārtot. LOF valde izskata iespējas kā sakārtot piebraucamo ceļu.

.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 21. augustā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,022557020187378