Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.jūnijs /
Mairita, Bernedīne, Biruta
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/5

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/5

 1. gada 15. maijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Aigars Kokins

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai.

2.2. Par junioru izlases treneri

Ir problēmas ar Junioru izlases treneri. Pašlaik nav neviena kandidāta šim postenim. Līdz 7. aprīlim ir jāpiesaka dalībnieku skaits pasaules junioru čempionātam Dānijā. Atbildīgais no valdes Ainārs Lupiķis.

Ainārs Lupiķis informē, ka nav nekādu pozitīvu ziņu par junioru izlases treneri. Pieteikums PČ ir nosūtīts.

Uz PČ dosies Inguna Čākure un vēl kāds pārstāvis.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LSFP par aprīli.
 2. Noslēgti līgumi ar Rīgas domi par atbalstu PČ junioriem un EČ jauniešiem.
 3. Noslēgts līgums ar Jūrmalas domi, saņemts arī finansējums projektam.
 4. Sagatavoti, iesniegti dokumenti un apstiprinātas izmaiņas UR par LOF valdi.
 5. Iesniegta atskaite Rīgas domei par Latvijas Skolu kausu.
 6. Iesniegta atskaite LTSA par LSK.
 7. Noslēgts līgums ar Ventspils domi.

Par 4. jautājumu:

4.1. Gada grāmata Orientieris

D.Dubrovskis informē, ka top gada grāmata Orientieris, top raksti, cerības pabeigt līdz LČ sprintā. Gadagrāmata būs pieejama bez maksas.

4.2. LVM Projekts- Mežs ir mans stadions

Sācies LVM projekts, tuvākajā laikā tiks izsludināta plašāka informācija.

Notiek sarunas ar LVM par karšu zīmēšanas atbalstu.

4.3. Sākusies Pasaules orientēšanās nedēļa

Klubi ir aicināti pieteikt savus pasākumus un būs plašāka informācija LOF mājas lapā.

4.4. Par izlašu finansējumu

A.Lupiķis informē, ka Jauniešu izlase nevar nomaksāt dalības maksas EČ, kas radījusi neapmierinātību treneros. Ja apvieno budžetu ar junioriem, tad varētu cerēt, ka līdzekļi dalībai pietiktu.

Bet noteikti pietrūks finansējums Baltijas čempionātam.

D.Dubrovskis aicina uzsākt ziedojumu procesu Latvijas izlasēm, ziedotājiem kā kompensāciju piedāvājot iegādāties ekskluzīvus LOF suvenīrus.

Atbildīgais J.Lazdāns.

LOF valde nolemj BČ dalības maksu apmaksāt no LOF budžeta. LOF valde centīsies atrast līdzekļus, lai šos izdevumus kompensētu.

4.5. Par LOF logo

LOF valde uzskata, ka būtu vēlams mainīt LOF logo, lai tas būtu laikmetīgāks. Nepieciešams izsludināt konkursu, lai sagatavotu priekšlikumus uz LOF Kongresu.

4.6. Par LOF valdes atribūtiku

LOF valdē izskatu iespēju par pašu līdzekļiem iegādāties kreklus vai citu atribūtiku, kas būtu izmantojami reprezentācijas vajadzībām.

4.7. Par LK un LČ karšu kvalitāti

Ir saņemta kritika par Rīgas kausu un Latvijas čempionāta karšu kvalitāti.

Tehniskajai komisijai vajadzētu ieviest kārtību, ka LK sacensībām karšu pārbaude pirms sacensībām ir obligāta.

4.8. Vides komisijas aicinājums

D.Dubrovskis aicina dabas aizsardzību prasību ievērošanas problēmas klubiem saskaņot ar LOF Vides komisiju un tikai tad tās oficiāli iesniegt publiskai apspriešanai.

4.9. Par Latvijas izlases formu lietošanu

LOF valde apspriež Latvijas izlases formu lietošanas un piešķiršanas kārtību.

4.9. Par LOF komisiju apstiprināšanu

LOF valde apstiprina komisiju sastāvus:

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Lazdāns.

Par atbildīgo no valdes iecelts Jānis Lazdāns.

Komisijas sastāvs:

1. Jānis Lazdāns (vadītājs)
2. Juris Vaidakovs - sabiedriskās attiecības
3. Sandra Grosberga - sabiedriskās attiecības
4. Kārlis Vilciņš - mārketings
5. Matīss Ratnieks - sabiedriskās attiecības, mārketings.

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Juris Cebulis.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Juris Cebulis.

Komisijas sastāvs

Vadība, atbildības sfēra:

 • Juris Cebulis – komisijas vadītājs, sacensību noteikumi
 • Jānis Lazdāns – komisijas vadītāja vietnieks, sacensību inspekcija
 • Matīss Ratnieks – komisijas vadītāja vietnieks, sacensību rīkošana
 • Ainārs Lagzdiņš – komisijas vadītāja vietnieks, orientēšanās kartes
 • Andris Strazdiņš – komisijas vadītāja vietnieks, tehnoloģijas

Komisijas locekļi, darbības sfēra:

 • Ainārs Lupiķis – sacensību rīkošana
 • Normunds Bērziņš – sacensību rīkošana, sacensību kalendārs
 • Daniels Kārkliņš – sacensību rīkošana
 • Guntars Mankus – sacensību inspekcija, WRE, tehnoloģijas
 • Edmunds Zvaigzne – sacensību kartes
 • Atis Zariņš – sacensību kartes
 • Kristaps Tamužs – sacensību noteikumi
 • Kārlis Osis – tehnoloģijas

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ildze Straume.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Matīss Ratnieks.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Dagnis Dubrovskis.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Dagnis Dubrovskis.

Komisija:

1.Aigars kokins.

2.Ģirts Mamis

3.Juris Cebulis

Ziemas komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Gunārs Ikaunieks.

Komisija:

1.Paulis Bričonoks

2.Nauris Neimanis

3.Inguna Valdmane

Izlašu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Ainārs Lupiķis.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Ainārs Lupiķis.

Komisija:

1.Baiba Smila

2.Inguna Čākure

3.Jānis Krūmiņš

4.Jānis ozoliņš

5.Aigars Vārna

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Raitis Muižnieks.

Komisija:

1.Paulis Bričonoks

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Ilze Lapiņa.

Komisija:

1.Pēteris Grīviņš

2.Valters Kaminskis

3.Guntars Mankus

4.Raimonds Lapiņš

5.Aivars Žogla

6.Mārtiņš Vimba

TakuO komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Gaidelis.

Komisija:

1.Jānis Bergs

2.Zita Rukšāne

3.Andrejs Šulcs

4.Valdis Strods

Skolu sporta komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Aigars Vārna.

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Aigars Vārna.

Komisija:

1.Inguna Čākure.

2.Baiba Smila

Vides komisija

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Dagnis Dubrovskis.

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Dagnis Dubrovskis.

Komisija:

1.Jānis Krūmiņš

2.Evita Freimane

D.Dubrovskis Ierosina izveidot jaunu komisiju.

Orientēšanās vēstures komisija

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Gunārs Dukšte.

Komisija:

1.Ainars Lagzdiņš

Par 5. jautājumu:

Turpinās gatavošanās WMOC.

Uz šo brīdi pieteikušies 3550 dalībnieki. Pēdējais pieteikšanās termiņš ir 1. jūnijs.

Steidzami jāveido sabiedrisko attiecību komanda, kas apkalpos WMOC. Ir notikušas sarunas, kā šis jautājums tiks risināts.

Maija beigās būs IOF inspektors, kas pārbaudīs iemarķētos punktus.

Jautājums par Bumbukalna kartes kvalitāti, kas vēl tiks pārbaudīta.

Rīgas Dome neremontēs ceļu uz Bumbukalnu. Tas sarežģīs autobusu satiksmi.

Pārējie jautājumi tiek risināti pēc grafika bez atkāpēm.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 12. jūnijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,02378511428833