Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.jūnijs /
Mairita, Bernedīne, Biruta
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2019

Jūrmala 2019. gada 23. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2019

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Valdes atskaite par 2018. gadā paveikto. V. Tamužs.
 5. LOF komisiju atskaites par 2018. gadā paveikto.
 6. Finansu atskaite par 2018. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I.Straume.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. 2019. gada budžeta projekts. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I.Straume
 9. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.
 10. Revīzijas komisijas vēlēšanas.
 11. LOF Statūtu labojumi.
 12. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 13. Citi.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 44 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 34 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties. Kongresa darba gaitā balsstiesīgo klubu skaits palielinājās līdz 38 – LOF sastāvā uzņemts viens jauns biedrs un pēc Kongresa sākuma ieradās 3 balsstiesīgie biedri.

 1. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Viesturs Tamužs paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.

Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami. Kongresam nav iebildumu.

Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Justs Lūkins un Andris Strazdiņš. Iebildumu nav.

Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Zita Rukšāne un Matīss Ratnieks. Iebildumu nav.

 1. Jaunu biedru uzņemšana.

Ģ. Mamis informē, ka saņemts 1 iesniegums uzņemšanai LOF.

Saņemts iesniegums par AAK „Surikati” uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 34

Pret 0

Atturas 0

AAK „Surikati” tiek uzņemts LOF.

 1. Valdes atskaite par 2018. gadā paveikto. V. Tamužs.

Atskaiti sniedz LOF prezidents Viesturs Tamužs.

Atskaite balstās uz LOF stratēģiju, kas tika pieņemta iepriekšējos gados.

LOF praktiskā vadība balstās uz pārvaldes darbu, tās bija valdes sēdes, kā arī vadības grupas sanāksmes gandrīz katru nedēļu.

Katram čempionātam arī tika izveidotas vadības grupas.

LOF tika nodarbināti vairāk darbinieku kā jebkad agrāk.

Ņemot vērā lielo dokumentu un finanšu apjomu, ne viss izdevās pilnvērtīgi, bet darbs tika paveikts.

Pēc šī gada būs būtisks dokumentu un finanšu apjoma kritums.

 1. gadā pierādījām, ka LOF var noorganizēt jebkura mēroga sacensības.

Tika piesaistīti profesionāļi visās jomās, kas saistītas ar sacensību organizēšanu.

Izdevās noorganizēt ļoti lielu brīvprātīgo komandu.

Ir arī vairāki izaicinājumi, piemēram, karšu zīmētāju paaudzes maiņa, domstarpības ar DAP, sacensību dalībnieku skaita nepalielināšanās, līdz ar to arī finansu resursu trūkums.

Pašlaik tiek strādāts pie vairākiem projektiem, lai veicinātu masveidību un popularitāti, kā arī orientēšanas paveidu attīstību.

Būtu vēlams, lai orientēšanās paveidu dalībnieki pievērstos arī klasiskajam orientēšanās sportam.

Samazinājusies sadarbība ar Jaunsardzi un armiju, jo tur sacensības organizē pašu spēkiem.

Pasaules Čempionātā bija mērķis- zelta medaļas stafetē. Tas bija tuvu, bet neizdevās.

Labā ziņa, ka izdevies atrisināt pieaugušo izlases trenera jautājumu-šajā amatā piekritis darboties Jānis Ozoliņš.

Liela pateicība Jurģim Krastiņam par ieguldīto ilggadējo darbu izlases menedžera postenī.

Izdevies izveidot izlasē labu mikroklimatu.

PČ priecēja takuO izlases starts.

Protams, ir arī problēmas. Jādomā par sieviešu izlases papildināšanu.

Ir problēmas ar jauniešu un junioru izlašu treneriem.

Ir lielas problēmas ar izlašu finansēšanu.

PČ sekmēja mūsu atpazīstamību, īpaši jau pasaulē.

Nepatīkama ir Latvijas TV ignorance, nespēja ieinteresēt „lielos” žurnālistus.

Lobēšanas darbs ir samērā labā līmenī, to pierāda, ka izdevās piesaistīt finansējumu PČ.

Darbojamies NORD grupā, kuras sastāvā ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu federācijas, notiek augsta līmeņa semināri.

Notiek naudas plūsmas plānošana, ceram, ka pēc PČ veterāniem būs arī atlikums turpmākajiem gadiem.

Problēma, ka LOF pamatbudžets ir ar mīnusu jau vairākus gadus.

LSFP finansējums nepalielinās, esam zaudējuši sponsorus nodokļu likumdošanas izmaiņu dēļ.

Sarežģīta finansu uzskaite starp LOF un O!Latviju. Būs jāizšķiras par turpmāko darbības modeli.

LOF prezidents V. Tamužs strādājis LOF kopš 2013. gada, bet tagad nolēmis vairs nekandidēt uz LOF Prezidenta amatu. Kopumā ņemot, ir izdevies sasniegt plānoto.

 1. Kosmačeva aicina atzīmēt arī citus cilvēkus, kas ieguldījuši darbu PČ.
 2. Zērnis aicina lepoties ar mūsu sportistu sasniegto. Iespējams, šāda līmeņa komandas mums tuvākajā laikā vairs nebūs.
 3. Holcmane norāda, ka ir aizmirsts ziemas orientēšanās sports, tāpat treneri.

Federācija var sarīkot pasākumus ļoti augstā līmenī, bet izlasēm ir nepietiekošs atbalsts.

 1. LOF komisiju atskaites par 2018. gadā paveikto.

Izlašu komisija

Krastiņš informē par izlašu komisijas darbu.

Vajadzētu plašāk paskatīties uz izlašu attīstību ilgākā laika posmā.

Varbūt rezultātos neredzam milzīgu lēcienu, bet, ņemot vērā mūsu iespējas, ir notikusi liela attīstība. Mums nevajadzētu tik daudz skatīties un salīdzināt mūsu iespējas ar vadošo valstu iespējām, kurām finansējums ir nesalīdzināmi lielāks.

Ozoliņš informē par saviem nodomiem, pārņemot izlases vadību. Ir bijusi viena treniņnometne un, pagaidām, ir grūti detalizēti runāt par plāniem.

Mērķis ir pēc iespējas saglabāt izlases kodolu.

A.Vārna savu piesaistīšanos izlasēm pamato ar redzēto PČ, kas ļoti iedvesmoja.

Ziemas komisija

Gunārs Ikaunieks ir PČ Zviedrijā, tāpēc nav ziņotāja no ziemas komisijas.

Rogaininga komisija

Ilze Lapiņa informē par rogaininga komisijas darbu.

Noticis EČ Ukrainā, piedalījās 46 dalībnieki no Latvijas.

Pagājušajā gadā nenotika Latvijas kauss.

Lielāko sacensību rīkotāji negribēja iesaistīties LK.

Notika LČ Tukumā.

Vislatvijas orientēšanās nakts notika 8 pilsētās ar 1600 dalībniekiem.

Beigusies jau otrā mini-rogo sezona.

Šogad PČ būs Spānijā.

Notiks Latvijas čempionāts, kā arī būs Latvijas kauss.

TakuO komisija

Par takuO komisijas darbu informē Zita Rukšāne.

Sacensības notikušas kopā 22 dienas ar pietiekoši lielu dalībnieku skaitu.

Izcīnītas medaļas PČ. Bija 8500,-finansējums no Paralimpiskās komitejas.

Šogad tikai nepilni 2000,-.

Pasaules rangā divdesmitniekā ir G. Mankus.

Ir ļoti augsts novērtējums par PČ takuO, kas tika sarīkots Daugavpilī.

Velo-o komisija

Raitis Muižnieks informē par velo-o komisijas darbu.

Galvenais notikums bijis MTBO daudzdienas, kas bija ar WRE statusu.

Izlases bija Eiropas čempionātā, kā arī Pasaules čempionātā.

Notika Latvijas kauss 7 posmos.

Šogad ir sastādīts kalendārs, būt LK 8 posmos.

Ir plānota dalība starptautiskās sacensībās.

Tehniskā komisija

Par tehniskās komisijas darbu informē Juris Cebulis.

Komisijai ir plašs darbības lauks.

Kopā notikušas 24 LK un LČ sacensības, 15 sacensībām bija inspektori.

Mērķis, lai visām sacensībām būtu inspektori un inspektoru atskaites.

Paralēli notiek dalībnieku aptaujas, kuras anonīmi tiek nosūtītas rīkotājiem.

Tika sarīkots sacensību rīkotāju seminārs.

Notikusi karšu pārbaude pirms sacensībām, tika pārbaudītas 5 LČ kartes un 1 BČ karte.

Slēdziens, ka grafiskā kvalitāte bija augstā līmenī.

Inspektoru sarakstā ir 24 inspektori.

Vajadzētu padomāt par jauniem starptautiskajiem inspektoriem.

LK rīkotājiem jādeleģē viens cilvēks žūrijas sarakstam.

A.Lupiķis informē par elites sērijas izveidošanas plāniem.

Pašlaik projekta sagatavošana notiek nosacīti slēgtā lokā.

Ideja ir izveidot elites sēriju uz esošās LK seriāla bāzes.

Šīm sacensībām būtu paaugstinātas prasības, piemēram, WRE statuss.

Kopā varētu būt 6-8 sacensību dienas.

Šīs sērijas mērķis ir padarīt orientēšanās sportu vieglāk popularizējamu.

Nolikums būs publiski pieejams aprīļa beigās, maija sākumā.

Skolu sporta komisija

Aigars Vārna informē par komisijas darbu.

Tiek rīkotas skolu o-sprinta tūres, sacensības notika 8 skolās. Kopā piedalījās 2600 dalībnieki. Šo projektu finansē LSFP.

Šogad pavasarī pasākumi būs 6 skolās.

Vēl ir brīva rudens puse.

Latvijas skolu kausā piedalījās 90 skolas, gandrīz 800 dalībnieki.

Šogad būs Mežaparkā.

Tiek rīkotas prezentācijas skolotāju semināros.

Bijis treneru seminārs 3 dienas.

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

Jānis Lazdāns informē par komisijas darbu.

Pagājušajā gadā finansu piesaiste neizdevās kā gribētos.

Viens no veiksmes stāstiem ir Latvijas skolu kauss.

Pagājušajā gadā bija reklāmas televīzijā, radio, bet tas ir ļoti dārgi.

Tika iegādāts inventārs finiša koridoram.

Mēdiju vadītāja ir S.Grosberga. Būtu vēlams, lai LK rīkotāji paši iesūtītu informāciju, lai būtu vieglāk sagatavot rakstus.

Lazdāns sniedz plašāku informāciju par Pasaules čempionātu.

Projektu un attīstības komisija

Matīss Ratnieks informē par O!Latvijas darbu, kā arī komisijas darbu.

O!Latvijas vadībā tika sarīkoti Latvijas čempionāti.

Tika sarīkots Latvijas skolu kauss, kā arī daži korporatīvie pasākumi.

Tika sarīkots Latvijas Telpu orientēšanās kauss, bija dalībnieku rekordskaits.

Septembrī bija Vislatvijas orientēšanās nakts. Šogad plānots vismaz 10 pilsētās.

Ekrāns tika uzstādīts PČ un dažos nomas pasākumos.

Ekrāns martā tika pārdots Stirnu bukam.

Ir iesniegti projekti LSFP, Rīgas domei, LTSA.

Akceptēti visi Rīgas domei iesniegtie projekti.

Ir iesniegti projekti vairākās pašvaldībās.

Notiek sarunas ar LVM par orientēšanās seriālu organizēšanu.

Lielākais projekts bija Pasaules Taku čempionāta rīkošana.

LOF saņēmis tiesības rīkot PK ziemā 2020. gadā Madonā. Vienlaicīgi notiks PČ junioriem un EČ jauniešiem.

Vides komisija

Vides komisijas atskaiti sniedz Dagnis Dubrovskis.

Katru gadu palielinās to platību īpatsvars, kurās ir aizliegts īstenot kādas aktivitātes.

DAP plāno aizliegt sacensības no marta līdz pat augustam rajonos, kur ligzdo mežirbe un tas ir plaši izplatīts putns.

Mūsu sabiedrotie ir mežu īpašnieki, mednieku klubi, jo arī tos ierobežo aizliegumi.

 1. Finansu atskaite par 2018. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I. Straume.

 1. Tamužs informē par 2018. gada budžeta izpildi.

 1. Revīzijas komisijas ziņojums.

Evita Freimane pārstāv revīzijas komisiju. E.Freimane nolasa revīzijas komisijas ziņojumu.

Kongress balso par valdes ziņojuma, gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu

Par 32

Pret 0

Atturas 5

LOF Kongress uzdod nākamajai valdei pārliecināties par Gada pārskata un LOF budžeta(sagatavots pēc naudas plūsmas principa) datu atšķirības pamatotību.

 1. 2019. gada budžeta projekts. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I. Straume.

 1. Tamužs prezentē 2019. gada budžeta projektu.
 2. Lūkins aicina noteikt rentabilitātes rādītājus O!Latvijai, taču negūst Kongresa atbalstu.

LOF Kongress balso par 2019. gada budžetu

Par 36

Pret 0

Atturas 1

Budžets tiek pieņemts.

 1. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Prezidenta amatam.

Tiek izvirzīts Dagnis Dubrovskis.

Balsojums:

Par 33

Pret 4

Līdz ar to par LOF Prezidentu un LOF valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dagnis Dubrovskis

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Viceprezidenta amatam.

Tiek izvirzīta Ildze Straume.

Balsojums:

Par 32

Pret 5

Līdz ar to par LOF Viceprezidentu un LOF valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēta Ildze Straume.

Kongress tiek aicināts izvirzīt kandidātus uz atlikušajām 7 LOF valdes vietām.

Tiek izvirzīti: Jānis Lazdāns, Aigars Kokins, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Juris Cebulis, Matīss Ratnieks, Iveta Holcmane, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna.

Kandidāti apstiprina iespējas darboties kā valdes locekļiem.

Balsu skaitītāji ziņo par balsošanas rezultātiem: kopumā piedalījās 38 balsstiesīgie klubi.

Balsojuma rezultāti: J. Lazdāns 32, A. Kokins 29,G. Ikaunieks 32, A.Lupiķis 29, I.Holcmane 10, J.Cebulis 37, M. Ratnieks 22, I. Lapiņa 35, A.Vārna 32.

Līdz ar to LOF valdē tiek ievēlēti: Juris Cebulis, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Gunārs Ikaunieks, Aigars Vārna, Aigars Kokins, Ainārs Lupiķis.

LOF Kongress apstiprina balsojumu rezultātus:

Par 38

Pret 0

Atturas 0

 1. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Revīzijas komisijai tiek izvirzīti: Ilze Laure, Jānis Bukins, Ivars Pucens.

Balsojuma rezultāti:

Par 36

Pret 0

Atturas 0

 1. LOF Statūtu labojumi.

LOF valde ierosinājusi papildināt LOF Statūtus.

Punktu 2.1. papildināt ar ierakstu: organizēt Latvijas čempionātus un citas sacensības.

Līdz ar to punkts 2.1. būs šāds:

2.1. LOF darbības mērķi ir:

- popularizēt orientēšanās sportu un veicināt tā attīstību,

- vienot visus Latvijas orientieristus,

- vadīt un koordinēt darbu orientēšanās sportā visā valstī,

- pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Orientēšanās Federācijā (IOF) un citās starptautiskās orientēšanās sporta organizācijās,

- sadarboties ar Latvijas valdību, tās mērķu sasniegšanā,

- organizēt Latvijas čempionātus un citas sacensības.

Balsojuma rezultāti:

Par 35

Pret 2

Atturas 0

 1. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.

Saņemti priekšlikumi:

-grozījumi o-skrējiena sacensību noteikumos

Balsojums:

Par 38

Pret 0

Atturas 0

-grozījumi takuO sacensību noteikumos

Balsojums:

Par 33

Pret 0

Atturas 5

-grozījumi Nolikumā par Latvijas orientēšanās sporta sacensību rīkošanas maksu(spēkā ar 2020. gadu).

Balsojums:

Par 33

Pret 0

Atturas 5

-grozījumi LOF noteikumos orientēšanās ar slēpēm

Balsojums:

Par 36

Pret 0

Atturas 0

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2019. gada Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Zita Rukšāne

Protokola liecinieks Matīss Ratnieks

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,021722078323364