Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/3

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/3

2019. gada 19. martā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ildze Straume, Viesturs Tamužs, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis, Jānis Lazdāns, Juris Cebulis, Normunds Bērziņš

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Dagnis Dubrovskis

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Cebulis bija apņēmies uz valdes sēdi sagatavot līguma paraugu ar LK rīkotājiem.

Līgums ir sagatavots. LOF valde apstiprina sagatavoto līguma paraugu.

LOF valde nosaka, ka par Latvijas kausa uzraudzību atbildīgā amatpersona ir Tehniskās komisijas vadītājs.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Notikusi LOF revīzija.
 2. Iesniegts LOF Gada pārskats VID.
 3. Noslēgti līgumi un iesniegtas tāmes par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu LSFP.
 4. Iesniegta atskaite LSFP par ziemas olimpiādi.
 5. Noslēgts līgums ar Rīgas domi par Skolu kausu.
 6. Iesniegta atskaite LSFP par ziemas PČ.

Par 4. jautājumu:

Sagatavots līgums ar Latvijas izlases treneri Jāni Ozoliņu, kurš tiks noslēgts pēc savstarpējas saskaņošanas.

Sagatavota LOF budžeta izpilde un LOF 2019. gada budžeta projekts, kuri tiks publicēti.

LOF valde nolemj veikt nelielas izmaiņas LOF statūtos un sagatavot tās uz LOF Kongresu.

LOF valde izskatījusi M. Stabiņa priekšlikumu par LČ apbalvošanas ceremoniju. LOF valde nolemj sagatavot vadlīnijas par LČ apbalvošanas ceremoniju. Atbildīga Tehniskā komisija.

I.Lapiņa informē, ka publicēts LK rogainingā nolikums.

D.Dubrovskis informē par gaidāmajām DAP papildus prasībām, kas varētu apgrūtināt orientēšanās sacensību organizēšanu.

Par 5. jautājumu:

Turpinās gatavošanās WMOC.

Uz šo brīdi pieteikušies 3070 dalībnieki.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izsludinājusi LOF Kongresu 2019. gada 23. martā. Kongress notiks Majoros, Jomas ielā 4, Elektrum energoefektivitātes centrā. LOF Kongress sāksies 11:00.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks pēc Kongresa.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,094162940979004