Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/03

2008. gada 10. martā
Rīgā


Piedalās:


LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Ģirts Mamis, Gunārs Ikaunieks, Vilnis Veļķeris, Indulis Peilāns, Oskars Zērnis


LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Līsmanis, Māris Blodons, Renārs Roze


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. EOC 2008.
 3. Latvijas izlases.
 4. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Beigusies Sporta Pārvaldes pārbaude par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu. Ir saņemts viens ieteikums, par kura izpildi jāsniedz atbilde. Aizrādījuma būtība: budžeta līdzekļu pārskaitījums veikts 3. janvārī, bet atskaitē uzrādīts, ka maksājums veikts decembrī, līdz ar to nesaskan atskaite ar bankas konta izrakstu par decembri. LOF izpilddirektors atzīst savu vainu, to pamatojot tādējādi, ka gada beigās nebija iespējams veikt maksājumus, jo nestrādāja Valsts kases internetbanka, līdz ar to maksājums tika veikts pirmajā iespējamā dienā, tas ir, 3. janvārī, tā kā budžeta līdzekļi bija ieskaitīti LOF kontā decembrī, tad arī atskaite tika sagatavota par decembri, jo bija Sporta pārvaldes rīkojums, ka par budžeta līdzekļu izlietojumu jāatskaitās līdz 5. janvārim. LOF valde uzdod izpilddirektoram turpmāk nepieļaut šādas paviršības un tiek sagatavota vēstule Sporta pārvaldei.
 • LOF saņemtas 50 jaunas Emit kartes.
 • Iesniegtas atskaites Finanšu ministrijā Sabiedriskā labuma statusa pagarināšanai.
 • Sagatavotas atskaites un tāmes Sporta pārvaldei par valsts budžeta līdzekļiem.
 • Noslēgts līgums ar Rīgas domi par finansiālu atbalstu 2008. gadā.
 • Sagatavots papildus finansējuma pieprasījums LSFP Eiropas čempionāta vajadzībām.
 • Notikusi tikšanās ar Asics pārstāvi par iespējamo atbalstu Eiropas čempionātam un Latvijas izlasei.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.
 • Notikusi tikšanās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. No LOF puses piedalījās Pēteris Apinis un Ģirts Mamis. Saņemts solījums atbalstīt Eiropas čempionātu.
 • Sagatavoti ielūgumi Baltkrievijas sportistiem, kopumā jau, apmēram, 100.
 • 11. martā notiks tikšanās Izglītības un Zinātnes ministrijā par atbalstu Eiropas čempionātam.


Par 2. jautājumu


Notikusi EOC 2008 orgkomitejas sēde kopā ar Ventspils pārstāvjiem. Tika apspriesti savstarpējās koordinācijas jautājumi, kā arī saskaņoti tuvākajā laikā veicamie darbi. EOC 2008 pilnā orgkomitejas sēde notiks 14. martā Rīgā, Hospitāļu ielā 55, 18:00.

Par 3. jautājumu:

LOF saņēmusi vairākus priekšlikumus par izlašu formām. LOF valde nolemj pieņemt Asics piedāvājumu, kas attiecas uz parādes un sprinta formām. Attiecībā par meža formām tiek nolemts izskatīt cenas, kādas piedāvā firmas, un tad pieņemt lētāko variantu.

Gunārs Ikaunieks informē, ka no Portugāles atgriezusies izlase, kas tur atradās treniņnometnē.

Par 4. jautājumu:

 • LOF saņemts iesniegums no AS „Ceļuprojekts” ar lūgumu uzņemt LOF. LOF valde nolemj uzņemt AS „Ceļuprojekts” par pagaidu biedru līdz LOF Kongresam, nosakot biedru naudu 50,- Ls apmērā.
 • Tehniskās komisijas sēde bija paredzēta 17. martā. Ir saņemts iesniegums no Henrija Freimaņa, ka viņš lūdz pārcelt sēdi par vienu dienu. Tiek nolemts TK sēdi sarīkot otrdien 18. martā Rīgā, Hospitāļu ielā 55, 18:00.
 • LOF valde apstiprina Latvijas paralimpiskā kausa Nolikumu, kā arī Latvijas atklātā 2. Paralimpiskā čempionāta Nolikumu un Latvijas 4. atklātā čempionāta orientēšanās taku distancē Nolikumu.
 • LOF valdes apstiprina LOF Sprinta kausa Nolikumu.
 • LOF valde apstiprina LOF karšu komisijas ieteiktās cenas 2008.-2009. gadam rajona uzmērīšanai, kartes koriģēšanai dabā un zīmēšanai pie datora.

Par nākošās valdes sēdes laiku nolemts vienoties tuvāko nedēļu laikā.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,072530031204224