Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Veldze, Lūcija
13.decembris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/10

2018. gada 23. oktobrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ildze Straume, Viesturs Tamužs, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Sandra Grosberga

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolēma sagaidīt no Jari izvērstu ziņojumu par pašreizējo situāciju Latvijas izlasē, perspektīvām un vēlamo darbību nākotnē. Ziņojums būšot oktobrī. Pagaidām vēl ziņojums nav saņemts. Atbildīgais V. Tamužs.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP par projektiem.
 2. Noslēgts līgums ar LSFP par treneru semināru.
 3. Iesniegta atskaite Carnikavas pašvaldībai.
 4. Noslēgts līgums ar Rīgas domi par LK telpās.
 5. Iesniegta atskaite Limbažu pašvaldībai.
 6. Iesniegta atskaite Ventspils pašvaldībai.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj, ka LOF balle notiks 8. decembrī, pirms balles notiks LOF stratēģijas plānošanas seminārs. LOF biedriem ir jāizšķiras, kādas turpmāk būs federācijas prioritātes.

LOF balles organizators ir atrasts un balle, kā arī seminārs, notiks Reiņa trasē.

LOF tehniskā komisija rīkos semināru par LK nākotni. Seminārs notiks 24. novembrī.

LOF valde apspriež jautājumu par Latvijas izlases nākotni. Beidzas līgums ar Pieaugušo izlases treneri, arī izlases menedžeris ir nolēmis pārtraukt sadarbību. Pagaidām nav plānu, kā turpināt izlases vadību. LOF valde aicina Izlašu komisiju iesaistīties šī jautājuma risināšanā.

V. Tamužam bijusi saruna ar Lietuvas pārstāvjiem par Baltijas čempionātu sprinta disciplīnās. Lietuvas pārstāvji uzskata, ka ir problēmas ar valstu izlašu un klubu komandu veidošanu sprinta stafetēs.

N. Bērziņš atsūtījis 2019. gada LK projektu. LOF valde nolemj publicēt LK Projektu, bet galējo lēmumu pieņemt pēc semināriem 24. novembrī un 8. decembrī.

LOF valdē notiek pārrunas ar Sandru Grosbergu par iespēju vairāk spēka un laika veltīt LOF mārketingam, PR aktivitātēm un sponsoru piesaistei. Ir skaidrs, ka tas gan prasīs vairāk finansu līdzekļu.

Par 5. jautājumu:

V. Tamužs piedalījies IOF Kongresā, kas notika oktobrī Prāgā. Noticis arī IOF karšu komisijas seminārs, kurā piedalījies A. Lagzdiņš, ir iesniegta arī atskaite par semināru.

V. Tamužs informē par IOF Kongresu. IOF apstiprinājusi stratēģiju. Pamatā, jākļūst par populārāko piedzīvojumu sportu, mērķis vasaras Olimpiāde.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskatījusi LOF revīzijas komisijas ieteikumus LOF valdei.

LOF valde nolēmusi veikt LOF un O!Latvija valdījumā esošā inventāra uzskaiti, izveidojot inventarizācijas komisiju. Komisijā ir iecelti Atis Heinols, Matīss Ratnieks, Aigars Vārna un Jānis Lazdāns. Sakarā ar gaidāmo LOF inventāra papildinājumu LOF valde ir pagarinājusi inventarizācijas termiņu līdz 31. oktobrim. No valdes atbildīgais ir Matīss Ratnieks.

M. Ratnieks informē, ka inventārs tiek pārvests uz LOF biroju, pamazām tiek uzskaitīts.

Pēc inventarizācijas veikšanas tiks papildināts LOF pakalpojumu cenrādis.

LOF valde nolemj aicināt brīvprātīgā darbā darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot normatīvo dokumentu bāzi un metodoloģiju saistībām starp LOF un O!Latvija, kurš vienlaicīgi varētu uzņemties protokolista pienākumus LOF valdes sēdēs, lai izpildītu revīzijas komisijas ieteikumus. Neviens pieteikums pagaidām nav saņemts.

LOF valde izsludina LOF Kongresu 2019. gada 23. martā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 27. novembrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.039891004562378