Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/7

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/7

2018. gada 17. jūlijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Juris Cebulis, Ildze Straume, Viesturs Tamužs, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis, Jānis Lazdāns, Edgars Sparāns, Normunds Bērziņš

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Daniels Kārkliņš

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Atbildīgie M. Ratnieks un N. Bērziņš. LČ garajā distancē rīkos OK Azimuts Smiltenē. Par LČ naktī tiks uzrunāts SK Briksnis. LČ maratonā tiks rīkots Siguldā.

Ir sagatavots projekts par Baltijas čempionātu sprinta disciplīnās. LOF valde piedāvās šo čempionātu sarīkot Latvijā vienlaicīgi ar Latvijas čempionātu jūnija sākumā. Lietuva noraidījusi priekšlikumu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem EČ jauniešiem.
 2. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 3. Iesniegta atskaite RD par EČ jauniešiem.
 4. Noslēgts līgums ar Sējas novada domi.
 5. Iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai.

Par 4. jautājumu:

LOF valde izskata EČ jauniešiem un PČ junioriem rezultātus. Rezultāti varēja būt labāki, treneriem vajadzētu izvērtēt iespējas pilnveidot jauniešu un junioru sagatavošanas sistēmu un atlases kārtību, lai stimulētu jauniešu un junioru sportiskā līmeņa paaugstināšanu turpmākajos gados. LOF valde uzaicina kādu no treneriem uz nākamo valdes sēdi.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no Latvijas izlases vadības ar lūgumu palielināt izlases budžetu par 6000,-EUR. LOF valde piekrīt šogad apmaksāt papildus izdevumus uz nākamā gada izlases budžeta rēķina.

Par 5. jautājumu:

Aigars Vārna informē par situāciju ar O Week sagatavošanu.

Pašlaik pieteikušies 1020 dalībnieku, pieteikšanās ir slēgta.

Joprojām ir problēmas ar distanču plānošanu.

Jānis Lazdāns informē par situāciju ar PČ sagatavošanu.

Noticis Selection Races 6.-8. jūlijā Limbažos un Līgatnē.

Ir labas atsauksmes no dalībniekiem. Sacensībās tika pārbaudīta arī PČ IT komanda, kā arī starta brigāde.

Valdes sēdē ieradies Daniels Kārkliņš, lai informētu par PČ tehniskajiem jautājumiem.

Pabeigts darbs pie arēnu sagatavošanas, sagādāts inventārs, pasūtīti visi pakalpojumi.

Notiek intensīvs darbs pie pēdējā biļetena.

Ilze Lapiņa informē, ka ir notikusi atlase PČ takuO izlasei. LOF valde apstiprina izlases sastāvu.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskata LOF revīzijas komisijas ieteikumus LOF valdei.

LOF valde nolemj veikt LOF un O!Latvija valdījumā esošā inventāra uzskaiti, izveidojot inventarizācijas komisiju. Komisijā būs Atis Heinols, Matīss Ratnieks, Aigars Vārna un Jānis Lazdāns. Sakarā ar gaidāmo LOF inventāra papildinājumu LOF valde pagarina inventarizācijas termiņu līdz 31. oktobrim. No valdes atbildīgais būs Matīss Ratnieks

Pēc inventarizācijas veikšanas tiks papildināts LOF pakalpojumu cenrādis.

LOF valde nolemj aicināt brīvprātīgā darbā darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot normatīvo dokumentu bāzi un metodoloģiju saistībām starp LOF un O!Latvija, kurš vienlaicīgi varētu uzņemties protokolista pienākumus LOF valdes sēdēs, lai izpildītu revīzijas komisijas ieteikumus. Neviens pieteikums pagaidām nav saņemts.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 21. augustā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,022611856460571