Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/04

2008. gada 14. aprīlī
Rīgā


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Ģirts Mamis, Vilnis Veļķeris, Indulis Peilāns


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas izlases.
 3. EOC 2008.
 4. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Notikusi tehniskās komisijas sēde par karšu rajonu rezervēšanu.N
 • Noslēgts līgums, sagatavotas tāmes LSFP finansējuma piesaistei 2008. gadā.
 • Sagatavota vēstule un tāmes Rīgas domei par papildus finansējumu 2008. gadā.
 • Sporta pārvaldē iesniegta LOF vēstule-atskaite par konstatēto pārkāpumu novēršanu.
 • LOF veikusi OS sacensību apdrošināšanu, tas attiecas uz LČ, LK un citām sacensībām, kurās kā rīkotājs ir minēta LOF.
 • Iesniegta atskaite Rīgas domei par līdzekļu izlietošanu Lieldienu balvā.
 • Iesniegta atskaite VID
 • Nosūtīts pieteikums Pasaules kausam Norvēģijā. No Latvijas piedalīsies Bertuks, Sirmais, Roze, Skrastiņa.

Pēdējā mēneša laikā ir daudz vēstuļu, rēķinu Pasaules skolēnu čempionāta sakarā, kā arī klubu pasākumu atbalstam.


Par 2. jautājumu


LOF valde pieņem lēmumu uz Pasaules junioru čempionātu Zviedrijā sūtīt izlasi šādā sastāvā: 6 puiši, 4 meitenes un 2 treneri.

Firma, kura gatavos formas Latvijas izlasei Eiropas čempionātam, ir lūgusi iesniegt sarakstus ar izmēriem, valde nolemj to uzdot izlases trenerim Ikauniekam. Problēma ir tā, ka nav zināms izlases sastāvs.


Par 3. jautājumu:

11. aprīlī ir notikusi EOC sēde. Gatavošanās Eiropas čempionātam noris sekmīgi, ir gan finansiālas problēmas, bet ar to risināšanu nodarbojas LOF Prezidents.

No Latvijas sacensību žūrijā būs LOF veceprezidents Juris Cebulis.

Ir sagatavots un publicēts 3. biļetens.

Notikusi arī EOC sēde Ventspilī.

 

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 12. maijā
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0,026971101760864