Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.jūnijs /
Mairita, Bernedīne, Biruta
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/6

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/6

 1. gada 19. jūnijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Juris Cebulis, Ildze Straume, Viesturs Tamužs, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis, Jānis Lazdāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Atbildīgie M. Ratnieks un N. Bērziņš. Ir panākta konceptuāla vienošanās par LČ sprintā rīkošanu Limbažos ar ZVOC. LOF valde aicinās vidējo distanci un stafeti sarīkot OK Stigai, bet garo distanci šī gada PČ kartēs Siguldā. Vēl jāatrod rīkotāji LČ naktī.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem EČ takuO.
 2. Noslēgts līgums ar LSFP par finansējumu skolu sprinta tūrei.
 3. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 4. Noslēgts līgums par sacensību rīkošanu ar Jaunsardzi.

Par 4. jautājumu:

LOF valde lūgs kādu izlases pārstāvi nākamajā valdes sēdē informēt par EČ. Nav ieradies neviens pārstāvis.

Igaunijas OF atsūtījusi piedāvājumu 2019. gada BČ datumiem. Tie varētu būt 25.-26.05. LOF valde nolemj atbalstīt minētos datumus.

Ir sagatavots projekts par Baltijas čempionātu sprinta disciplīnās. LOF valde piedāvās šo čempionātu sarīkot Latvijā vienlaicīgi ar Latvijas čempionātu jūnija sākumā.

Saņemts iesniegums no Ogres sporta centra. Iesniegums ir par izmaiņām PČ junioriem atlases sacensībās. LOF valde nolemj nemainīt atlases kārtību.

LOF valde nolemj izņemt O Week sprintu no Latvijas kausa vērtējuma. LOF valde aicina klubus pieteikties uz LK sprintā kārtas sarīkošanu 15. septembrī.

Par 5. jautājumu:

Aigars Vārna informē par situāciju ar O Week sagatavošanu.

Tiek gatavots O Week 2. biļetens, problēmas ar distanču plānošanu, jo visi ir iesaistīti arī citos darbos. Vēl ir arī problēmas ar starta brigādes veidošanu. Pārējās pozīcijas ir samērā nodrošinātas.

Jānis Lazdāns informē par situāciju ar PČ sagatavošanu.

Notikušas Zviedrijas izlases atlases sacensības Līgatnē.

Nākamais pasākums ir Selection Races 6.-8. jūlijā Limbažos un Līgatnē.

Pagājušajā nedēļā bija ieradies karšu inspektors. Pašlaik notiek inspekcija par distancēm.

Notiek arī TV pārstāvju inspekcija. Saņemts saskaņojums ar DAP.

Turpinās PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis Lazdāns lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskata LOF revīzijas komisijas ieteikumus LOF valdei.

LOF valde nolemj veikt LOF un O!Latvija valdījumā esošā inventāra uzskaiti, izveidojot inventarizācijas komisiju. Komisijā būs Atis Heinols, Matīss Ratnieks, Aigars Vārna un Jānis Lazdāns. Komisijai jāveic uzskaite līdz 31. maijam. No valdes atbildīgais būs Matīss Ratnieks, lai varētu pabeigt inventarizāciju līdz nākamajai valdes sēdei.

Pēc inventarizācijas veikšanas tiks papildināts LOF pakalpojumu cenrādis.

LOF valde nolemj aicināt brīvprātīgā darbā darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot normatīvo dokumentu bāzi un metodoloģiju saistībām starp LOF un O!Latvija, kurš vienlaicīgi varētu uzņemties protokolista pienākumus LOF valdes sēdēs, lai izpildītu revīzijas komisijas ieteikumus. Neviens pieteikums pagaidām nav saņemts.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 17. jūlijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,033621072769165