Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/5

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/5

2018. gada 15. maijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Juris Cebulis, Ildze Straume, Matīss Ratnieks, Viesturs Tamužs, Normunds Bērziņš, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Pagaidām rezultātu nav, bet ir vairākas versijas, kas varētu būt LČ rīkotāji. Atbildīgie M. Ratnieks un N. Bērziņš.

LOF valde lemj par iespējām iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā. Jautājums tiks aktualizēts pēc Pasaules čempionāta.

Ir saņemts informācijas pieprasījums no Antidopinga aģentūras. Atbildi sagatavos un sniegs N. Bērziņš. Atbilde iesniegta.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite Rīgas domei par Skolu kausu.
 2. Iesniegta atskaite LTSA par Skolu kausu.
 3. Iesniegta atskaite Olaines pašvaldībai.
 4. Pasūtītas medaļas Latvijas un Baltijas čempionātiem.
 5. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 6. Iesniegta atskaite Paralimpiskajai komitejai.
 7. Parakstīts līgums ar Ventspils pašvaldību.
 8. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem EČ.

Par 4. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē par EČ takuO. Ļoti labi iespaidi par sacensību distanču kvalitāti. Sasniegtie rezultāti labi. Ņemot vērā, ka šobrīd nav skaidrs izlases sastāvs uz PČ atklātajā grupā, par atlases sacensībām tiks izsludināti TakuO LČ un Eiropas kausa posms, kas notiks Kāpā. Ilze Lapiņa turpmāk iesaistīsies takuO finansējuma izlietojuma plānošanā.

Tamužs ierosina rudenī sarīkot plašāku semināru par dažādiem ar sportu saistītiem aspektiem, ieskaitot antidopinga jautājumus.

LOF valde lūgs kādu izlases pārstāvi nākamajā valdes sēdē informēt par EČ.

Par 5. jautājumu:

Par O Week direktoru piekritis būt Aigars Vārna.

Ņemot vērā pieteikušos dalībnieku skaitu uz O Week, ir skaidrs, ka jārēķinās ar mazākiem ieņēmumiem. Jārēķinās ar ieņēmumu samazinājumu vismaz 50000,- apmērā.

Notiek darbs pie WTOC 3. biļetena. Biļetens būs gatavs tuvākajās dienās.

Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis Lazdāns lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskata LOF revīzijas komisijas ieteikumus LOF valdei.

LOF valde nolemj veikt LOF un O!Latvija valdījumā esošā inventāra uzskaiti, izveidojot inventarizācijas komisiju. Komisijā būs Atis Heinols, Matīss Ratnieks, Aigars Vārna un Jānis Lazdāns. Komisijai jāveic uzskaite līdz 31. maijam.

Pēc inventarizācijas veikšanas tiks papildināts LOF pakalpojumu cenrādis.

LOF valde nolemj aicināt brīvprātīgā darbā darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot normatīvo dokumentu bāzi un metodoloģiju saistībām starp LOF un O!Latvija, kurš vienlaicīgi varētu uzņemties protokolista pienākumus LOF valdes sēdēs, lai izpildītu revīzijas komisijas ieteikumus.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 19. jūnijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,025265216827393