Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/4

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/4

2018. gada 17. aprīlī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Juris Cebulis, Ildze Straume, Matīss Ratnieks, Viesturs Tamužs, Normunds Bērziņš, Ilze Lapiņa

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Matīss Ratnieks.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Termiņš- 20. marta valdes sēde. Termiņš tiek pagarināts līdz nākamajai valdes sēdei. Pieteikumi nav saņemti. Tiks veiktas pārrunās ar potenciālajiem rīkotājiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noslēgti līgumi ir Rīgas domi par finansējumu.
 2. Noslēgts līgums ar LVM.
 3. Pasūtītas medaļas Latvijas čempionātam.
 4. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
 5. Iesniegtas tāmes un atskaites Paralimpiskajai komitejai.

Par 4. jautājumu:

J.Cebulis informē par sociālās uzņēmējdarbības projektu, ko īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar Altum.

Ir saņemts informācijas pieprasījums no Antidopinga aģentūras. Atbildi sagatavos un sniegs N. Bērziņš.

Par 5. jautājumu:

Joprojām trūkst O Week direktors. Notiks pārrunas ar vairākiem iespējamiem kandidātiem. Atbildīgais J. Lazdāns. V. Tamužs apņemas piesaistīties šī jautājuma risināšanā.

Marta beigās vizītē Latvijā bijuši WTOC inspektori. Tika pārbaudīta distanču kvalitāte, atzīstot tās par atbilstošām. Notiek darbs pie 3. biļetena.

I.Sraume informē, ka notiek WMOC saskaņošanas darbi, notiek sarunas ar Carnikavas pašvaldību.

V.Tamužs piedalījies pieaugušo izlases sanāksmē. Visi nopietni gatavojas Pasaules čempionātam, tāpēc arī uz Eiropas čempionātu izlase dodas plašā sastāvā.

Turpinās reklamēšanās ārzemju preses izdevumos un interneta portālos.

Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis Lazdāns lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

Par 6. jautājumu:

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 15. maijā.

Protokolēja Matīss Ratnieks.


atpakaļ

0.032552003860474