Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2018

Jūrmala 2018. gada 24. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2018

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Valdes atskaite par 2017. gadā paveikto. V. Tamužs.
 5. LOF komisiju atskaites par 2017. gadā paveikto.
 6. Finansu atskaite par 2017. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I.Straume.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. 2018. gada budžeta projekts. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I.Straume
 9. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 10. Citi.

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 41 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 25 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

2.Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Viesturs Tamužs paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.

Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami. Kongresam nav iebildumu.

Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Edmunds Zvaigzne un Normunds Bērziņš. Iebildumu nav.

Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Zita Rukšāne un Anastasija Smoļakova. Iebildumu nav.

3.Jaunu biedru uzņemšana.

Ģ. Mamis informē, ka saņemts iesniegums no NSP Liepava par izstāšanos no LOF.

Ģ. Mamis informē, ka saņemti 3 iesniegumi uzņemšanai LOF.

Saņemts iesniegums par „Būdaskalns” uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts
 • statūti

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 25

Pret 0

Atturas 0

„Būdaskalns” tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par Carnikavas novada pašvaldības uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts
 • Reģistrācijas apliecība

Balsojums par Carnikavas novada pašvaldības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 25

Pret 0

Atturas 0

Carnikavas novada pašvaldība tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par Cēsu novada pašvaldības uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, pašvaldības lēmums par iestāšanos

Balsojums par Cēsu novada pašvaldības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 26

Pret 0

Atturas 0

Cēsu novada pašvaldība tiek uzņemta LOF.

Līdz ar to Kongresā ir 26 balsstiesīgi biedri.

 1. Valdes atskaite par 2017. gadā paveikto. V. Tamužs.

Atskaiti sniedz LOF prezidents Viesturs Tamužs. LOF valdes darba pamatā ir izstrādātā LOF stratēģija. Regulāri notiek valdes sēdes, ir ļoti augsts apmeklētības līmenis. No 12 valdes sēdēm, 7 ir bijuši visi valdes locekļi. Bieži piedalās pārstāvji no klubiem. Aktivizējies komisiju darbs. Ir ievērojami izaudzis pārvaldes aparāts, tas saistīts ar čempionātiem. Gandrīz katru nedēļu notiek tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

Pieaugusi dokumentu aprite. Pēdējā laikā jūtams juridiskā atbalsta trūkums.

Ir nomainītas telpas, pieaug inventāra apjoms.

Esam kļuvuši par organizāciju ar lielāko budžetu starp tautas sporta veidiem.

Pagājušā gada budžets pārsniedz pus miljonu, šogad tas ir plānots jau miljona apjomā.

Finanšu pārvaldībai ir par maz resursu. Ir lietas, kas nav izdarītas, uz ko norādīja arī revīzijas komisija.

Ir izaicinājumi, kas rada bažas par nākotni. Pirmkārt, tas saistīts ar nodokļu reformu. Samazinās arī LSFP finansējums, neskatoties uz to, ka mūsu rezultāti nepasliktinās. Un tad ir jautājums par nākotni pēc 2019. gada.

Pēc veiksmīgā PK 2017. gadā, droši virzāmies uz PČ. Daudz tiek darīts kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, tiek rīkoti semināri par visdažādākajām tēmām.

Joprojām aktuāls jautājums par jauniem karšu zīmētājiem.

Bija problēmas ar licenču piemērošanu IT jomā, bet tas ir sakārtots.

Ļoti pareizs lēmums bija sporta metodiķa vietas izveidošana LOF. Tiek gatavoti metodiskie materiāli, notiek semināri, pēdējā piedalījās 109 sporta skolotāji.

Īpašs stāsts ir orientēšanās paveidu attīstība un uzplaukums. Gribētos masveidības pieaugumu klasiskajā orientēšanās sportā.

Ir lielas problēmas ar jauniešu treneriem.

Mērķis joprojām ir zelts stafetē PČ šogad. Šim mērķim tiek organizēti gan semināri, gan treniņnometnes, gan citi pasākumi izlasēm.

Pozitīvi, ka ir jūtama jauno sportistu parādīšanās un konkurence.

Šogad beidzas Jari Ikaheimonena līgums par izlašu vadīšanu. Pašlaik nav redzams, kas viņu varētu aizstāt. Trūkst arī citu izlašu vadītāji un to palīgi.

Mūsu finansu resursi izlasēm joprojām ir ļoti mazi, salīdzinot ar citām valstīm.

Esam sākuši sastrādāties ar televīziju, sekmīgi strādāja Aija un tagad Sandra.

Ir problēmas ar sponsoriem, tas ir saistīts ar atpazīstamību. Notiek aktīvs lobēšanas darbs.

Tiek attīstīta sadarbība ar Jaunsardzi.

Attīstījies darbs arī starptautiskā līmenī, aktīvi strādājam grupā NORD.

Notikuši augsta līmeņa starptautiski semināri.

Jādomā, ko darīt tālāk, kad beigsies čempionāti. Nepatīkama ziņa, ka LOF vajadzības ir lielākas par ieņēmumiem.

Pirms nākamā Kongresa vajadzētu sarīkot konferenci par LOF nākotni.

 1. LOF komisiju atskaites par 2017. gadā paveikto.

Izlašu komisija

Krastiņš iepazīstina ar izlašu komisijas atskaiti. Tiek sniegta informācija par to, kā ticis iztērēts izlases budžets. Pamatā tas ir PČ un PK. Nākamā pozīcija ir izlases nometnes. Tika piešķirti līdzekļi arī treneru algošanu, tas gan izdevās tikai pus gadu.

Šogad ievērojami līdzekļi tiks izlietoti Eiropas čempionātam.

Patīkamā puse ir pašas sacensības, kas gan no izlases vadības puses ir visgrūtākais.

Mūsu stiprākā puse ir stafetes.

Šī gada plāns ir līdzīgs kā pagājušajā gadā, tikai visas nometnes, izņemot vienu, būs Latvijā.

Finansiāli šis gads būs līdzīgs pagājušajam.

M.Stabiņš uzdod jautājumu, vai būs pilna komanda BČ, atšķirībā no 2017.gada? Šogad būs pilna komanda, ja nebūs kādas problēmas pēc Eiropas čempionāta.

Tiek uzdots jautājums, vai nevar mainīt garo distanci pret vidējo? Tas atkarīgs no nolikuma, ko pieņem valstu pārstāvji.

J.Lazdāns uzdod jautājumu, kāds sportistu vērtējums par iepriekšējo gadu un noskaņojums 2018. gadam.

Visi ir ļoti motivēti 2018. gadam. Vērtējums ir dažāds, atkarībā no panākumiem 2017. gadā.

Krastiņš informē par Edgara Bertuka gatavošanos sezonai un iespējām startēt Eiropas čempionātā.

Ziemas komisija

Par ziemas komisijas darbu informē Gunārs Ikaunieks. Pēdējos gados darbs ir sarežģīts, pagājušā gada LČ bija decembrī, šogad izdevās februārī.

Pietrūkst cilvēki, kuri varētu noorganizēt sacensības Latvijā. Sākuši darbu vairāki jauni treneri, kuri varētu palīdzēt.

Sniega nometnes notiek Skandināvijā. Drīz būs iespējas gatavoties arī Latvijā.

Uz EČ aizbrauca tikai viens pieaugušais, tam bija dažādi iemesli, arī gatavošanās PČ vasarā.

Jauniešiem tika izcīnīta 3. vieta stafetē.

Startēts Skandināvu junioru kausā. Šīs sacensības varētu notikt arī Latvijā.

Rogaininga komisija

Ilze Lapiņa informē par rogaininga komisijas darbu. Svarīgākais bija PČ rogainingā, kā arī izcīnītās vietas-visas pirmās trīs vietas bija Latvijas vīriešiem.

Piedalījās 27 valstis, 986 dalībnieki.

Notika arī Eiropas čempionāts Itālijā. Latvija arī tur tika labi pārstāvēta.

Notika LK ar 7 posmiem.

Ir ļoti strauja sacensību attīstība.

Vislatvijas orientēšanās nakts notika 6 pilsētās.

Šogad būs EČ Ukrainā. LČ notiks Tukumā.

Šogad vairs nenotiks LK.

TakuO komisija

Par takuO komisijas darbu informē Zita Rukšāne.

Pašlaik notiek PČ takuO inspekcija Daugavpilī.

Labākais rezultāts PČ takuO Lietuvā bija 6. vieta stafetē.

Bija EK posms Daugavpilī, kur tika izmēģināta atzīmēšanās ar Identiem.

Arī šogad būs EK posms pirms PČ.

Sacensībās piedalās maz dalībnieku no Latvijas, kas ir liela problēma organizatoriem.

Problēmas šogad izveidot komandu PČ, jo labākie ir organizatoru sastāvā.

Attiecībā uz paralimpisko komandu problēmu ir mazāk, ir pietiekošs finansējums, kā arī stabili dalībnieki.

Ir pagarināti starptautisko inspektoru sertifikāti.

Velo-o komisija

Raitis Muižnieks informē par velo komisijas darbu. Notikušas vairākas augsta līmeņa sacensības Latvijā.

Ir vairāki paveidi, piemēram, velorogainings.

Izlase startēja visos PK posmos un arī PČ Lietuvā.

Ir LK un tiek veidots Latvijas rangs. Piedalās daudz lietuviešu, kā arī pārstāvji no citām valstīm.

Šogad būs LK ar 7 posmiem. Izlase piedalīsies gan EČ, gan PČ.

Tamužs uzdod jautājumu, kas būtu jādara, lai sasniegtu augstākas vietas čempionātos?

Jāieliek pamati jau no junioru vecuma, vajadzīgi treneri un lielāks finansējums.

Lai popularizētu, jāveicina paveidu attīstība.

I.Holcmane uzskata, ka ir slikti, ka sporta skolu programmās nav veloorientēšanās, tāpēc nav iespēja iegādāties tehniku.

Tehniskā komisija

Par tehniskās komisijas darbu informē Juris Cebulis.

Tehniskās komisijas darbības jomas ir dažādas. Komisija ir atvērta jauniem biedriem, kas gribētu iesaistīties kādā jomā.

Ir cerības, ka inspektoru aktivitāte tiks uzlabota. Tas ir svarīgi arī lai nodrošinātu objektīvu informāciju par sacensību kvalitāti.

Tiek ņemta vērā arī sacensību dalībnieku aptauja.

Notikuši 4 semināri.

Ticis pieņemts lēmums par bezkontakta atzīmēšanās sistēmas lietošanas kārtību.

Iveta Holcmane uzskata, ka nav nodrošināts godīgums attiecībā uz bezkontakta sistēmas lietošanu.

Notikušas plašas diskusijas, kuru rezultātā ir pieņemts attiecīgais lēmums.

Nākotnes priekšlikums ir veikt karšu pārbaudes pirms sacensībām.

J.Lazdāns informē, ka ir daudz saskāries ar šo jautājumu, gatavojot PČ kartes.

Šādas pārbaudes būtu ļoti vēlamas.

G.Ikaunieks piedāvā sākt ar LČ un tad turpināt ar LK sacensību kartēm.

J.Krastiņš aizrāda, ka tad jāizstrādā metodika, kā notiks pārbaude.

A.Lagzdiņš informē, kā praktiski notiek šī pārbaude.

Žūrijā ir 19 kandidāti, kurus jāapstiprina LOF valdei.

Skolu sporta komisija

Aigars Vārna informē par komisijas darbu. Notika skolu sprinta tūre, kas tika organizēta sadarbībā ar LSFP. Turpinājums atkarīgs no skolas vadības, skolotājiem.

Šogad arī notiks šādas sacensības.

Akcentam vajadzētu būt uz reģioniem, kur orientēšanās nav tik attīstīta.

Ļoti labs apmeklējums ir skolu rogainingiem.

Pagājušajā gadā notikušas ļoti daudz telpu orientēšanās sacensības.

Pagājušajā gadā notika Skolu orientēšanās kauss 4 kārtās, šogad būs 1 kārta Etnogrāfiskajā muzejā.

Skolas aktīvākas Vidzemes reģionā.

Notikuši semināri Jaunsargiem un sporta skolotājiem.

Ir vietas, kur ir lielas problēmas ar treneru piesaistīšanu sporta skolām un pulciņiem.

Pašlaik vissteidzamāk treneri vajadzētu Saldū un Liepājā.

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

J.Lazdāns informē par komisijas darbu. Bija cerēti labāki rezultāti sponsoru meklējumos.

Notiek iknedēļas tikšanās LOF birojā. Aija ļoti labi iejutās orientēšanās sportā, diemžēl, vairs nestrādā LOF.

Bijusi sadarbība ar reklāmas aģentūru.

Ir bijušas preses relīzes gan pirms, gan pēc LOF sacensībām, filmēti video sižeti. Bijušas TV tiešraides.

Iesaistīti vairāki fotogrāfi.

Mārketinga komisija ir iesaistījusies visos LOF pasākumos, piemēram, Skolu kausā, telpu orientēšanās sacensībās utt.

Lielākais darbs bija saistībā ar Pasaules kausu.

Arvien grūtāk atrast atbalstītājus pasākumiem.

Ir sniegta informācija arī no citiem LOF pasākumiem, arī no PČ Igaunijā.

Ir tapis video rullītis sadarbībā ar LVM, kurš tiek rādīts Latvijas televīzijās.

Šogad nebūs LK brošūras, jo valde pieņēmusi šādu lēmumu.

J.Lazdāns prezentē atskatu par PK Cēsīs.

Bijuši vairāki jauni izaicinājumi-gan ar kartēm, gan, īpaši, ar televīziju.

Tiek sniegta informācija, kā notiek gatavošanās šī gada PČ.

Jau notikušas 6 inspektoru vizītes, drīz būs nākamā.

Projektu un attīstības komisija

Matīss Ratnieks informē par O!Latvijas darbu. Sarīkoti LČ, kā arī vairāki pasākumi, kā Skolu kauss, PK atklātās sacensības, telpu orientēšanās, Jaunsardzes pasākumi, Vislatvijas nakts. Notikušas minirogaininga sacensības.

Vislatvijas nakts šogad jau būs vēl vairāk pilsētās.

Notiks telpu sacensības PČ laikā Nacionālās bibliotēkas telpās.

Ekrāns lietots vairākos pasākumos. Peļņa bijusi ap 3000,-EUR, kā arī ietaupīta ekrāna īre PK pasākumiem.

Matīss Ratnieks informē par komisijas darbu.

Projektus raksta arī Ildze un Aigars.

Apstiprināti 3 LSFP projekti.

Apstiprināti arī vairāki projekti, kuri tika iesniegti pašvaldībām, kā arī Latvijas Tautas sporta asociācijā.

Izveidojusies sadarbība ar NORD grupu, kā arī ar Lietuvas Orientēšanās federāciju.

M.Ratnieks informē par PČ takuO sagatavošanas gaitu.

M.Ratnieks informē par jaunu projektu.

Projekta ideja ir apvienot informāciju par visām tautas sacensībām, veidojot kopēju reklāmas kampaņu.

Šis projekts prezentēts LVM, kas izrādījuši interesi.

Vides komisija

Dagnis Dubrovskis atsūtījis vides komisijas atskaiti.

Ir sniegts atbalsts sacensību saskaņošanai, kā arī sagatavota informācija par saskaņošanas kārtību.

Komisija seko līdz, lai sacensību rīkošanu un saskaņošanu neapgrūtinātu jauni normatīvie akti.

LOF biedri tiek aicināti ļoti nopietni izturēties pret saskaņojumiem ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

 1. Finansu atskaite par 2017. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I. Straume.

 1. Tamužs informē par 2017. gada budžeta izpildi.

Budžetu veido divas struktūras-LOF un O!Latvija.

Atskaitē ir redzami reālie budžeta izpildes rezultāti.

 1. Revīzijas komisijas ziņojums.

Evita Freimane pārstāv revīzijas komisiju. E.Freimane nolasa revīzijas komisijas ziņojumu.

Komisijai ir arī vairāki priekšlikumi, kas apvienoti ieteikumos LOF valdē.

Krastiņš iebilst, ka prasības ir pārāk augstas un tās vispirms ir jāsaskaņo ar LOF valdes pārstāvjiem, kas atbildēs par ieteikumu izpildi.

Kongress balso par valdes ziņojuma, finansu atskaites un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu

Par 25

Pret 0

Atturas 0

 1. 2018. gada budžeta projekts. V. Tamužs. Ģ. Mamis. J. Lazdāns. M. Ratnieks. I. Straume.

 1. Tamužs prezentē 2018. gada budžeta projektu.

LOF Kongress balso par 2018. gada budžetu

Par 25

Pret 0

Atturas 0

Budžets tiek pieņemts.

 1. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.

Saņemti divi priekšlikumi:

-Biedrības A2 priekšlikums LOF kongresam par grupu samazināšanu ziemas orientēšanās sacensībās.

Biedrības A2 ziemas orientēšanās biedru grupa iesaka samazināt grupa
skaitu ziemas OS sacensībās veterānu grupās, jo :
1.Dalībnieku skaits ziemas orientēšanās sacensībās pēdējos gados ir
samazinājies;
2.Slēpošanas ātrums un veiktspēja ar vecumu samazinās lēnāk, nekā
skriešanā, kur kustību (soļu) biežums ir daudz lielāks;
3.Palielināsies dalībnieku skaits grupā un līdz ar to konkurence;

4.Mazāks skaits distanču plānošanā;
5. V35 grupā slēpojošie orientieristi ir konkurētspējīgi E grupā, ja
prot labi slēpot.
Priekšlikums! Jauniešu grupas paliek nemainīgas! VS21E, VS21A, VS40,
VS50, VS60, VS65,VS70,VS75,VS80, respektīvi tiek izņemtas 35,45,55
vecuma grupas.

Balsošanai tiek piedāvāts izmainīt ziemas os noteikumu 1.pielikuma punktu 1.5, atļaujot apvienot blakus esošās vecuma grupas.

Balsojums:

Par 21

Pret 0

Atturas 1

-LOF TK ierosina atcelt “Nolikumu par Latvijas orientēšanās sporta karšu reģistrācijas maksu” un uzdot LOF valdei pilnveidot “Latvijas orientēšanās karšu reģistrēšanas kārtību”.

Pamatojums:

LOF Statūtos ir ierakstīts, ka LOF darbības uzdevums ir “kārtot Latvijas OS karšu reģistru”.

Kāpēc tas jādara?

Ikviena karte (tai skaitā orientēšanās karte) ir Latvijas vēstures liecība un pasaules kultūras mantojums. Mēs visi kopā (un katrs individuāli) esam atbildīgi par to, lai šis kultūras mantojums tiktu saglabāts. To nosaka arī likumi (Bibliotēku likums,Obligāto eksemplāru likums). Saskaņā ar šiem likumiem, ikviena iespieddarba (tai skaitā karšu) 5 paraugi ir jānodod bibliotēkai. Savā būtībā LOF Karšu reģistrs pilda O-karšu virtuālās bibliotēkas funkciju un mūsu pienākuma minimums ir vismaz visu O-karšu elektronisko versiju uzkrāšana.

LOF TK aicina darīt visu iespējamo, lai karšu reģistrācija tiktu atvieglota un tiktu piereģistrētas gan tās kartes, kuras vēl tikai top, gan arī tās kartes, kuras ir tapušas pagātnē, bet nav atrodamas reģistrā.

Iecerētie darbi:

- Mazināt karšu īpašnieku bažas par reģistra attēlu pirātisku izmantošanu. Darbs jau notiek – reģistra karšu attēliem tiek pievienota ūdenszīme, kas padara pirātisku izmantošanu neiespējamu. Var vēl pievienot arī rakstisku pretpirātisma brīdinājumu. LOF var rakstiski apliecināt, ka nenotiks nekāda nesankcionēta karšu izmantošana.

- Vienkāršot karšu reģistrēšanas procedūru (darbs ir ieplānots un uzsākts) – dot iespēju ikvienam LOF biedram (nevis tikai LOF TK pārstāvjiem) autorizēties un veikt datu ievadi O-karšu reģistrā.

- Atcelt karšu reģistrēšanas maksu.

Aicinot balsot par karšu reģistrēšanas maksas atcelšanu, mēs aicinām ikvienu balsotāju apzināties, ka šis balsojums nav tikai par naudu. Šis balsojums vienlaicīgi nozīmē personīgu apņemšanos rūpēties, lai jūsu kartes, jūsu kluba kartes, jūsu apkaimes kartes (arī ziemas kartes, rogaininga kartes, telpu kartes, taku kartes utml.) – visas tiktu savadītas O-karšu reģistrā, lai orientieristi sagaidītu Latvijas simtgadi ar piepildītu un sakārtotu O-karšu reģistru.

Balsojums:

Par 23

Pret 0

Atturas 0

 1. Citi.

-Saņemts iesniegums no Ojāra Millera:

Lūdzu rast iespēju pārcelt LOF čempionātu, kurš paredzēts 8.- 9. septembrī vienu nedēļu vēlāk, vai vienu nedēļu ātrāk, jo 8. septembrī notiek Stirnubuka sacensību posms Gaiziņkalnā.

Tā kā abos pasākumos ņem dalību gan labākie orientieristi, gan citi OS sporta piekritēji uzskatu, ka ir nelietderīgi gan no finansiālā, gan sportiskā viedokļa šos pasākumus rīkot vienā dienā.

Piedāvājums- LOF čempionāts notiek 15.-16. septembrī un 8.CBR kauss pārceļas uz 9. septembri.

LOF Kongress nolemj šo jautājumu deleģēt valdei.

-J. Lazdāns informē par mediju projektu. Šis projekts uzsākts, lai plašāk informētu sabiedrību par orientēšanās sportu. Tiks sagatavotas video reklāmas, kas informēs par orientēšanās sportu un tuvākajiem pasākumiem.

-Otārs Putrālis no OK Smiltene piedāvā uzlabot LOF normatīvo bāzi. Iemesls-netika piešķirts LK statuss Azimuta 3dienām.

Trūkst normatīvo aktu, kas izvērtē iesniegtos pieteikumus LK organizēšanai.

Piedāvā izveidot darba grupu, kas sagatavotu šos normatīvo aktus.

Rezultātā izveidotos sacensību rangs, kuru izmantot, piešķirot LK statusu.

 1. Tamužs izsaka pateicību par vēlmi iesaistīties. Līdz šim ir pietrūkusi apņēmība šos jautājumus sakārtot, kaut bijušas diskusijas ar dažādiem piedāvājumiem.
 2. Ikaunieks aicina nepārspīlēt ar prasībām LK organizatoriem, lai pārāk nesadārdzinātu sacensību rīkošanu.
 3. Tamužs uzskata, ka trūkst LK vadītāja, kas uzņemtos šo jautājumu risināšanu.
 4. Knēts aicina palikt pie sistēmas, ka viens klubs rīko ne vairāk par vienu LK posmu, lai LK posmu skaits būtu ierobežots.

LOF Kongress aicina Otāru uzņemties iniciatīvu, lai izveidotu darba grupu un sagatavotu attiecīgos normatīvos dokumentus sadarbībā ar LOF valdi.

Balsojums:

Par 20

Pret 0

Atturas 0

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2018. gada Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Zita Rukšāne

Protokola lieciniece Anastasija Smoļakova

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,05216908454895