Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/2

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/2

 1. gada 20. februārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ģirts Mamis, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Viesturs Tamužs, Normunds Bērziņš, Ilze Lapiņa, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Baiba Smila

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tamužs informē, ka 2018. gada budžets sastāvēs no 5 budžeta sadaļām. Pie budžeta sagatavošanas tiek intensīvi strādāts. Sagaidāmais budžeta apjoms būs mazliet vairāk par miljonu. Diemžēl, tā arī neizdevās piesaistīt nevienu nopietnu sponsoru Pasaules čempionātam.

Lazdāns informē, ka tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar IZM par valsts budžeta finansējumu Pasaules čempionātam.

Bērziņš informē par izmaiņām Klubu kausa nolikumā. LOF valde apstiprina nolikumu.

No darba aizgājusi Sabiedrisko attiecību vadītāja A. Pakalna. LOF pieņēmusi darbā par Sabiedrisko attiecību vadītāju Sandru Grosbergu, kura gan nepildīs šos pienākumus saistībā ar Pasaules čempionātu. Pasaules čempionātā būs cita Sabiedrisko attiecību komanda.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Termiņš- 20. marta valdes sēde.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no OK Azimuts. Izpildot LOF valdes lēmumu sniegt atbildi OK Azimuts, atbildīgais N. Bērziņš sagatavojis atbildi, kura tiks nosūtīta OK Azimuts.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite Liepājas domei.
 2. Pasūtītas LČ medaļas 2018. gada ziemas čempionātam.
 3. Iesniegti pieteikumi Rīgas domē par atbalstu EČ jauniešiem un PČ junioriem.
 4. Iesniegts projekts LSFP.
 5. Noslēgts līgums ar Ogres pašvaldību par finansējumu 2018. gadā.

Par 4. jautājumu:

 1. Smila informē par situāciju ar atlasēm PČ junioru čempionātam, būtu vēlams veidot vienādas distances Latvijas čempionātā, lai atlasēs varētu piedalīties arī jauniešu grupu dalībnieki. LOF valde atbalsta šo priekšlikumu.
 2. Smila informē, ka ir problēmas ar junioru izlases treneri. Tuvākajā laikā notiks sarunas ar iespējamiem kandidātiem, kas varētu ilgtermiņā darboties ar junioru izlasi. Atbildīgais V. Tamužs.

LOF valde nozīmē par junioru izlases treneri Pasaules junioru čempionātam 2018. gadam Baibu Smilu, par izlases trenera palīgu Ati Heinolu.

 1. Bērziņš informē par izmaiņām sacensību kalendārā. LOF valde apstiprina izmaiņas.
 2. Lazdāns informē par turpmākajiem mārketinga plāniem, lai popularizētu orientēšanās sportu.

Par 5. jautājumu:

Februāra sākumā noticis IOF augsta līmeņa sacensību seminārs, tā ietvaros notika tikšanās ar PČ inspektoriem.

Notikusi tikšanās arī ar Igaunijas PČ rīkotājiem, iegūta ļoti vērtīga un daudzpusīga informācija.

Pasaules čempionātam kartes netiks drukātas Latvijā, lai izvairītos no kļūdām.

Ir noslēgts līgums ar IOF, kas paredz, ka visa atbildība par filmēšanu un TV būs IOF, kas slēgs līgumu ar čehu filmētājiem. Tas LOF izmaksās 100000,-EUR.

Joprojām trūkst O Week direktors. Notiks pārrunas ar vairākiem iespējamiem kandidātiem. Atbildīgais J. Lazdāns.

Turpinās reklamēšanās ārzemju preses izdevumos un interneta portālos.

Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis Lazdāns lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

I.Straume informē, ka ir sagatavots WMOC biļetens, reģistrācija sāksies aprīlī.

Par 6. jautājumu:

LOF Kongress notiks 2018. gada 24. martā Majoros, Elektrum energoefektivitātes centrā, Jomas ielā 4. Kongresa sākums 11.00.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 20. martā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,021850109100342