Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/1

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/1

2018. gada 16. janvārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ģirts Mamis, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Viesturs Tamužs, Normunds Bērziņš, Ilze Lapiņa

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tiek meklēts treneris Saldū. Atbildīgais par šo uzdevumu turpmāk būs A. Vārna. A. Vārna informē, ka pagaidām nekādu reālu variantu nav. Ja nebūs trenera līdz maija beigām, tad orientēšanās programma vairs nebūs licencēta.

Ir zināms, ka būs sertificēts orientēšanās treneris Pļaviņās.

Tuvākajā laikā jābūt publicētam PČ takuO 2. biļetenam. Atbildīgais M. Ratnieks.

Biļetens ir publicēts.

Tamužs informē, ka 2018. gada budžets sastāvēs no 5 budžeta sadaļām. Ja piepildīsies cerības uz valsts atbalstu un ienāks maksājumi par Pasaules veterānu čempionātu, tad ir cerības uz pozitīvu budžetu 2018. gadā.

Ir bijusi tikšanās ar Ziemeļvalstu federācijām, kuras ietvaros saņemta informācija par Igaunijas pieredzi PČ organizēšanā. Ir svarīgi censties izmantot igauņu pieredzi, tāpēc kontakti tiks turpināti.

Tuvākajās dienās jāiesniedz PČ aktuālās tāmes IZM. Atbildīgais J. Lazdāns.

Bērziņš informē par izmaiņām Klubu kausa nolikumā. J. Cebulis iesaka papildināt Klubu kausa nolikumu sadaļā par mērķiem. Klubu kauss tiks papildināts arī ar Stafešu kausa un Sprinta kausa rezultātiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegts pieteikums LSFP par starptautisku sacensību rīkošanu.
 2. Iesniegts LOF sacensību kalendārs 2018. gadam LSFP.
 3. Iesniegta atskaite Siguldas pašvaldībai.
 4. Iesniegta atskaite Ogres pašvaldībai.
 5. Iesniegta atskaite LSFP par LOF darbību 2017. gadā un finansu pieprasījums 2018. gadam.
 6. Iesniegtas atskaites VID.

Par 4. jautājumu:

LOF valdē notiek diskusija par Latvijas kausa nākotni un LOF valdes atbildību par LK. Atbildīgais no LOF valdes N. Bērziņš.

No darba aiziet Sabiedrisko attiecību vadītāja A. Pakalna. LOF valde publicēs darba sludinājumu. Atbildīgais J. Lazdāns.

LOF valde apstiprina papildinātu Inspektoru sarakstu.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Termiņš- 20. marta valdes sēde.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no OK Azimuts. LOF valde nolemj sniegt atbildi OK Azimuts. Atbildīgais N. Bērziņš.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no I. Holcmanes par finansējuma piešķiršanu Pasaules Studentu čempionātam. LOF valdei nav iespēju papildus piešķirt līdzekļus Pasaules Studentu čempionātam, finansējumu Ziemas izlasei jāatrod Ziemas izlases budžeta ietvaros.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no G. Ikaunieka par papildus līdzekļu piešķiršanu Ziemas izlasei, ņemot vērā finansu pārtēriņu 2017. gadā, kas radies inventāra iegādes dēļ. LOF valde izskatīs šo jautājumu budžeta veidošanas laikā, kad būs precīzāka ieņēmumu prognoze.

I.Lapiņa informē par LK rogainingā nākotni.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no Baibas Smilas par jauniešu un junioru atlasēm 2018. gadā. LOF valde apstiprina atlašu noteikumus ar iebildumiem par grupu apvienošanu Latvijas čempionātā.

Par 5. jautājumu:

Lazdāns informē par PČ organizatoriskajiem darbiem, tiek precizēti nepieciešamie inventāra apjomi. Par tehnisko direktoru piesaistīts Daniels Kārkliņš. Notikusi tikšanās Limbažos par sprinta sacensību rīkošanu pirms PČ.

Februāra sākumā notiks IOF augta līmeņa sacensību seminārs, tā ietvaros notiks tikšanās ar PČ inspektoriem.

Joprojām trūkst O Week direktors. Notiks pārrunas ar vairākiem iespējamiem kandidātiem. Atbildīgais J. Lazdāns.

Turpinās reklamēšanās ārzemju preses izdevumos un interneta portālos.

Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

I.Straume informē, ka uz februāri ir plānots WMOC biļetens, reģistrācija sāksies aprīlī.

Lazdāns informē, ka panākta vienošanās par sadarbību ar Jēkaba aģentūru.

Par 6. jautājumu:

LOF Kongress notiks 2018. gada 24. martā Majoros, Elektrum energoefektivitātes centrā, Jomas ielā 4. Kongresa sākums 11.00.

LOF valde apstiprina LOF Kongresa darba kārtību un pārstāvniecības normas.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 20. februārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.027817010879517