Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/12

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/12

  1. gada 21. novembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ģirts Mamis, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Normunds Bērziņš,

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Sandra Grosberga

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāti, PK.
  6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Jānis Lazdāns, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. N. Neimanim saskaņot līgumus ar sportistiem un organizēt parakstīšanu. No valdes atbildīgais J. Cebulis. Ģ. Mamis informē, ka līgumi ar A izlases sportistiem ir parakstīti, vēl trūkst tikai līgums ar I. Dambi.

Tiek meklēts treneris Saldū. Pagaidām nav kandidātu, kas varētu uzņemties šo darbu. Atbildīgais par šo uzdevumu turpmāk būs A. Vārna. A. Vārna informē, ka pagaidām nekādu reālu variantu nav.

Tuvākajā laikā jābūt publicētam PČ takuO 2. biļetenam, biļetens vēl tiek gatavots. Atbildīgais M. Ratnieks.

Biļetenam sagatavots melnraksts, kurš vēl jāapstiprina inspektoriem. Inspektori biļetenu apstiprinājuši un tas tiks publicēts.

I.Straume informē, ka budžeta izpilde veidojas atbilstoši plānotajam ar nelielām novirzēm. Ja izdosies piesaistīt valsts budžeta finansējumu PČ sarīkošanai, tad budžeta kopapjoms izlīdzināsies.

Lazdāns informē, ka līgums ar IZM ir parakstīts, tuvākajās dienās vajadzētu būt ieskaitītam finansējumam. Par nākamo gadu nav nekādas informācijas.

LOF valde nolemj sākt nākamā gada budžeta plānošanu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegta atskaite Tukuma domei.
  2. Iesniegta atskaite LSFP par semināru.
  3. Iesniegta atskaite Siguldas domei.

Par 4. jautājumu:

Bērziņš sagatavojis Latvijas kausu nolikumus.

LOF valde nolemj saglabāt naudas balvas LK kopvērtējumam.

LOF valde apstiprina Latvijas kausa nolikumu, sacensības būs 15 kārtās.

LOF valde apstiprina Latvijas sprinta kausa nolikumu, sacensības būs 5 kārtās.

LOF valde apstiprina Latvijas stafešu kausa nolikumu, sacensības būs 4 kārtās.

LOF valde nolemj sagatavot un publicēt Klubu kausa nolikumu. Atbildīgais N. Bērziņš.

A.Vārna informē, ka tiek gatavots Skolu kauss, kurš notiks Brīvdabas muzejā, papildus nolikumā tiks pielikta viena starta grupa jaunākajiem dalībniekiem.

Par 5. jautājumu:

Lazdāns informē, ka notikusi tikšanās ar IOF delegāciju, notikusi domu apmaiņa, sacensību centru un ceremoniju vietu apskate. Notikusi tikšanās ar EFOL darba grupu, lai saskaņotu sacensību rīkošanu.

Notikusi tikšanās ar Rīgas domes Satiksmes departamentu.

Tiek gatavota tikšanās ar Rīgas mežiem.

Turpinās reklamēšanās ārzemju preses izdevumos un interneta portālos.

Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

Grosberga informē, kā notiek Latvijas izlases gatavošanās Pasaules čempionātiem.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izsludina LOF Kongresu 2018. gada 24. martā. Kongress notiks Majoros, Elektrum energoefektivitātes centrā, Jomas ielā 4.

LOF balle notiks 2. decembrī. Balle notiks Ratniekos.

LOF valde nolemj, kādas būs nominācijas par Mūža ieguldījumu un izvirza Gada orientieristu.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. janvārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,031026124954224