Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/11
 1. gada 24. oktobrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Normunds Bērziņš, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. N. Neimanim saskaņot līgumus ar sportistiem un organizēt parakstīšanu. No valdes atbildīgais J. Cebulis. J. Cebulis informē, ka ir parakstīti 3 līgumi, tuvākajās dienās būs vēl.

Tiek meklēts treneris Saldū. Pagaidām nav kandidātu, kas varētu uzņemties šo darbu. Atbildīgais par šo uzdevumu turpmāk būs A. Vārna. A. Vārna informē, ka pagaidām nekādu reālu variantu nav.

Esam iesnieguši precizētu PČ finansējuma pieteikumu IZM, kuram pievienoti dokumenti par ekonomisko ietekmi no PČ.

Par PČ ir iesniegtas vēstules gan ministriem, gan deputātiem, kā arī Rīgas domes vadībai.

Ir saņemtas atbildes, ka mūsu jautājums ir aktuāls un tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums, un tiks sniegta atbilde.

Tuvākajā laikā jābūt publicētam PČ takuO 2. biļetenam, biļetens vēl tiek gatavots. Atbildīgais M. Ratnieks.

Biļetenam sagatavots melnraksts, kurš vēl jāapstiprina inspektoriem.

J.Cebulis informē, ka ir iesniegti jau 8 inspektoru ziņojumi par Latvijas kausa sacensībām, trūkst vēl tikai 3. Pārējām LK sacensībām inspektori nav bijuši pieaicināti.

I.Straume informē, ka budžeta izpilde veidojas atbilstoši plānotajam ar nelielām novirzēm. Ja izdosies piesaistīt valsts budžeta finansējumu PČ sarīkošanai, tad budžeta kopapjoms izlīdzināsies.

Ir cerības, ka budžeta deficīts nebūs tik liels, kā tika prognozēts agrāk.

LOF valde nolemj sākt nākamā gada budžeta plānošanu.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP.
 2. Sagatavota atskaite IOF par LOF darbu.
 3. Iesniegta atskaite Cēsu domei.
 4. Iesniegta atskaite Paralimpiskajai komitejai.
 5. Iesniegta atskaite Jūrmalas domei.
 6. Iesniegta atskaite Līgatnes domei.
 7. Iesniegta atskaite Ventspils domei.
 8. Nosūtīti iesniegumi pašvaldībām par 2018. gada pasākumiem.
 9. Iesniegta atskaite IZM par PČ rogainingā.

Par 4. jautājumu:

LOF valde saņēmusi e-pastu no rezultātu programmatūras SportSoftware sagatavotāja S. Krāmera par pārkāpumiem viņa programmu izmantošanā orientēšanās sacensībās Latvijā. S. Krāmera viedoklis ir, ka, lai gan viņa licencētās programmas lieto daudzi klubi Latvijā, atbildību par to būtu jāuzņemas LOF. LOF kategoriski iebilst pret šādu interpretāciju, jo LOF saimnieciskā darbība ir nodalīta no orientēšanās klubu saimnieciskās darbības. LOF nolemj iegādāties divas licences lietošanai tajās sacensībās, ko rīko LOF vai/un O!Latvija, tai skaitā starptautiskām sacensībām. LOF lūdz Krāmera kungu kontaktēties ar klubiem, sacensību organizatoriem pa tiešo.

Kopā S. Krāmers vēlas, lai LOF iegādātos 2 licences LOF vajadzībām un vēl 5 licences klubiem.

LOF valde aicina LOF klubus turpmāk pastiprināti pievērst uzmanību licencētu datorprogrammu lietošanai un nepieciešamības gadījumā licences iegādāties.

LOF valde saņēmusi informāciju, ka Latvijas pieaugušo izlases sportists E. Bertuks atradies tuvu PČ aizliegtā rajona teritorijai un tuvākajā laikā par šo gadījumu tiks lemts IOF. Ir saņemts E.Bertuka skaidrojums, saņemta arī izlases vadības atbilde un LOF valdei ir jāizsaka savs viedoklis, un vērtējums par notikušo iespējamo pārkāpumu.

LOF valde atzīst, ka E.Bertuks atradies strīdīgā situācijā, kaut, iespējami, iegūtā informācija par sacensību rajonu ir nenozīmīga un nevarētu ietekmēt sportista gatavošanos Pasaules čempionātam.

LOF valde nosūtīs paskaidrojuma rakstu IOF un lūgs IOF nesodīt sportistu par šo iespējamo pārkāpumu.

LOF valde stingri atgādina izlases sportistiem ievērot aizliegto rajonu robežas un visos šaubīgos gadījumos lūgt skaidrojumu PČ direktoram.

J.Cebulis informē, ka saņemts iesniegums no Jolantas Buras, par viņas rezultāta atjaunošanu Latvijas čempionātā maratonā, jo ir apliecinājumi, ka viņa veikusi atzīmēšanos kontrolpunktā. No Tehniskās komisijas ir saņemta informācija, ka šāda kļūda Sportident sistēmā ir iespējama.

LOF valde balso par to, vai, balstoties uz sportisko godīgumu un nepieciešamību atjaunot taisnīgumu, piešķirt Jolantai Burai Latvijas čempionāta maratonā bronzas medaļu W45 grupā, neatņemot to citai sportistei, kā arī iekļaut rezultātu Latvijas kausā.

Balsojums:

Par 7

Atturas 2

Ir noticis distanču plānotāju seminārs, kas bijis kupli apmeklēts. Piedalījās 2 zviedru distanču plānotāji.

Bērziņš informē par saņemtajiem LK 2018 pieteikumiem.

LOF valde slēgs līgumus ar LK rīkotājiem.

Obligāts noteikums, lai kandidētu uz LK 2018 rīkotāju tiesībām, ir sacensību rīkošanas maksas samaksa par 2017. gada sacensībām.

Par 5. jautājumu:

Lazdāns informē, ka, pēc saskaņošanas ar IOF, ir publicēts PČ 2. biļetens.

Turpinās aktīvs darbs pie finanšu piesaistes. Notiek komunikācija ar MK
un Saeimas Sporta apakškomisiju.
Tāpat ir iesniegtas vēstules Rīgas domei un Siguldas pašvaldībai par
PČ atbalstu.
Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis lūdz orientieristiem
būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

Par 6. jautājumu:

LOF valde izsludina LOF Kongresu 2018. gada 24. martā.

LOF balle notiks 2. decembrī. Par vietu informācija būs vēlāk.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 21. novembrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,10244917869568